Pentikostalizm, Pentekostal Nedir?

Pentikostalizm Nedir? Pentikostalizm, 20. yüzyılın başlarında mütevazi başlangıçlardan doğup, Hristiyanlığın içindeki en büyük hareketlerinden biri haline geldi. Pentekostalizm, 20.000’den fazla üyesi olan Güney Kore’deki küçük ev kiliselerinden, dünyanın en büyük Hristiyan cemaatine – Yoido Tam İncil Kilisesi’ne kadar, 500 milyondan fazla taraftarla 700’den fazla farklı mezhepten oluşuyor. Bugün dünyada 4 Hristiyandan 1 tanesi Pentekostal olduğu … Devamını oku…Pentikostalizm, Pentekostal Nedir?

Katoliklikte Şeytanla Savaşanlar – Şeytan Çıkaranlar

şeytan çıkarma

Günümüzde Katoliklere göre yalnızca Katolik rahiplerin veya yüksek memurların şeytanlarla savaşma yetkisi olduğuna inanılmaktadır. Katolik Kilisesine göre, Roma Katolik Kilisesi dünyadaki doğruluk mücadelesini sürdürdüğü müddetçe, kötü ruhlara ya da şeytanlara karşı da savaşmıştır. Yetkili Katolikler genellikle din adamlarından oluşan gruplar kendilerini şeytani ruhları yok etmeye adamıştır. Meslekten olmayanlar Katolik Kilisesi’nin kötü ruhlarla mücadele etmek için … Devamını oku…Katoliklikte Şeytanla Savaşanlar – Şeytan Çıkaranlar

Yedi Günahın Şeytanları – Cinleri (Demon)

yedi günah

Bir Alman piskoposu olan Peter Binsfeld, 1589’da yedi günahın şeytanlarını belirtmiştir. Yedi ölümcül günah, erken Hristiyan dönemlerine dayanan günahların kökenidir. Yedi ölümcül günah öfke, açgözlülük, tembellik, gurur, şehvet, kıskançlık ve oburluktur. 1589’da Alman piskopos Peter Binsfeld, her günahı, günahla ilgili bir iblisle birleştirmiştir. Lucifer “Lucifer” genellikle cehennemin büyük meleği diye düşünülmektedir. Bununla birlikte, Kutsal Kitaptaki … Devamını oku…Yedi Günahın Şeytanları – Cinleri (Demon)

Pagan İnanışları Kutsal Kitabı Etkiledi Mi?

yahudilik ve baal

Paganizmin, en temel tanımı doğa tapıcılığıdır. Keltler olarak bilinen Avrupa kabileleri, toplu olarak beşinci yüzyıldan itibaren Hristiyanlığa geçmeden önce pagan inanışlarını uyguladılar. Hristiyanlık, birçok Kelt putperest inancını kendi geleneklerine çekerken, çok daha eski din biçimi Eski Ahit üzerinde güçlü bir etki yarattı. Bu, fırtına tanrısı Baal’ın ibadetiydi ve Eski Ahit öfkeyle buna karşı çıkmaktaydı. Canaan … Devamını oku…Pagan İnanışları Kutsal Kitabı Etkiledi Mi?

Melekler ve Çeşitleri

melek çeşitleri

Tanrı’nın manevi elçisi ve hizmetçisi olan melekler, Hristiyan ve Yahudi inancının önemli bir parçasını oluşturur. Melekler, Mukaddes Kitapta geniş çapta yer almakla birlikte, doğasıyla ilgili çoğu ayrıntı, sonraki yüzyıllarda verilir. Kutsal Kitap seraphim, cherubim ve başmelekler gibi belirli melek sınıflarından bahsetmektedir. Seraphim İncil’de açıkça belirtilen bir melek türüdür. Adı İbranice’de ” saraph/seraph = yanmak ” … Devamını oku…Melekler ve Çeşitleri

Hristiyanlıkta Melekler ve Görevleri

başmelekler

Tanrının ilahi elçileri olan melekler Hristiyanlık dışında birçok dinî gelenek içinde de mevcuttur. Kutsal Kitabın manevi varlıklarına atıfta bulunduğu anda kişinin aklına genellikle, kar beyazı, kanatlı, bir figürün görüntüsü gelir. Tam olarak meleklerin ne olduğu konusunda birçok yorum olmasına rağmen, ortak kabul edilen görüş insanları korumak ve Tanrı’nın iradesini yerine getirmek için çalışan doğaüstü habercilerdir. … Devamını oku…Hristiyanlıkta Melekler ve Görevleri

Hristiyanlıkta Melekler

hristiyanlıkta melek

Hristiyanlığın İlk Dönemlerinde Melek ve Melek Tasviri Hristiyanlığın ilk dönemlerinde tasvir edilen melekler, erken Hristiyanlar için bir amaca hizmet etmekteydi; bu amaç, Tanrı’nın niyetini temsil etmesiydi ve bu nedenle de Tanrı’nın habercileri ya da Tanrı’nın temsilcileri olarak kabul edildiler. Hristiyanlık’ ta meleklerin tasviri, dördüncü yüzyılın sonlarında İlk Ekümenik Konsey’den sonra önemli ölçüde değişerek, zaman içinde … Devamını oku…Hristiyanlıkta Melekler

Hristiyanlık ve Yahudilikte Şeytan (Satan, Lucifer)

şeytan

Hristiyanlık, Lucifer veya Şeytan adında düşmüş bir meleğe karşı ilahi bir kavramı desteklerken, Yahudiliğin böyle bir kavramı yoktur. Yahudi kutsal yazılarında Şeytan da dahil hiçbir melek Tanrı’ya karşı çıkmaz. Tevrat’ta “Şeytan” İbranice “mücadeleci” anlamına gelir. Şeytan, genellikle insanların Tanrı’nın emirlerine bağlılıklarını sınamak için Tanrı tarafından gönderilen bir melek olarak görülür. Satan – “engelleyici” ruhu temsil … Devamını oku…Hristiyanlık ve Yahudilikte Şeytan (Satan, Lucifer)

Hristiyanlıkta Mütevazı Yaşam

yehova-sahitleri-kutsal-ruh

  Hristiyanlık’ta, yoksulluk ve mütevazı bir yaşam, bireyleri Tanrı’ya yaklaştırmaya yardımcı olur. Zenginlik kötü değildir, ancak doğası gereği açgözlü insanların kendi çıkarlarına göre hareket etmelerine neden olur. İncil, tüm insanlığı Tanrı’nın servetinini paylaşmaya ve yoksulluk durumunda insanlara yardım etmeye teşvik eder. Zenginlik ve Yoksulluk Hristiyanlık, kendi iyiliği için servet peşinde koşmaktan ve büyük miktarda para … Devamını oku…Hristiyanlıkta Mütevazı Yaşam

Kutsal Kitap Para Hakkında Ne Diyor?

kutsal kitap ve para

Kutsal Kitap Para Hakkında Ne Diyor? Birçok insan, Kutsal Kitap’ın para hakkında söylediklerini karıştırmaktadır. Kendi başına para ne iyi ne de kötüdür.. Önemli olan paramızla yaptığımız şeydir. İncil, Tanrı’nın paraya karşı tutumumuzu önemsediğini söylüyor. İncil’e göre, Tanrı paraya insanın bakışından çok farklı şekilde bakar. Tanrı parayı perspektif içinde tutmamızı istiyor. Eğer paraya “hizmet” edersek, Tanrı’ya … Devamını oku…Kutsal Kitap Para Hakkında Ne Diyor?