Ortodoks Hristiyanlığın İnanç Özeti

protestan ve ortodoks

Ortodoks Hristiyanlığı ve Roma Katolik Kilisesi 1054 yılında tamamen ayrıldı.  Büyük Şizmin sırasında, Ortodoks Kilisesi papalık otoritesini reddetti. Kutsal Ruh’un çıkış noktası hakkındaki inançlar, ikisini ayrıma götüren en önemli sorundu.  Ortodoks geleneği, bazı ibadet uygulamalarının farklılık göstermesine rağmen, Roma Katolikleri ve Protestanlar ile benzer temel inançları paylaşmaktadır. İsa ve İlk Günah Diğer Hristiyan mezhepler gibi, … Devamını oku…Ortodoks Hristiyanlığın İnanç Özeti

Ortodoksluk ve Kalvinizm Mezheplerinde Benzerlik Ve Farklılıklar

Kalvinizm-nedir

Ortodoksluk ve Kalvinizm Nedir? Ortodoks Hristiyanları Aziz Paul öğretisini, Kalvinist Hristiyanlar, protestan Reformu’nda öne çıkan Fransız-İsviçreli bir ilahiyatçı olan John Calvin’in öğretilerini takip etmektedirler. Kalvinist mezhepleri Reform ve Presbiteryen Kiliselerini içerir. Diğer birçok Hristiyan mezhepleri Kalvinizmden farklı derecelerde etkilenmektedir. Kalvinizm, Adem ve Havva’nın ilk günahının insanlığa uzanarak insanların günahkar olduğunu öğretir. Kalvinizm’e göre, Adem günah … Devamını oku…Ortodoksluk ve Kalvinizm Mezheplerinde Benzerlik Ve Farklılıklar

Ortodoks Kilisesi Ve Kurtuluş

ortodoks-üçleme

Yaklaşık 1000 yıldır Doğu Ortodoks Kilisesi Katolik kilisesinden ayrıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1,2 milyondan fazla Ortodoks Hristiyan varken, birçok Katolik ve Protestan, Ortodoks inançlarına ve uygulamalarına aşina değildir. Bu genellikle Doğu Ortodoks Kilisesinin İsa’nın kurtarıcı olduğuna inanıp inanmamak gibi temel doktrinler hakkında yanlış anlamalara yol açar. Tanrının oğlu Doğu Ortodoks inancında, İsa Mesih, Tanrı’nın oğlu, … Devamını oku…Ortodoks Kilisesi Ve Kurtuluş

Ortodoks Kilisesi ve Kutsal Üçleme (Üçlü Birlik)

ortodoks-üçleme

Yunan Ortodokslara göre Kutsal Üçleme Nedir ve Nasıldır? Yunan Ortodoksluk , yalnızca bir Tanrı olduğunu söyler. Ancak bu Tanrı, üç ayrı kişiden oluşur: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Üçlü Birliğin her kişisi ebedi, güçlü ve birbiriyle eşittir. Ek olarak, Yunan Ortodoksluğu, Üçlü Birliğin üç kişisinin  bir birleri ile bir ve eşit olduğunu da öğretir. Yunan … Devamını oku…Ortodoks Kilisesi ve Kutsal Üçleme (Üçlü Birlik)

Ortodokslukta Koruyucu Melekler

koruyucu-melekler

Ortodoks inanışta koruyucu melekler Koruyucu melekler, Ortodoks Hristiyan inancının önemli bir parçasıdır. Ortodoks Hristiyanlar, her insanı manevi olarak koruyan ve bilgi edinmelerine yardım eden en az bir koruyucu meleğe sahip olduğuna inanır. Meleklerin Ortodoks öğretileri, genellikle Yahudi geleneği ve Eski Ahit’te olan, İsrail ulusunun koruyucu meleği olduğu söylenen Başmelek Mikail’le olan konuları içerir. İlk Koruyucu … Devamını oku…Ortodokslukta Koruyucu Melekler

Protestanlık ve Doğu Ortodoksluk

protestan ve ortodoks

Protestanlık ve Doğu Ortodoksluk, pek çok benzerlik ve farklılığa sahip iki Hristiyan mezheptir. Lutheranizm’in kuruluş figürü Martin Luther’di. Luther, 1517’de, ortaçağ kilisesinin otoritesine saldırdığında Protestan Reformu başladı. Kendi mezhebini oluşturma niyeti yoktu, ancak felsefeleri popüler hale geldi ve sonunda yeni bir mezhep ortaya çıktı. İnsanların Tanrı’ya karşı özgür olmalarını istedi: Tanrı tarafından kurtarılacaklarını fark etmelerini … Devamını oku…Protestanlık ve Doğu Ortodoksluk

Rus Ortodoks Kilisesi

rus-ortodoks-kilisesi

Rus Ortodoks Kilisesi Rus Ortodoks Kilisesi, 1000 yıldan fazla bir süredir Rusya’da hakim dini güç olmuştur. Hiyerarşisi diğer Ortodoks kiliselerine benzer yapıda olup – bir patrik, başpiskoposlar, piskoposlar ve rahipler tarafından yönetilmektedir. Sovyetler Birliği’nin uyguladığı ateizme rağmen, günümüzde Rusların yüzde 60’ı Rus Ortodoksluğu resmi inançları olarak kabul etmektedir. Rus Ortodoks Kilisesi hiyerarşik bir yapıya sahiptir. … Devamını oku…Rus Ortodoks Kilisesi

Ortodoks İnanışa Göre Kutsal Kitap

ortodoks-kutsal-kitap

Ortodoks İnanışa Göre Kutsal Kitap Doğu Ortodoks Kilisesine göre İncil, Tanrı’nın inananları ve  Kilise için kutsal yazıların kitabıdır. Kilise’de, Kilise tarafından ve Kilise için, Tanrı’nın İsa Mesih inananları ile olan ahlaki ilişkisinin temel bir parçası olarak ilahi ilham, Kutsal Ruh  aracılığı ile yazıldı. Tanrı’nın seçtiği inananların meclisine, eski İsrail’e ve bugün ve sonsuza dek Mesih’in … Devamını oku…Ortodoks İnanışa Göre Kutsal Kitap

Ortodoks İnanışa Göre Kutsal Ruh Nedir ?

ortodoks-kutsal-ruh

Ortodoks İnanışa Göre Kutsal Ruh Nedir ? Ortodoks inanışa göre Kutsal Ruh, Üçleme’nin yani Teslis inancının kişiliklerinden biridir. Baba yani Tanrı ile aynı özdendir. Ortodoks inanışa göre bu kural iman esaslarındandır. Kutsal Ruh’tan İncil’de (Elçilerin İşleri 1:4) Tanrının sözü ve vaadi olarak bahsedilmektedir. Ortodoks inanışa göre Kutsal Ruh İsa Mesih tarafından inananlara ve kiliseye armağan … Devamını oku…Ortodoks İnanışa Göre Kutsal Ruh Nedir ?