Pentikostalizm, Pentekostal Nedir?

Pentikostalizm Nedir? Pentikostalizm, 20. yüzyılın başlarında mütevazi başlangıçlardan doğup, Hristiyanlığın içindeki en büyük hareketlerinden biri haline geldi. Pentekostalizm, 20.000’den fazla üyesi olan Güney Kore’deki küçük ev kiliselerinden, dünyanın en büyük Hristiyan cemaatine – Yoido Tam İncil Kilisesi’ne kadar, 500 milyondan fazla taraftarla 700’den fazla farklı mezhepten oluşuyor. Bugün dünyada 4 Hristiyandan 1 tanesi Pentekostal olduğu … Devamını oku…Pentikostalizm, Pentekostal Nedir?

Apostolik Kilisesi ve Protestanlık

Apostolik Kilisesi

Binlerce yıldan  bu yana, Hristiyanlık içinde  neredeyse sayısız mezhep varyasyonu doğmuştur. Sonuç olarak, günümüzde yüzlerce mezhep vardır fakat, Katolik Kilisesi gibi günümüzde en yaygın mezheplerden bazıları Apostolik Kilisesi’nden türetilmiştir. Protestanlık, Katoliklikten sonra, Hristiyanlığın büyük mezhebidir. Protestanlık Hristiyanlığın en büyük üç kolundan birini oluşturur. Protestan reformu Martin Luther, Protestan Reformunu başlatan Alman rahipti.  MS 1521’de Roma … Devamını oku…Apostolik Kilisesi ve Protestanlık

Protestanlıkta Kurtuluş

protestanlık nedir

Protestanların cennete nasıl ulaşılacağına veya kurtuluşa ulaşılacağına dair inançları, 16. yüzyılın Protestan Reformunun bir ürünüdür. Martin Luther’e (1483-1546) göre kurtuluş, yalnızca Tanrı’nın lütfu,  İncil’i anlama ve İsa aracılığıyla olmaktadır. Sonsuz yaşamla ilgili büyük tartışmalardan biri, başka bir bireyin kurtuluşu etkileye bilip etkileyemeyeceği ve kurtuluşun tamamen Tanrı’nın elinde olup olmadığıdır. İsa’nın Sözleri Lutherciler, bir insanın cennette … Devamını oku…Protestanlıkta Kurtuluş

Ortodoks Hristiyanlığın İnanç Özeti

protestan ve ortodoks

Ortodoks Hristiyanlığı ve Roma Katolik Kilisesi 1054 yılında tamamen ayrıldı.  Büyük Şizmin sırasında, Ortodoks Kilisesi papalık otoritesini reddetti. Kutsal Ruh’un çıkış noktası hakkındaki inançlar, ikisini ayrıma götüren en önemli sorundu.  Ortodoks geleneği, bazı ibadet uygulamalarının farklılık göstermesine rağmen, Roma Katolikleri ve Protestanlar ile benzer temel inançları paylaşmaktadır. İsa ve İlk Günah Diğer Hristiyan mezhepler gibi, … Devamını oku…Ortodoks Hristiyanlığın İnanç Özeti

Protestan Reformu ve Karşı Reformasyon

reformasyon

Batı Hristiyanlığı, 16. yüzyılın başlarında büyük bir değişime uğradı. Daha önce kaybedilen Yunan ve Roma edebiyatının yeniden keşfedilmesi, veba, savaşlar ve yeni teknolojilerin ardından Roma Katolik Kilisesi için sorunlar başladı. Roma Katolik Kilisesi daha önce ki karşı isyanlarla başarılı bir şekilde savaşmıştı, ancak Martin Luther’in 95 tezini bir Alman katedralinin kapıları üzerine gönderdiği zaman Katolik … Devamını oku…Protestan Reformu ve Karşı Reformasyon

Ortodoksluk ve Kalvinizm Mezheplerinde Benzerlik Ve Farklılıklar

Kalvinizm-nedir

Ortodoksluk ve Kalvinizm Nedir? Ortodoks Hristiyanları Aziz Paul öğretisini, Kalvinist Hristiyanlar, protestan Reformu’nda öne çıkan Fransız-İsviçreli bir ilahiyatçı olan John Calvin’in öğretilerini takip etmektedirler. Kalvinist mezhepleri Reform ve Presbiteryen Kiliselerini içerir. Diğer birçok Hristiyan mezhepleri Kalvinizmden farklı derecelerde etkilenmektedir. Kalvinizm, Adem ve Havva’nın ilk günahının insanlığa uzanarak insanların günahkar olduğunu öğretir. Kalvinizm’e göre, Adem günah … Devamını oku…Ortodoksluk ve Kalvinizm Mezheplerinde Benzerlik Ve Farklılıklar

Katoliklikte Şeytanla Savaşanlar – Şeytan Çıkaranlar

şeytan çıkarma

Günümüzde Katoliklere göre yalnızca Katolik rahiplerin veya yüksek memurların şeytanlarla savaşma yetkisi olduğuna inanılmaktadır. Katolik Kilisesine göre, Roma Katolik Kilisesi dünyadaki doğruluk mücadelesini sürdürdüğü müddetçe, kötü ruhlara ya da şeytanlara karşı da savaşmıştır. Yetkili Katolikler genellikle din adamlarından oluşan gruplar kendilerini şeytani ruhları yok etmeye adamıştır. Meslekten olmayanlar Katolik Kilisesi’nin kötü ruhlarla mücadele etmek için … Devamını oku…Katoliklikte Şeytanla Savaşanlar – Şeytan Çıkaranlar

Yedi Günahın Şeytanları – Cinleri (Demon)

yedi günah

Bir Alman piskoposu olan Peter Binsfeld, 1589’da yedi günahın şeytanlarını belirtmiştir. Yedi ölümcül günah, erken Hristiyan dönemlerine dayanan günahların kökenidir. Yedi ölümcül günah öfke, açgözlülük, tembellik, gurur, şehvet, kıskançlık ve oburluktur. 1589’da Alman piskopos Peter Binsfeld, her günahı, günahla ilgili bir iblisle birleştirmiştir. Lucifer “Lucifer” genellikle cehennemin büyük meleği diye düşünülmektedir. Bununla birlikte, Kutsal Kitaptaki … Devamını oku…Yedi Günahın Şeytanları – Cinleri (Demon)

Pagan İnanışları Kutsal Kitabı Etkiledi Mi?

yahudilik ve baal

Paganizmin, en temel tanımı doğa tapıcılığıdır. Keltler olarak bilinen Avrupa kabileleri, toplu olarak beşinci yüzyıldan itibaren Hristiyanlığa geçmeden önce pagan inanışlarını uyguladılar. Hristiyanlık, birçok Kelt putperest inancını kendi geleneklerine çekerken, çok daha eski din biçimi Eski Ahit üzerinde güçlü bir etki yarattı. Bu, fırtına tanrısı Baal’ın ibadetiydi ve Eski Ahit öfkeyle buna karşı çıkmaktaydı. Canaan … Devamını oku…Pagan İnanışları Kutsal Kitabı Etkiledi Mi?

Katolikler, Protestanlar ve Presbiteryenler – Kader ve Kurtuluş

Katolikler, Protestanlar ve Presbiteryenler

Katolikler, Protestanlar ve Presbiteryenler arasında ki Kader ve Kurtuluş farklılıkları Katolikler, Protestanlar ve Presbiteryenler birçok ortak inancı paylaşırlar. Hepsi Tanrı’nın  Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Üçlüsü olduğuna inanır. Üç mezhepte Tanrı’nın oğlu İsa Mesih’i insanlığın kurtarıcısı olarak gönderdiğine inanmaktadır. Ek olarak, hepsi de İncil’e ve kilisenin geleneksel inançlarına – Apostle Creed ve Nicene Creed’i kabul … Devamını oku…Katolikler, Protestanlar ve Presbiteryenler – Kader ve Kurtuluş