Rahibe Nedir? Nasıl Rahibe Olunur?

rahibe nedir

Rahibeler, Tanrı’ya ömür boyu bağlılık göstermek zorundadır. Hristiyanlık üç ana mezhebe ayrılır: Roma Katolikliği, Protestanlık ve Doğu Ortodoks Hristiyanlığı. Bu mezhepler arasında, Katolik Hristiyanlıkta rahibeler en yaygın olarak bulunur. Bununla birlikte, Protestanlar ve Ortodoks topluluklarında da rahibeler olabilir. Protestan inancında, rahibelere genellikle deaconesses denir. Rahibeler, yaşamlarını Tanrı’ya adamakta ve genellikle yoksulluk, iffet ve itaatle yaşamaktadır. … Devamını oku…Rahibe Nedir? Nasıl Rahibe Olunur?

Hristiyanlık Sembolleri

hristiyan sembolleri

Hristiyanlığın çok sayıda sembolü vardır. Hristiyan sembollerden en çok tanınanları Hristiyan haçı ve Hristiyan balığıdır. Her iki sembol de kilisenin ilk günlerine dayanmaktadır. Hristiyan haçı, Hristiyan ibadet yerleriyle en çok ilişkilendirilen semboldür. Hristiyan Sembolleri: Haç Hristiyan haçı en yaygın olarak tanınan Hristiyan sembolüdür. Haç, İsa’nın çarmıha gerilmesini, Dirilişini ve insanlığın kurtarılmasını temsil eder. Neredeyse Hristiyanlığın … Devamını oku…Hristiyanlık Sembolleri

Hristiyanlıkta Zina

Hristiyanlık zina

Hristiyanlık ve Kutsal Kitabın zina yasağı açıktır; On Emir’den biri bunu yasaklar. Zina en büyük günahlardan biridir. Fakat zina yapmış biri hemen ümitsizliğe kapılmamalıdır çünkü İncil hem Eski hem de Yeni Ahit’te affetmeye yer bırakır. Zina Tanımı Zina, birbirleri ile evli olmayan yetişkin bireylerin arasında geçen cinselliktir. Fakat her zina  aynı değildir. En tehlikeli ve … Devamını oku…Hristiyanlıkta Zina

Gnostisizm Ve Enkarnasyon – Üçlü Birlik

gonostik kutsal üçleme

Gnostisizm de Enkarnasyona İlişkin İnançlar Enkarnasyon: Hristiyan inancında  enkarnasyon, ezelî ilâhî kelime (logos), üçlemenin ikinci kişisi, Baba  ve Oğul Tanrı olan İsa’nın, Meryem Ana’nın rahminde insan bedenine bürünmüş olduğu ve insan tabiatı edindiği inancıdır. Gnostik Hristiyanlar kilisenin enkarnasyona yani kutsal üçlü, üçlü birlik olan inancını reddetmişlerdir. Enkarnasyon, Tanrı’nın İsa Mesih’de fiziksel bir insan olduğu inancı, … Devamını oku…Gnostisizm Ve Enkarnasyon – Üçlü Birlik

Gnostisizm Nedir? Gnostik Temel İnançları

Gnostisizm nedir

Gnostisizm dualizmi benimseyen bir inançtır. Günümüz Gnostikleri tüm dualist inanışları ortak bir payda da birleştirerek inanmaktadır. Gnostisizm, Hristiyanlığın içinde de kendini göstermiştir. Gnostikler, Gnostik yazılarda yer alan gizli bilgilerin insanın kurtuluşunun tek yolu olduğuna inanmaktadır. Gnostikler, erken dönem Kilise tarafından heretical (heretik) olarak ilan edilen bir Hristiyan grubuydu. Gnostikler, manevi yollardan edinilebilecek gizli bir bilgiye … Devamını oku…Gnostisizm Nedir? Gnostik Temel İnançları

Protestanlıkta Din Adamlarının Rolü Ve Kadınlar

kadın papazlar

Protestan inançlarındaki din adamları cemaatlerinde birçok şey olabilir. Vaazlarını duyan insanların günlük yaşamlarını yönlendirmek için İncil’den dersler verebilir ve İncil’i yorumlayabilirler. İnsanların kötü  zamanlarında danışmanlık yapabilirler ve cemaatlerinin üyeleri için manevi rehber olarak hizmet edebilirler. Düğün veya vaftiz – tören işlevlerini yerine getirebilirler. Protestan din adamlarının  desteği ve liderliği birçok biçime bürünmektedir. Protestan mezheplerinin belirleyici özelliklerinden … Devamını oku…Protestanlıkta Din Adamlarının Rolü Ve Kadınlar

Protestan Haçında Neden İsa Bulunmaz? Boş Haç Nedir?

protestan haç

Boş haç, Protestanlarda göğe yükselen Mesih’in bir sembolü olarak görülür. Çarmıha gerilmiş bir haç olarak da bilinen İsa imgesi, yaygın olarak Roma Katolikliğinin bir sembolü olarak kabul edilir. Pek çok Protestan örgütü bu haçın görüntüsünün, Mesih’in dirilişine değil, Mesih’in ölümünü sembolize ettiği konusunda hemfikirdir.  Katolik Haç nedir? Corpus Christi (Katolik Yortusu) haçı olarak da bilinen haç, … Devamını oku…Protestan Haçında Neden İsa Bulunmaz? Boş Haç Nedir?

Episkopal Kilise ve Okültizm (Büyü) Hakkında

episkopal-kilise

Episkopal Kilise  büyücülük içeren gizli uygulamaları kınamıştır. Kutsal Kitap Levililer 19:31’de  “ ‘Cincilere, ruh çağıranlara yönelmeyin. Onlara danışmayın, kirlenirsiniz. Tanrınız RAB benim.” demektedir. İncil’deki Levililer19:31’in medyumlara ve falcılara yaptığı atıflar, okültizmin Hristiyanlığın  zararına olan bir inanç olduğunu belirtiyor. Çoğu Hristiyanlığın mezhepleri gibi, Episkopal Kilise de  doğrudan İncil’den gelen, okültizm hakkında kendi düşüncelerine ve fikirlerine sahiptir. … Devamını oku…Episkopal Kilise ve Okültizm (Büyü) Hakkında

Katolik Kilisesi Protestan Reformuna Nasıl Karşılık Verdi?

karşı reform

Avrupa’da, 16. yüzyılın ilk yarısında Protestan Reformu, Roma Katolik Kilisesi’ne ciddi şekilde meydan okudu. Martin Luther, 1517’de kilisenin yolsuzluğu için  “95 Tezlerini” duyurmadan önce, neredeyse tüm Avrupalılar Katolik Kilisesi’ne bağlı inançtaydı. Luther’in kiliseyle ilgili eleştirisi başlı başına yeni bir mezhep haline gelmişti. Katolik Kilisesi cevap vermeye zorlandı ve Karşı Reformasyon olarak bilinen bir dönem boyunca … Devamını oku…Katolik Kilisesi Protestan Reformuna Nasıl Karşılık Verdi?

Mesih’i Sembolize Eden Çicekler

hrıstiyan çicek sembolleri

Mesih ve Mesih Anlamı ile İlişkili Çiçekler Tarih boyunca, bazı çiçekler dini sanat eserlerinde soyut fikir ve düşünceleri ifade etmek için kullanılmıştır. Çoğu zaman, bu çiçekler Mesih’in çarmıha gerilmesinin ve dirilişinin bir hatırlatıcısı olarak kullanılır. Ek olarak, renk ve şekil gibi çeşitli çiçeklerin çeşitli yönleri Mesih’in sevgisini ve saflığını temsil etmektedir. Beyaz Zambak Paskalya zambağı olarak da … Devamını oku…Mesih’i Sembolize Eden Çicekler