Apostolik Kilisesi ve Protestanlık

Apostolik Kilisesi

Binlerce yıldan  bu yana, Hristiyanlık içinde  neredeyse sayısız mezhep varyasyonu doğmuştur. Sonuç olarak, günümüzde yüzlerce mezhep vardır fakat, Katolik Kilisesi gibi günümüzde en yaygın mezheplerden bazıları Apostolik Kilisesi’nden türetilmiştir. Protestanlık, Katoliklikten sonra, Hristiyanlığın büyük mezhebidir. Protestanlık Hristiyanlığın en büyük üç kolundan birini oluşturur. Protestan reformu Martin Luther, Protestan Reformunu başlatan Alman rahipti.  MS 1521’de Roma … Devamını oku…Apostolik Kilisesi ve Protestanlık

Protestanlıkta Kurtuluş

protestanlık nedir

Protestanların cennete nasıl ulaşılacağına veya kurtuluşa ulaşılacağına dair inançları, 16. yüzyılın Protestan Reformunun bir ürünüdür. Martin Luther’e (1483-1546) göre kurtuluş, yalnızca Tanrı’nın lütfu,  İncil’i anlama ve İsa aracılığıyla olmaktadır. Sonsuz yaşamla ilgili büyük tartışmalardan biri, başka bir bireyin kurtuluşu etkileye bilip etkileyemeyeceği ve kurtuluşun tamamen Tanrı’nın elinde olup olmadığıdır. İsa’nın Sözleri Lutherciler, bir insanın cennette … Devamını oku…Protestanlıkta Kurtuluş

Protestan Reformu ve Karşı Reformasyon

reformasyon

Batı Hristiyanlığı, 16. yüzyılın başlarında büyük bir değişime uğradı. Daha önce kaybedilen Yunan ve Roma edebiyatının yeniden keşfedilmesi, veba, savaşlar ve yeni teknolojilerin ardından Roma Katolik Kilisesi için sorunlar başladı. Roma Katolik Kilisesi daha önce ki karşı isyanlarla başarılı bir şekilde savaşmıştı, ancak Martin Luther’in 95 tezini bir Alman katedralinin kapıları üzerine gönderdiği zaman Katolik … Devamını oku…Protestan Reformu ve Karşı Reformasyon

Ortodoksluk ve Kalvinizm Mezheplerinde Benzerlik Ve Farklılıklar

Kalvinizm-nedir

Ortodoksluk ve Kalvinizm Nedir? Ortodoks Hristiyanları Aziz Paul öğretisini, Kalvinist Hristiyanlar, protestan Reformu’nda öne çıkan Fransız-İsviçreli bir ilahiyatçı olan John Calvin’in öğretilerini takip etmektedirler. Kalvinist mezhepleri Reform ve Presbiteryen Kiliselerini içerir. Diğer birçok Hristiyan mezhepleri Kalvinizmden farklı derecelerde etkilenmektedir. Kalvinizm, Adem ve Havva’nın ilk günahının insanlığa uzanarak insanların günahkar olduğunu öğretir. Kalvinizm’e göre, Adem günah … Devamını oku…Ortodoksluk ve Kalvinizm Mezheplerinde Benzerlik Ve Farklılıklar

Katolikler, Protestanlar ve Presbiteryenler – Kader ve Kurtuluş

Katolikler, Protestanlar ve Presbiteryenler

Katolikler, Protestanlar ve Presbiteryenler arasında ki Kader ve Kurtuluş farklılıkları Katolikler, Protestanlar ve Presbiteryenler birçok ortak inancı paylaşırlar. Hepsi Tanrı’nın  Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Üçlüsü olduğuna inanır. Üç mezhepte Tanrı’nın oğlu İsa Mesih’i insanlığın kurtarıcısı olarak gönderdiğine inanmaktadır. Ek olarak, hepsi de İncil’e ve kilisenin geleneksel inançlarına – Apostle Creed ve Nicene Creed’i kabul … Devamını oku…Katolikler, Protestanlar ve Presbiteryenler – Kader ve Kurtuluş

Protestanlar ve “Aziz” İnanışı

azizlik ve protestanlık

Protestanlar ve “Aziz” İnanışı Protestanlıkta Azizlik Protestanlar pek çok doktriner konuda kendilerini Katoliklerden ayırırlar. Üçlü Birliğe ve diğer Hristiyan inanışlarına olan inancı paylaşırken, Katolik ve Protestanlar ile azizler hakkındaki görüşler arasında belirgin bir fark vardır. Farklılığın çoğu Reformasyon sırasında ortaya çıktı ve geçtiğimiz yüzyıllarda daha da gelişti. Tüm inananların Rahipliği Üç temel doktrin Protestan Reformu’nu … Devamını oku…Protestanlar ve “Aziz” İnanışı

Protestanlıkta Araf İnancı

araf nedir

Araf İnanışı Nedir? Araf Neresidir? Birçok Katolik cennete ve cehenneme ek olarak, üçüncü bir öbür dünyada varoluş düzlemi olan Araf’ın olduğuna inanır. Araf günah işleyen ancak Tanrı’nın lütfuyla günahlarından arınacak olan Katolikler içindir. Bu, nihayetinde cennete gidecekleri, ancak önce araf içinde yaşayacakları anlamına gelir. Protestanlar Katolik Kilisesi’nden ayrıldıklarında, araf fikri reddettikleri temel inançlardan biriydi ve … Devamını oku…Protestanlıkta Araf İnancı

Presbiteryen Vaftiz ve Kutsal Üçleme Nasıldır?

Presbiteryen Vaftiz

Presbiteryen Vaftiz ve Kutsal Üçleme Presbiteryen Vaftiz ve Kutsal Üçleme Nedir? Nasıldır? Presbiteryen Kilisesi, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak kendini üç şekilde ifade eden tek Tanrı’ya inanan protestan bir mezheptir. Presbiteryen Mezhep, Tanrı’nın egemenliğini vurgular ve açlara, fakirlere yardım ederek, inanmayanlara veya yabancılara ulaşarak İsa Mesih’in öğretilerini takip etmeye çalışır. Presbiteryenler, Trinitarian – Kutsal … Devamını oku…Presbiteryen Vaftiz ve Kutsal Üçleme Nasıldır?

Wesleyan Kilisesi ve Metodist Kilisesi – Karşılaştırma

Birleşik Metodist Kilisesi

Wesleyan Kilisesi ve Metodist Kilisesi Karşılaştırması Wesleyan Kilisesi Nedir? Wesleyan Kilisesi’ni Kim Kurmuştur? John Wesley, 1784’te Thomas Coke’a başkanlık ettiğinde ve onu Francis’e Asbury’yi Amerika’ya götürmesi için görevlendirdiğinde, İngiltere Kilisesi’nden bağımsız bir kilise olarak var olan ilk Metodist Kilisesi’ni oluşturdu. Wesley bunun Kutsal Savaşın ışığında bir zorunluluk olduğuna, Kurtuluş ve Kutsallık mesajının Yeni Dünya’ya yayılmasının … Devamını oku…Wesleyan Kilisesi ve Metodist Kilisesi – Karşılaştırma

Tanrı’nın Yaşayan Kilisesi İnanışı

Roderick C. Meredith kimdir

Tanrı’nın Yaşayan Kilisesi Nedir? Kimlerdir? Tanrı’nın Yaşayan Kilisesi (LCG), 1998 yılında Evanjelist Roderick C. Meredith tarafından kurulmuştur. Kuzey Carolina’da bulunmaktadır. Meredith, LCG’yi örgütlemeden önce, 1934’te Herbert Armstrong tarafından kurulan WorldWide of God Kilisesi’nde (WCG) yüksek rütbeli olması gerektiği iddiasında bulundu ve kısa bir süre sonra Kiliseden kovulduğu açıklandı. LCG, WCG’den ayrılan 200’den fazla alt kiliseden … Devamını oku…Tanrı’nın Yaşayan Kilisesi İnanışı