Katolik Kilisesi Protestan Reformuna Nasıl Karşılık Verdi?

karşı reform

Avrupa’da, 16. yüzyılın ilk yarısında Protestan Reformu, Roma Katolik Kilisesi’ne ciddi şekilde meydan okudu. Martin Luther, 1517’de kilisenin yolsuzluğu için  “95 Tezlerini” duyurmadan önce, neredeyse tüm Avrupalılar Katolik Kilisesi’ne bağlı inançtaydı. Luther’in kiliseyle ilgili eleştirisi başlı başına yeni bir mezhep haline gelmişti. Katolik Kilisesi cevap vermeye zorlandı ve Karşı Reformasyon olarak bilinen bir dönem boyunca … Devamını oku…Katolik Kilisesi Protestan Reformuna Nasıl Karşılık Verdi?

Katolik Kilisesinin Kuruluşu

katolikliğin kuruluşu

Katolik Hristiyanlık araştırmalarına göre Katolik Kilisesi herhangi bir kişi veya kişiler tarafından kurulmadı. Bunun yerine, temeli yüzyıllar süren ve kuruluş için kesin bir tarihi olmayan bir süreç vardı. Aşağıda, Peter, Paul ve Constantine’nin rolünü ve Katolik Kilisesi’nin kuruluşunun genel sürecini inceleyeceğiz. Peter İsa  Petrus’u Havariler’in  lideri ve gelecekteki kilisesinin başı olarak olarak atadı. ( Matta … Devamını oku…Katolik Kilisesinin Kuruluşu

Protestan Reformu ve Karşı Reformasyon

reformasyon

Batı Hristiyanlığı, 16. yüzyılın başlarında büyük bir değişime uğradı. Daha önce kaybedilen Yunan ve Roma edebiyatının yeniden keşfedilmesi, veba, savaşlar ve yeni teknolojilerin ardından Roma Katolik Kilisesi için sorunlar başladı. Roma Katolik Kilisesi daha önce ki karşı isyanlarla başarılı bir şekilde savaşmıştı, ancak Martin Luther’in 95 tezini bir Alman katedralinin kapıları üzerine gönderdiği zaman Katolik … Devamını oku…Protestan Reformu ve Karşı Reformasyon

Katoliklikte Şeytanla Savaşanlar – Şeytan Çıkaranlar

şeytan çıkarma

Günümüzde Katoliklere göre yalnızca Katolik rahiplerin veya yüksek memurların şeytanlarla savaşma yetkisi olduğuna inanılmaktadır. Katolik Kilisesine göre, Roma Katolik Kilisesi dünyadaki doğruluk mücadelesini sürdürdüğü müddetçe, kötü ruhlara ya da şeytanlara karşı da savaşmıştır. Yetkili Katolikler genellikle din adamlarından oluşan gruplar kendilerini şeytani ruhları yok etmeye adamıştır. Meslekten olmayanlar Katolik Kilisesi’nin kötü ruhlarla mücadele etmek için … Devamını oku…Katoliklikte Şeytanla Savaşanlar – Şeytan Çıkaranlar

Katolikler, Protestanlar ve Presbiteryenler – Kader ve Kurtuluş

Katolikler, Protestanlar ve Presbiteryenler

Katolikler, Protestanlar ve Presbiteryenler arasında ki Kader ve Kurtuluş farklılıkları Katolikler, Protestanlar ve Presbiteryenler birçok ortak inancı paylaşırlar. Hepsi Tanrı’nın  Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Üçlüsü olduğuna inanır. Üç mezhepte Tanrı’nın oğlu İsa Mesih’i insanlığın kurtarıcısı olarak gönderdiğine inanmaktadır. Ek olarak, hepsi de İncil’e ve kilisenin geleneksel inançlarına – Apostle Creed ve Nicene Creed’i kabul … Devamını oku…Katolikler, Protestanlar ve Presbiteryenler – Kader ve Kurtuluş

Katoliklikte İsa Mesih

isa-kimdir

Katolik inanışta İsa Mesih Katolikler, İsa’yı inançlarının kurucusu, Roma Katolik kilisesinin başı ve ruhlarının kurtarıcısı olarak görür. İsa Mesih’e iman bir Katolik için esastır. İsa Mesih hakkındaki Katolik öğretileri yaklaşık 2.000 yıl boyunca tutarlı kalmıştır. Büyük ölçüde, diğer Hristiyan kiliseleri öğretilerini Katolik Kilisesi öğretilerine uzatarak İsa Mesih’e dayandırır. Çoğu Hristiyan kilisesi, Katoliklerin ilk defa ifade … Devamını oku…Katoliklikte İsa Mesih

Katolik Kutsal Üçleme Nasıldır? Katolik Üçlü Birlik

Roma Katolik Kilisesi

Katolik inançta Kutsal Üçleme nasıldır? Üçlü Birliğin önemi Katolik kateşizmi Kutsal Üçleme için; “Hristiyan inancının ve Hristiyan yaşamının merkezi gizemidir” demektedir. Katoliklikte “gizem” kelimesi her zaman ilahi olarak ifşa edilmiş bir gerçeğe atıfta bulunur. Bu, onu yalnızca insan bilimine dayanan bir gerçeklikten ayırır. Üçlü Birlik – Kutsal Üçlü – Üçleme Yeni Ahit yazarları, Baba, Oğul … Devamını oku…Katolik Kutsal Üçleme Nasıldır? Katolik Üçlü Birlik

Dindarlığın Katolik Tanımı

Roma Katolik Kilisesi

Dindarlığın Nedir ? Katolikler, dindarlığı Kutsal Ruh’un armağanlarından biri olarak görürler. Katoliklik bağlamında, “dindarlık” tamamen ilişkilere olan sadakat ile ilgilidir. Bu sadakat, birinin ebeveynleri, ülkesi veya Tanrı ile ilişkisi olabilir. Katoliklerin Tanrı ile olan ilişkilerinde sadakat olduğunda, dindarlık, ibadetlerin hem arkasındaki güç hem de “Kutsal Ruh’un armağanlarından” biri olarak kabul edilir. Bunlar, Katolik Kilisesi’nin tüm üyelerine … Devamını oku…Dindarlığın Katolik Tanımı

Katolik İnanışta Kutsal Kitabın Önemi

kutsal-kitap-katolik

Katolik İnanışta Kutsal Kitabın Önemi Katolikler küresel olarak günlük ve pazar ayinlerinde kutsal okumalar yapmaktadır. Kutsal okumalar İncildir. Bu nedenle, İncil bir Katolik’in hayatında önemli bir rol oynar. Kutsal Kitabın yazarlarının ilahi olarak ilham aldıklarını belirten Katolik Kilisesi’nin tasavvufunda kutsallığının önemi açıklanmıştır. Kutsal Kitabın, yazıları yanılmaz ve hatasızdır. Katolik Papalar Leo XIII ve Pius XII, … Devamını oku…Katolik İnanışta Kutsal Kitabın Önemi

Roma Katolik Kilisesi

Roma Katolik Kilisesi

Roma Katolik Kilisesi, Papa’yı, ve altındaki kardinalleri, piskoposları, rahipleri ve deaconları (Diyakoz) içeren dini bir hiyerarşiden oluşur. Hiyerarşinin her üyesi farklı bir otorite düzeyinde çalışır. Katolik Kilisesi’nin idari merkezi Vatikan’dır. Papa Papa, tüm Katolik Kilisesi’nin baş papazıdır ve Mesih’in yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul edilir. Katolik Ansiklopedisine göre, Papa “Kilise yaşamının her bir bölümünü kontrol eder.” … Devamını oku…Roma Katolik Kilisesi