Hristiyanlıkta Zina

Hristiyanlık zina

Hristiyanlık ve Kutsal Kitabın zina yasağı açıktır; On Emir’den biri bunu yasaklar. Zina en büyük günahlardan biridir. Fakat zina yapmış biri hemen ümitsizliğe kapılmamalıdır çünkü İncil hem Eski hem de Yeni Ahit’te affetmeye yer bırakır. Zina Tanımı Zina, birbirleri ile evli olmayan yetişkin bireylerin arasında geçen cinselliktir. Fakat her zina  aynı değildir. En tehlikeli ve … Devamını oku…Hristiyanlıkta Zina

Gnostisizm Ve Enkarnasyon – Üçlü Birlik

gonostik kutsal üçleme

Gnostisizm de Enkarnasyona İlişkin İnançlar Enkarnasyon: Hristiyan inancında  enkarnasyon, ezelî ilâhî kelime (logos), üçlemenin ikinci kişisi, Baba  ve Oğul Tanrı olan İsa’nın, Meryem Ana’nın rahminde insan bedenine bürünmüş olduğu ve insan tabiatı edindiği inancıdır. Gnostik Hristiyanlar kilisenin enkarnasyona yani kutsal üçlü, üçlü birlik olan inancını reddetmişlerdir. Enkarnasyon, Tanrı’nın İsa Mesih’de fiziksel bir insan olduğu inancı, … Devamını oku…Gnostisizm Ve Enkarnasyon – Üçlü Birlik

Gnostisizm Nedir? Gnostik Temel İnançları

Gnostisizm nedir

Gnostisizm dualizmi benimseyen bir inançtır. Günümüz Gnostikleri tüm dualist inanışları ortak bir payda da birleştirerek inanmaktadır. Gnostisizm, Hristiyanlığın içinde de kendini göstermiştir. Gnostikler, Gnostik yazılarda yer alan gizli bilgilerin insanın kurtuluşunun tek yolu olduğuna inanmaktadır. Gnostikler, erken dönem Kilise tarafından heretical (heretik) olarak ilan edilen bir Hristiyan grubuydu. Gnostikler, manevi yollardan edinilebilecek gizli bir bilgiye … Devamını oku…Gnostisizm Nedir? Gnostik Temel İnançları

Episkopal Kilise ve Okültizm (Büyü) Hakkında

episkopal-kilise

Episkopal Kilise  büyücülük içeren gizli uygulamaları kınamıştır. Kutsal Kitap Levililer 19:31’de  “ ‘Cincilere, ruh çağıranlara yönelmeyin. Onlara danışmayın, kirlenirsiniz. Tanrınız RAB benim.” demektedir. İncil’deki Levililer19:31’in medyumlara ve falcılara yaptığı atıflar, okültizmin Hristiyanlığın  zararına olan bir inanç olduğunu belirtiyor. Çoğu Hristiyanlığın mezhepleri gibi, Episkopal Kilise de  doğrudan İncil’den gelen, okültizm hakkında kendi düşüncelerine ve fikirlerine sahiptir. … Devamını oku…Episkopal Kilise ve Okültizm (Büyü) Hakkında

Mesih’i Sembolize Eden Çicekler

hrıstiyan çicek sembolleri

Mesih ve Mesih Anlamı ile İlişkili Çiçekler Tarih boyunca, bazı çiçekler dini sanat eserlerinde soyut fikir ve düşünceleri ifade etmek için kullanılmıştır. Çoğu zaman, bu çiçekler Mesih’in çarmıha gerilmesinin ve dirilişinin bir hatırlatıcısı olarak kullanılır. Ek olarak, renk ve şekil gibi çeşitli çiçeklerin çeşitli yönleri Mesih’in sevgisini ve saflığını temsil etmektedir. Beyaz Zambak Paskalya zambağı olarak da … Devamını oku…Mesih’i Sembolize Eden Çicekler

Samiriyeliler Kimdir?

samiriyeliler kimdir

Tapınağın yıkılmasından sonra tekrar Kudüs tapınağını  inşa ederken Yahudiler ve Samiriyeliler arasındaki düşmanlık arttı. İsa’nın zamanında ki Samiriyeliler, Asur Kralı’nın İsrail ulusunun çoğunu sürgüne götürdükten sonra bölgede kalan (Samiriye) Eski Ahit’e bağlı bir yahudi inancı olarak başlamıştı. O zamanlar İsrail’in başkenti Samiriye’nin, o bölgede kalan  Yahudilerle evlenen yabancılarla birlikte nüfusu çoğaldı. Sonuç olarak, doğan çocuklar … Devamını oku…Samiriyeliler Kimdir?

İsa’nın Kefenlenmesi Ve Mezarı

isanın gömülmesi

İsa’nın takipçileri İsa’nın cesedini ve cenaze törenini özenle hazırladılar. Nasıralı İsa, Pontius Pilate tarafından ölmeye mahkum edildi. Sıradan bir suçlu gibi, çarmıha gerilerek ellerinden ve ayaklarından çivi çakılarak bir haça asıldı. Bir Romalı asker onu kaburgalarından mızrakla bıçakladı. Saatler süren işkenceye maruz kaldıktan sonra öldü. Onun takipçilerinin bazıları sevgili mesihleri ​​için uygun bir cenaze töreni planlamak … Devamını oku…İsa’nın Kefenlenmesi Ve Mezarı

İncil’de 12 Sayısının Önemi

hristiyanlıkta sayılar

12 rakamı inanç, kilise ve ilahi kuralın bir sembolüdür. 12 sayısı, Kutsal Kitap’ta belirgin bir şekilde öne çıkar.  Eski Ahit Yaratılış Kitabı, Yakup’un 12 oğlu olduğunu ve bu 12 oğlu İsrail’in 12 kabilesini oluşturduğunu belirtir. Yeni Ahit bize İsa’nın 12 havarisi olduğunu söyler. Vahiy Kitabına göre, Tanrı’nın krallığının 12 melek tarafından korunan 12 kapısı vardır. 12 sayısı, … Devamını oku…İncil’de 12 Sayısının Önemi

Püriten (Puritan) İnançlarında Şeytan – Satan

püritenler

Püriten inancında Şeytan birçok şekilde görünebilir. Püritenler, İngiltere Kilisesi’nden zulüm görmekten korkarak Amerika’ya yerleşen ilk Avrupalılardan bazılarıydı. Bu yerleşimciler, dinin yaşamlarındaki rolü hakkında katı inançlara sahipti ve bu özellikle Şeytan inanışı belirgindi. Püritenler Şeytanın günlük hayatta aktif bir etken olduğuna ve karşılaştıkları zorluklardan sorumlu olduğuna inanıyordu. Tarih Puritan hareketi İngiltere’de, bireylerin İngiltere Kilisesi’nin öğretilerinden memnun … Devamını oku…Püriten (Puritan) İnançlarında Şeytan – Satan

Katolik Kilisesinin Kuruluşu

katolikliğin kuruluşu

Katolik Hristiyanlık araştırmalarına göre Katolik Kilisesi herhangi bir kişi veya kişiler tarafından kurulmadı. Bunun yerine, temeli yüzyıllar süren ve kuruluş için kesin bir tarihi olmayan bir süreç vardı. Aşağıda, Peter, Paul ve Constantine’nin rolünü ve Katolik Kilisesi’nin kuruluşunun genel sürecini inceleyeceğiz. Peter İsa  Petrus’u Havariler’in  lideri ve gelecekteki kilisesinin başı olarak olarak atadı. ( Matta … Devamını oku…Katolik Kilisesinin Kuruluşu