Protestanlıkta Din Adamlarının Rolü Ve Kadınlar

kadın papazlar

Protestan inançlarındaki din adamları cemaatlerinde birçok şey olabilir. Vaazlarını duyan insanların günlük yaşamlarını yönlendirmek için İncil’den dersler verebilir ve İncil’i yorumlayabilirler. İnsanların kötü  zamanlarında danışmanlık yapabilirler ve cemaatlerinin üyeleri için manevi rehber olarak hizmet edebilirler. Düğün veya vaftiz – tören işlevlerini yerine getirebilirler. Protestan din adamlarının  desteği ve liderliği birçok biçime bürünmektedir. Protestan mezheplerinin belirleyici özelliklerinden … Devamını oku…Protestanlıkta Din Adamlarının Rolü Ve Kadınlar

Protestan Haçında Neden İsa Bulunmaz? Boş Haç Nedir?

protestan haç

Boş haç, Protestanlarda göğe yükselen Mesih’in bir sembolü olarak görülür. Çarmıha gerilmiş bir haç olarak da bilinen İsa imgesi, yaygın olarak Roma Katolikliğinin bir sembolü olarak kabul edilir. Pek çok Protestan örgütü bu haçın görüntüsünün, Mesih’in dirilişine değil, Mesih’in ölümünü sembolize ettiği konusunda hemfikirdir.  Katolik Haç nedir? Corpus Christi (Katolik Yortusu) haçı olarak da bilinen haç, … Devamını oku…Protestan Haçında Neden İsa Bulunmaz? Boş Haç Nedir?

Episkopal Kilise ve Okültizm (Büyü) Hakkında

episkopal-kilise

Episkopal Kilise  büyücülük içeren gizli uygulamaları kınamıştır. Kutsal Kitap Levililer 19:31’de  “ ‘Cincilere, ruh çağıranlara yönelmeyin. Onlara danışmayın, kirlenirsiniz. Tanrınız RAB benim.” demektedir. İncil’deki Levililer19:31’in medyumlara ve falcılara yaptığı atıflar, okültizmin Hristiyanlığın  zararına olan bir inanç olduğunu belirtiyor. Çoğu Hristiyanlığın mezhepleri gibi, Episkopal Kilise de  doğrudan İncil’den gelen, okültizm hakkında kendi düşüncelerine ve fikirlerine sahiptir. … Devamını oku…Episkopal Kilise ve Okültizm (Büyü) Hakkında

Katolik Kilisesi Protestan Reformuna Nasıl Karşılık Verdi?

karşı reform

Avrupa’da, 16. yüzyılın ilk yarısında Protestan Reformu, Roma Katolik Kilisesi’ne ciddi şekilde meydan okudu. Martin Luther, 1517’de kilisenin yolsuzluğu için  “95 Tezlerini” duyurmadan önce, neredeyse tüm Avrupalılar Katolik Kilisesi’ne bağlı inançtaydı. Luther’in kiliseyle ilgili eleştirisi başlı başına yeni bir mezhep haline gelmişti. Katolik Kilisesi cevap vermeye zorlandı ve Karşı Reformasyon olarak bilinen bir dönem boyunca … Devamını oku…Katolik Kilisesi Protestan Reformuna Nasıl Karşılık Verdi?

Püriten (Puritan) İnançlarında Şeytan – Satan

püritenler

Püriten inancında Şeytan birçok şekilde görünebilir. Püritenler, İngiltere Kilisesi’nden zulüm görmekten korkarak Amerika’ya yerleşen ilk Avrupalılardan bazılarıydı. Bu yerleşimciler, dinin yaşamlarındaki rolü hakkında katı inançlara sahipti ve bu özellikle Şeytan inanışı belirgindi. Püritenler Şeytanın günlük hayatta aktif bir etken olduğuna ve karşılaştıkları zorluklardan sorumlu olduğuna inanıyordu. Tarih Puritan hareketi İngiltere’de, bireylerin İngiltere Kilisesi’nin öğretilerinden memnun … Devamını oku…Püriten (Puritan) İnançlarında Şeytan – Satan

Apostolik Kilisesi ve Protestanlık

Apostolik Kilisesi

Binlerce yıldan  bu yana, Hristiyanlık içinde  neredeyse sayısız mezhep varyasyonu doğmuştur. Sonuç olarak, günümüzde yüzlerce mezhep vardır fakat, Katolik Kilisesi gibi günümüzde en yaygın mezheplerden bazıları Apostolik Kilisesi’nden türetilmiştir. Protestanlık, Katoliklikten sonra, Hristiyanlığın büyük mezhebidir. Protestanlık Hristiyanlığın en büyük üç kolundan birini oluşturur. Protestan reformu Martin Luther, Protestan Reformunu başlatan Alman rahipti.  MS 1521’de Roma … Devamını oku…Apostolik Kilisesi ve Protestanlık

Protestanlıkta Kurtuluş

protestanlık nedir

Protestanların cennete nasıl ulaşılacağına veya kurtuluşa ulaşılacağına dair inançları, 16. yüzyılın Protestan Reformunun bir ürünüdür. Martin Luther’e (1483-1546) göre kurtuluş, yalnızca Tanrı’nın lütfu,  İncil’i anlama ve İsa aracılığıyla olmaktadır. Sonsuz yaşamla ilgili büyük tartışmalardan biri, başka bir bireyin kurtuluşu etkileye bilip etkileyemeyeceği ve kurtuluşun tamamen Tanrı’nın elinde olup olmadığıdır. İsa’nın Sözleri Lutherciler, bir insanın cennette … Devamını oku…Protestanlıkta Kurtuluş

Protestan Reformu ve Karşı Reformasyon

reformasyon

Batı Hristiyanlığı, 16. yüzyılın başlarında büyük bir değişime uğradı. Daha önce kaybedilen Yunan ve Roma edebiyatının yeniden keşfedilmesi, veba, savaşlar ve yeni teknolojilerin ardından Roma Katolik Kilisesi için sorunlar başladı. Roma Katolik Kilisesi daha önce ki karşı isyanlarla başarılı bir şekilde savaşmıştı, ancak Martin Luther’in 95 tezini bir Alman katedralinin kapıları üzerine gönderdiği zaman Katolik … Devamını oku…Protestan Reformu ve Karşı Reformasyon

Ortodoksluk ve Kalvinizm Mezheplerinde Benzerlik Ve Farklılıklar

Kalvinizm-nedir

Ortodoksluk ve Kalvinizm Nedir? Ortodoks Hristiyanları Aziz Paul öğretisini, Kalvinist Hristiyanlar, protestan Reformu’nda öne çıkan Fransız-İsviçreli bir ilahiyatçı olan John Calvin’in öğretilerini takip etmektedirler. Kalvinist mezhepleri Reform ve Presbiteryen Kiliselerini içerir. Diğer birçok Hristiyan mezhepleri Kalvinizmden farklı derecelerde etkilenmektedir. Kalvinizm, Adem ve Havva’nın ilk günahının insanlığa uzanarak insanların günahkar olduğunu öğretir. Kalvinizm’e göre, Adem günah … Devamını oku…Ortodoksluk ve Kalvinizm Mezheplerinde Benzerlik Ve Farklılıklar

Katolikler, Protestanlar ve Presbiteryenler – Kader ve Kurtuluş

Katolikler, Protestanlar ve Presbiteryenler

Katolikler, Protestanlar ve Presbiteryenler arasında ki Kader ve Kurtuluş farklılıkları Katolikler, Protestanlar ve Presbiteryenler birçok ortak inancı paylaşırlar. Hepsi Tanrı’nın  Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Üçlüsü olduğuna inanır. Üç mezhepte Tanrı’nın oğlu İsa Mesih’i insanlığın kurtarıcısı olarak gönderdiğine inanmaktadır. Ek olarak, hepsi de İncil’e ve kilisenin geleneksel inançlarına – Apostle Creed ve Nicene Creed’i kabul … Devamını oku…Katolikler, Protestanlar ve Presbiteryenler – Kader ve Kurtuluş