Anglikan Kilisesi Ve Anglikan Kutsal Kitap (İncil)

anglikan nedir

Kendilerini Anglikan olarak tanımlayanları içeren İngiltere Kilisesi, köklerini ikinci yüzyıla kadar indirir, ancak daha yaygın olarak 597’de St. Augustine Canterbury’nin İngiltere’ye gelişiyle ilişkilendirilir. 16. Yüzyılda İngiliz Reformu kiliseyi papalık otoritesinden uzaklaştırdı ve kraliyet üstünlüğüne dayalı bir inanç yarattı. Dünyanın dört bir yanındaki Anglikan kiliseler bağımsız olsa da, Anglikan cemaatine bağlılıklarıyla inançları, ve ibadet uygulamaları ile … Devamını oku…Anglikan Kilisesi Ve Anglikan Kutsal Kitap (İncil)

Catharlar – Kathar İnanışları

katharlar-catharlar

Catharlar – Kathar İnanışları Katharlar veya Catharlar 12 ve. 13. Yüzyılda Fransa’nın Languedoc bölgesinde ortaya çıkmış ve yayılmış Hristiyan inanıştır. Katharlar kendilerini “ İyi Hristiyanlar “ olarak nitelendirmekteydi. Kathar inanışı ortaya çıktığında Katolik Kilisesi bu inanışı heretik olarak ilan etmişti. Fakat sapkınlık olarak nitelendirilmesine rağmen Katharlar hızla büyüdü. Bu büyüme o kadar fazla oldu ki … Devamını oku…Catharlar – Kathar İnanışları

Arianizm – Ariusçuluk Nedir?

ariusculuk-nedir

Arianizm – Ariusçuluk Nedir? Arianizm, 4. yüzyılda yaşayan Mısırlı bir rahip ve ilahiyatçı olan Arius tarafından geliştirilen Tanrı’nın doğası hakkında Katolik ve Ortodoks Kiliselerle ayrışan bir inanç sistemidir. Arianizm, Hristiyan kilisesinin ilk yıllarında önemli tartışmalara neden oldu ve nihayetinde ilk ekümenik konsey olan Nikea konseyinin toplanmasına sebebiyet verdi. Konsey boyunca, Hristiyan piskoposlar, Arius’un öğretilerini çürütmek … Devamını oku…Arianizm – Ariusçuluk Nedir?

Protestan Evangelizm (Evanjelizm) – Müjdeyi Ulaştırmak

protestan-evanjelizm

Protestanlık Ve Evangelizm (Evanjelizm) Modern Protestan kilisesinin evangelizm hakkındaki görüşünün çoğu, ilk Reformcular tarafından oluşturuldu. Luther, Zwingli, Calvin, Arminius ve diğer reformcular, müjdeyi yaymanın en iyi yolları hakkında farklı görüşlere sahiplerdi, ancak herkesin temel kurtuluş ilkesinin İsa Mesih’e iman ederek olacağını paylaştılar. Martin Luther Luther insanları İncil’i kendilerinin okuyup öğrenmeleri teşvik etti.  Luther’in kurtuluş anlayışı … Devamını oku…Protestan Evangelizm (Evanjelizm) – Müjdeyi Ulaştırmak

Hristiyanlık İçinde Ayrışmalar (Katolik, Protestan, Anglikan, Metodist İnanç)

hristiyan-mezhepler

Hristiyanlık İçinde Ayrışmalar. Tüm Hristiyanlar genel anlamda İsa Mesih’in öğretilerini takip ettiklerini savunurlar. Fakat Katolikler, Metodistler ve Protestanlar ortak temel prensiplere sahip olsalar da, her Hristiyanlık mezhebinin kendine has inancı vardır. Hristiyanlık son iki bin yılda çok sayıda değişiklik ve gelişme yaşamıştır. 16. yüzyılda, Protestan Reformu adlı dini bir ayaklanma Avrupa’yı bölmüş, Martin Luther ve … Devamını oku…Hristiyanlık İçinde Ayrışmalar (Katolik, Protestan, Anglikan, Metodist İnanç)