Evanjelik Protestanlık Nedir?

protestan-evanjelizm

Evanjelik Protestanlık Evanjelik Protestanlık, teolojik ve politik olarak çeşitlilik gösteren uluslararası bir harekettir. Farklı bakış açılarına sahip inananlar geniş bir yelpazedeki evanjelikal kilisede bulunabilir. Tarihçi David Bebbington’un gözlemlediği gibi, evanjelizmin en önemli özelliklerinden biri, İncil’in özgün metinleri olan ilahi bir esin kaynağı olduğu inancıdır. Bu görüş, ahlak doktrini, liberal Protestanlığın, kutsal kitapların tarihsel olarak geliştiği … Devamını oku…Evanjelik Protestanlık Nedir?

Protestanlık ve Protestan Vaftiz

kutsal-ruh-hediye

Protestanlık ve Protestan Vaftizi Protestanlar da vaftiz olmaktadır. Protestanlar vaftizin, günahlardan arınarak Mesih’te yeni bir yaratılışın sembolü olan kutsallık olduğu konusunda hemfikirdirler. Protestanlar, vaftizin Tanrı’ya itaat etme, ona boyun eğme ve sadakat işareti olduğuna inanır. Ancak, her Protestan mezhebinin, vaftizin kutsallığını çevreleyen detaylar hakkında kendine özgü inançları vardır. Mezhepsel görüşler, kimin vaftiz edilebileceği, bir kişinin … Devamını oku…Protestanlık ve Protestan Vaftiz

Araf İnancı ve Protestanlıkta ki Araf Görüşü

araf nedir

Her Hristiyan cennete ve cehenneme inanır. Hristiyan öğretisine göre, cennet, insanının Tanrı’nın huzurunda yaşadığı mutluluk dolu bir hayattır. Cennet Tanrı’nın lütfunu alanların nihai meselesidir. Ateş ve ebedi bir işkence yeri olan cehennem, Tanrı’nın lütfunu almayanların varacağı yerdir. Başta Roma Katolikleri ve Doğu Ortodoks olmak üzere bazı Hristiyanlar, ruhun cennete girmeden önce son bir saflaştırma aldığı, … Devamını oku…Araf İnancı ve Protestanlıkta ki Araf Görüşü

Protestanlık – Protestan İnanışın Temelleri

protestanlık nedir

Protestanlık ve Protestan inanış nedir? Lutheranizm  ve genel olarak Protestanlık Almanya’da 1517’de başlamıştır. O zaman bir teoloji profesörü olan Martin Luther, Wittenberg’deki Katolik kilisesinin kapısında “95 Tez” adlı bir belge yayınladı. Tezler, ortaçağ Katolik Kilisesi’nin birtakım uygulamalarına, özellikle de ölen akrabaların araftan kurtulup  cennete girmelerine yardım ettiği iddia edilen belgelerin satışına itiraz etmiştir. Luther’in tezlerinin … Devamını oku…Protestanlık – Protestan İnanışın Temelleri

Presbiteryenler ve Tanrı’nın Meclisleri

Presbiteryen-nedir

Presbiteryenler ve Tanrı’nın Meclisleri Nedir? Presbiteryenler ve Tanrı’nın Meclisleri, Protestan Hristiyanlığın içindeki hareketlerdir. En büyüğü İskoçya Kilisesi ve Presbiteryen Kilisesi (ABD) olan, 50’den fazla farklı Presbiteryen mezhebi vardır. Tanrı’nın Meclisleri, Pentekostal hareketinden yükselen ve onunla özdeşleşen 700’den fazla belirgin mezhepten bir tanesidir. Protestan Hristiyanlığı’ndaki çoğu hareket gibi, Tanrı’nın Meclisleri ve Presbiteryenlerin de benzerlik ve farklılıkları … Devamını oku…Presbiteryenler ve Tanrı’nın Meclisleri

Anglikan Kilisesi Ve Anglikan Kutsal Kitap (İncil)

anglikan nedir

Kendilerini Anglikan olarak tanımlayanları içeren İngiltere Kilisesi, köklerini ikinci yüzyıla kadar indirir, ancak daha yaygın olarak 597’de St. Augustine Canterbury’nin İngiltere’ye gelişiyle ilişkilendirilir. 16. Yüzyılda İngiliz Reformu kiliseyi papalık otoritesinden uzaklaştırdı ve kraliyet üstünlüğüne dayalı bir inanç yarattı. Dünyanın dört bir yanındaki Anglikan kiliseler bağımsız olsa da, Anglikan cemaatine bağlılıklarıyla inançları, ve ibadet uygulamaları ile … Devamını oku…Anglikan Kilisesi Ve Anglikan Kutsal Kitap (İncil)

Protestanlık ve Doğu Ortodoksluk

protestan ve ortodoks

Protestanlık ve Doğu Ortodoksluk, pek çok benzerlik ve farklılığa sahip iki Hristiyan mezheptir. Lutheranizm’in kuruluş figürü Martin Luther’di. Luther, 1517’de, ortaçağ kilisesinin otoritesine saldırdığında Protestan Reformu başladı. Kendi mezhebini oluşturma niyeti yoktu, ancak felsefeleri popüler hale geldi ve sonunda yeni bir mezhep ortaya çıktı. İnsanların Tanrı’ya karşı özgür olmalarını istedi: Tanrı tarafından kurtarılacaklarını fark etmelerini … Devamını oku…Protestanlık ve Doğu Ortodoksluk

Protestan Evangelizm (Evanjelizm) – Müjdeyi Ulaştırmak

protestan-evanjelizm

Protestanlık Ve Evangelizm (Evanjelizm) Modern Protestan kilisesinin evangelizm hakkındaki görüşünün çoğu, ilk Reformcular tarafından oluşturuldu. Luther, Zwingli, Calvin, Arminius ve diğer reformcular, müjdeyi yaymanın en iyi yolları hakkında farklı görüşlere sahiplerdi, ancak herkesin temel kurtuluş ilkesinin İsa Mesih’e iman ederek olacağını paylaştılar. Martin Luther Luther insanları İncil’i kendilerinin okuyup öğrenmeleri teşvik etti.  Luther’in kurtuluş anlayışı … Devamını oku…Protestan Evangelizm (Evanjelizm) – Müjdeyi Ulaştırmak

Protestanlar İçin Vaftizin Önemi Ve Kutsal Ruh

protestan-vaftiz

Protestanlar İçin Vaftizin Önemi Ve Kutsal Ruh Martin Luther takipçileri Baba, Oğul ve Kutsal Ruh (Hristiyan Üçleme, Tanrı’nın üç doğası) adına vaftiz edilir ve vaftiz Kutsal Ruh’u almanın bir aracı olarak kabul edilir. Vaftiz ve Kutsal Ruh. Protestanlar vaftizi, Tanrı tarafından emredilen bir uygulama olarak görür. Vaftiz, Kutsal Ruh’u almanın bir yoludur. Martin Luther Kutsal … Devamını oku…Protestanlar İçin Vaftizin Önemi Ve Kutsal Ruh

Hristiyanlık İçinde Ayrışmalar (Katolik, Protestan, Anglikan, Metodist İnanç)

hristiyan-mezhepler

Hristiyanlık İçinde Ayrışmalar. Tüm Hristiyanlar genel anlamda İsa Mesih’in öğretilerini takip ettiklerini savunurlar. Fakat Katolikler, Metodistler ve Protestanlar ortak temel prensiplere sahip olsalar da, her Hristiyanlık mezhebinin kendine has inancı vardır. Hristiyanlık son iki bin yılda çok sayıda değişiklik ve gelişme yaşamıştır. 16. yüzyılda, Protestan Reformu adlı dini bir ayaklanma Avrupa’yı bölmüş, Martin Luther ve … Devamını oku…Hristiyanlık İçinde Ayrışmalar (Katolik, Protestan, Anglikan, Metodist İnanç)