Melekler ve Çeşitleri

melek çeşitleri

Tanrı’nın manevi elçisi ve hizmetçisi olan melekler, Hristiyan ve Yahudi inancının önemli bir parçasını oluşturur. Melekler, Mukaddes Kitapta geniş çapta yer almakla birlikte, doğasıyla ilgili çoğu ayrıntı, sonraki yüzyıllarda verilir. Kutsal Kitap seraphim, cherubim ve başmelekler gibi belirli melek sınıflarından bahsetmektedir. Seraphim İncil’de açıkça belirtilen bir melek türüdür. Adı İbranice’de ” saraph/seraph = yanmak ” … Devamını oku…Melekler ve Çeşitleri

Hristiyanlıkta Melekler ve Görevleri

başmelekler

Tanrının ilahi elçileri olan melekler Hristiyanlık dışında birçok dinî gelenek içinde de mevcuttur. Kutsal Kitabın manevi varlıklarına atıfta bulunduğu anda kişinin aklına genellikle, kar beyazı, kanatlı, bir figürün görüntüsü gelir. Tam olarak meleklerin ne olduğu konusunda birçok yorum olmasına rağmen, ortak kabul edilen görüş insanları korumak ve Tanrı’nın iradesini yerine getirmek için çalışan doğaüstü habercilerdir. … Devamını oku…Hristiyanlıkta Melekler ve Görevleri

Hristiyanlıkta Melekler

hristiyanlıkta melek

Hristiyanlığın İlk Dönemlerinde Melek ve Melek Tasviri Hristiyanlığın ilk dönemlerinde tasvir edilen melekler, erken Hristiyanlar için bir amaca hizmet etmekteydi; bu amaç, Tanrı’nın niyetini temsil etmesiydi ve bu nedenle de Tanrı’nın habercileri ya da Tanrı’nın temsilcileri olarak kabul edildiler. Hristiyanlık’ ta meleklerin tasviri, dördüncü yüzyılın sonlarında İlk Ekümenik Konsey’den sonra önemli ölçüde değişerek, zaman içinde … Devamını oku…Hristiyanlıkta Melekler

Hristiyanlık ve Yahudilikte Şeytan (Satan, Lucifer)

şeytan

Hristiyanlık, Lucifer veya Şeytan adında düşmüş bir meleğe karşı ilahi bir kavramı desteklerken, Yahudiliğin böyle bir kavramı yoktur. Yahudi kutsal yazılarında Şeytan da dahil hiçbir melek Tanrı’ya karşı çıkmaz. Tevrat’ta “Şeytan” İbranice “mücadeleci” anlamına gelir. Şeytan, genellikle insanların Tanrı’nın emirlerine bağlılıklarını sınamak için Tanrı tarafından gönderilen bir melek olarak görülür. Satan – “engelleyici” ruhu temsil … Devamını oku…Hristiyanlık ve Yahudilikte Şeytan (Satan, Lucifer)

Hristiyanlıkta Mütevazı Yaşam

yehova-sahitleri-kutsal-ruh

  Hristiyanlık’ta, yoksulluk ve mütevazı bir yaşam, bireyleri Tanrı’ya yaklaştırmaya yardımcı olur. Zenginlik kötü değildir, ancak doğası gereği açgözlü insanların kendi çıkarlarına göre hareket etmelerine neden olur. İncil, tüm insanlığı Tanrı’nın servetinini paylaşmaya ve yoksulluk durumunda insanlara yardım etmeye teşvik eder. Zenginlik ve Yoksulluk Hristiyanlık, kendi iyiliği için servet peşinde koşmaktan ve büyük miktarda para … Devamını oku…Hristiyanlıkta Mütevazı Yaşam

Kutsal Kitapta Tanrı’yı Bulmak

kutsal-kitap

Tanrı’nın gerçek arayıcıları, Kutsal Kitap İncil sözüne göre, yürekleriyle aramalılardır. Arayanlar, Mesih ile zaten gerçek bir ilişkiye sahip olanlar olabilir ya da, güvenerek Mesih ile bir ilişki başlatmak isteyenler olabilir. Aramak çok fazla odaklanmak ve günlük çaba gerektirir. Tanrı’nın var olduğuna inanın. Tanrı’nın bir arayıcısı doğal olarak O’nun varlığına inanacaktır. Ama belki şüpheleri vardır. Şüphe … Devamını oku…Kutsal Kitapta Tanrı’yı Bulmak

Kutsal Kitaptan Liderlere Öğütler

kutsal-kitap-nedir

Kutsal Kitaptan Öğütler Kutsal Kitap, bir ailenin başı, bir kilise veya bir devlet olsun, her türlü Hristiyan liderleri için talimatlar verir. İncil’in liderlik ilkeleri, liderlere başarılı olacağı değerleri gösterir. Yaratılış Kitabı’ndan başlayarak Yeni Ahit’e kadar, Kutsal Kitap birçok özel, eyleme geçirilebilecek liderlik ipucu sağlar. Yardım Kutsal Kitap, liderlere başkalarına hizmet vermelerini tavsiye eder. Hristiyan liderlere, … Devamını oku…Kutsal Kitaptan Liderlere Öğütler

Kutsal Kitap Para Hakkında Ne Diyor?

kutsal kitap ve para

Kutsal Kitap Para Hakkında Ne Diyor? Birçok insan, Kutsal Kitap’ın para hakkında söylediklerini karıştırmaktadır. Kendi başına para ne iyi ne de kötüdür.. Önemli olan paramızla yaptığımız şeydir. İncil, Tanrı’nın paraya karşı tutumumuzu önemsediğini söylüyor. İncil’e göre, Tanrı paraya insanın bakışından çok farklı şekilde bakar. Tanrı parayı perspektif içinde tutmamızı istiyor. Eğer paraya “hizmet” edersek, Tanrı’ya … Devamını oku…Kutsal Kitap Para Hakkında Ne Diyor?

Kutsal Kitapta Mezmurlar – Şans, Para ve Mutluluk

mezmurlar

Kutsal Kitabın Mezmurlar bölümü – şans, mutluluk ve para Mezmurlar kitabı, refah ve başarının kaynağı olarak parayı değil manevi bilgeliği tanımlar. Mezmurlar kitabı, refah, güvenlik ve başarıya ulaşmanın en iyi yolunu içeren, çeşitli yazarlar tarafından bestelenen bir şarkı ve şiir koleksiyonudur. Bazı web siteleri Mezmurlar’ın şanslı takılar olarak kullanılmasını teşvik etmekte, yalnızca onları okumanın bile … Devamını oku…Kutsal Kitapta Mezmurlar – Şans, Para ve Mutluluk

Ortodoks Kilisesi Ve Kurtuluş

ortodoks-üçleme

Yaklaşık 1000 yıldır Doğu Ortodoks Kilisesi Katolik kilisesinden ayrıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1,2 milyondan fazla Ortodoks Hristiyan varken, birçok Katolik ve Protestan, Ortodoks inançlarına ve uygulamalarına aşina değildir. Bu genellikle Doğu Ortodoks Kilisesinin İsa’nın kurtarıcı olduğuna inanıp inanmamak gibi temel doktrinler hakkında yanlış anlamalara yol açar. Tanrının oğlu Doğu Ortodoks inancında, İsa Mesih, Tanrı’nın oğlu, … Devamını oku…Ortodoks Kilisesi Ve Kurtuluş