Barnabas İncili ve Barnabas Hakkında Hristiyan ve İslami Görüş Nedir?

Barnabas İncili ve Barnabas Hakkında Hristiyan ve İslami Görüş Nedir?

İslam inancına göre Barnabas İncili

Barnabas İslam inancına göre Musevi bir aileden doğmuştur. Barnabas’ın gerçek ismi Joseph’tir (Yusuf). Barnaba ismi ise teselli oğlu anlamına gelen, Joseph’e sonradan verilmiş bir lakaptır. Barnabas’ın yazmış olduğu İncil İslam inancına göre İsa’nın havarilerinden ve İsa’nın yanında olan kişinin günümüze ulaşmış tek İncilidir. Hristiyan inanışta ki kabul edilen dört İncil’in aksine Barnabas’ın İncil’i İsa Mesih’in mesajını gerçek olarak sunandır.

İslam inancına göre Barnabas İncili, Tevhid inancını (Allah’ın Birliği) savunmaktadır. Müslümanlar, Hristiyanlıktaki Tevhid inancının İskenderiye ve Antakya bölgesinde 325 yıllarına inanılan gerçek Hristiyanlık inanışı olduğunu belirtirler. M.S 325 yıllarında bu bölgelerde Ariusculuk (aryusçuluk) olduğu bilinmektedir.

İslami inanışta Barnabas İncil’i Hz. Muhammed‘i müjdelemektedir. Ayrıca Barnabas’ın İnciline göre  İsa Mesih ne Tanrı’nın oğlu ne de Tanrı’dır. Sadece Hz. Muhammed’in geliş yollarını hazırlayan bir peygamberdir.

Arius’un kendi söylemi şuydu:

“Biz, değiştirilemeyen Tek Doğmamış, Tek Sonsuz, Tek Ebedi, Tek Gerçek, Tek Ölümsüz, Tek Bilge, Tek Makbul, Tek Hakim, Hüküm ve Şefkate Sahip Tek Hakim Olan Tek Bir Tanrı’ya inanırız. Tek doğmuş olanı yaratan, bu Kanunun ve Peygamberlerin ve Yeni Kutsal Kitap’ın Tanrısıdır.”

Aryusçuluk Hakkında Daha fazla bilgi için: Arianizm – Ariusçuluk Nedir?

Hristiyanlara Göre Barnabas İncili

Barnabas’ın İncil’i İtalyanca yazılmış şekilde ilk defa 1709 yılında Hollanda’da bulundu. Sayfalarda ekstra Arapça ile yazılmış dipnotlar vardı. Bulunan bu İncil şuan Viyana İmparatorluk Müzesi’nde bulunmaktadır.

Hristiyan inanışta Barnaba, İsa’nın havarisi değil, hatta İsrail’de bile bulunmamış birisidir. İsa Mesih’in 12 havarisinde ismi Barnabas olan kimse yoktur. Ayrıca Barnabas İncil’i Barnabas tarafından değil orta çağda Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçen birisinin, Müslümanlığın doğruluğunu kanıtlamak için yazılmıştır. Hristiyan inanışa göre Barnabas İncilindeki sözcükler ve terimler dil uzmanları tarafından incelenmiş ve Barnabas İncili’nin M.S 15. yüzyılda yazıldığı kanıtlanmıştır. Hristiyanlara göre İsa Mesih’ten 15 yüzyıl sonra yazılmış bir İncil’in tarihsel açıdan bir değeri bulunmamaktadır.

Diğer yandan söz konusu Barnabas İncili hakkında gizemini koruyan, farklı birçok teori de bulunmaktadır. Esat Coşan, Abdullah Çatlı ve Muhsin Yazıcıoğlu gibi isimlerin ölümlerinde Barnabas İncili şüphesi olduğu söylenmektedir. Hatta konuyla ilgili olarak oyuncu ve yönetmen Ahmet Yenilmez’in şöyle bir röportajı bulunmaktadır:

Yorum yapın