Apostolik Kilisesi ve Protestanlık

Apostolik Kilisesi ve Protestanlık

Binlerce yıldan  bu yana, Hristiyanlık içinde  neredeyse sayısız mezhep varyasyonu doğmuştur. Sonuç olarak, günümüzde yüzlerce mezhep vardır fakat, Katolik Kilisesi gibi günümüzde en yaygın mezheplerden bazıları Apostolik Kilisesi’nden türetilmiştir. Protestanlık, Katoliklikten sonra, Hristiyanlığın büyük mezhebidir. Protestanlık Hristiyanlığın en büyük üç kolundan birini oluşturur.

Protestan reformu

Martin Luther, Protestan Reformunu başlatan Alman rahipti.  MS 1521’de Roma Katolik Kilisesi tarafından tartışıldı.
Protestanlık, 16. yüzyılın başlarında Protestan Reformu ile başladı. Reform sırasında, bir grup Avrupalı ​​Hristiyan Apostolik Kilisesi’nden ayrılmaya, uygulamalarını protesto etmeye ve  farklı ilkelere dayanan kendi Hristiyanlık mezhebini başlatmaya karar verdi. Reform Martin Luther ve John Calvin tarafından yönetildi.

Dini Otorite

Protestanlıkta dini bir hiyerarşi yoktur, çünkü Kutsal Kitap kabul edilen tek dini otorite kaynağıdır.
Apostolik Kilisesi ve Protestanlık arasındaki temel fark, kilisenin otoritesine ilişkin anlaşmazlıktır. Roma Katolik Kilisesi gibi Apostolik mezheplerde takipçiler, özel kilise figürlerinin örneğin piskoposların, 12 elçinin, manevi ve dini güçlere sahip olduğuna inanırlar. Bu güçler, piskoposlara kilise içindeki inanç ve ahlak konularında yetki verir. Protestanlıkta, dini otoritenin tek kaynağı İncil’dir.

Apostolik Kilisesi inançlarını göstermek için birçok gelenek uyguladı ve kurtuluşun bu geleneklere adanmışlıkla sağlanacağına inandı. Bugün hala Katolik Kiliseleri tarafından takip edilen tipik gelenekler, itiraf, son ayinler, onay, vaftiz vs bulunmaktadır. Protestanlar, kurtuluşa gelenekler yoluyla değil inançla ulaşıldığına inanır.

Liderler
Apostolik Kiliseleri Katolik Kilisesi’nde en üst düzey  olan Papa tarafından yönetilirken, Protestanların çoğu yalnızca Mesih’e kiliselerinin lideri olarak bakarlar. Protestanlar ayrıca, Protestan kilisesinin her üyesine eşit haklar veren “tüm inananların rahibeliği” fikrine de inanmaktadır.

Yorum yapın