Gnostisizm Nedir? Gnostik Temel İnançları

Gnostisizm Nedir? Gnostik Temel İnançları

Gnostisizm dualizmi benimseyen bir inançtır. Günümüz Gnostikleri tüm dualist inanışları ortak bir payda da birleştirerek inanmaktadır. Gnostisizm, Hristiyanlığın içinde de kendini göstermiştir. Gnostikler, Gnostik yazılarda yer alan gizli bilgilerin insanın kurtuluşunun tek yolu olduğuna inanmaktadır.

Gnostikler, erken dönem Kilise tarafından heretical (heretik) olarak ilan edilen bir Hristiyan grubuydu. Gnostikler, manevi yollardan edinilebilecek gizli bir bilgiye kendi tabirleriyle gnoza inanıyorlardı. Bu gizli bilgi, Gnostikler için kurtuluşun anahtarıydı. Gnostikler hiçbir şekilde organize bir grup olmadılar ve ilk kiliseler zamanında resmi bir inanç yapısına ya da resmi duruşuna sahip değillerdi.

Gnostisizm’de Tanrı

Gnostikler, Tanrı’nın insanlıktan ve yaratılıştan tamamen kopuk, çok uzakta ve bunların ötesinde olduğuna inanıyordu. Tanrı bunlarla uğraşmak yerine tüm varlığın ana kaynağıdır; manevi güçler Tanrı’dan doğar ve insanlar bunları deneyimleyebilir. Bir nevi Tanrıdan insanın doğrudan alabileceği  kişisel, sezgisel vahiy. Bu Tanrı’dan gelen manevi kaynağın yayılmalarından biri,  İsa Mesih idi. Gnostikler, ana Hristiyanların inandığı gibi yaşayan, nefes alan, ölen ve tekrar yükselen bir Tanrı-Oğul yerine, Mesih’in insanlığa görünen manevi bir figür olduğunu anlamıştı.

Gnostik Gizli Bilgi

Gnostisizm’in özü gizli bilgilere dayanır. Tanrı insanlığa vahiy veya manevi sezgiler gönderir. Bazı insanlar bu vahiyleri alır ve bu gizli bilgiyi kazanır. Bu bilgi, bilimsel gerçeklerin  anlaşılması gibi entelektüel içeriğe dayalı bir bilgi değildir. Bunun yerine, Gnostik’in zihninin ve ruhunun bir parçası olan tarif edilemez bir iç bileşendir. Bu manevi gerçekler Gnostiği cehaletten ve Gnostikler için kurtuluş anlamına gelen fiziksel bedenden kurtarır.

Gnostik Kurtuluş

Kurtuluş Gnostikler için kozmik bir süreçtir. Ana Hristiyanların inandığı gibi, bu günahkar bir ruhun kurtarılması meselesi değildir. Bunun yerine, gizli bilginin kullanılmasıyla insanlar ölümlü, ve ruh için acı çekici olan fiziksel dünyayı aşabilirler. Gnostisizmde cehaletten başka günah yoktur ve sadece gizli bilgi kişiyi cehaletten kurtarır. Hristiyanlığın ve Müslümanlığın öğrettiği gibi cehennemde sonsuz bir ceza inancı bulunmamaktadır. Her insan cehaletlerinden kurtulmak için manevi gizli bilgiye ihtiyaç duymaktadır.

Gnostik Yazılar ve kitaplar

Gnostik inançlarını ifade eden bir takım Gnostik yazılar ve kitaplar vardır. En bilinenlerden biri, metnin başında gizli bilgiyi vurgulayan “Thomas İncili” dir: “Bunlar, yaşayan İsa’nın konuştuğu gizli sözlerdir.” İlk ayet, bu metindeki sözleri anlayan  kimsenin “ölümle karşılaşmayacağını” beyan eder.

Diğer Gnostik yazılar ve kitaplar: “James’in Gizli Kitabı”, “Meryem İncili”, “Kurtarıcı Diyaloğu”, “Peter’in Davranışları”, “Epifanlar” ve “Gerçeğin Müjdesi” sayılabilir. Bu yazıların tümü okuyucuyu kurtuluş elde etmek için metindeki gizli anlamları anlamayı teşvik eder.

Gnostisizm ve Gnostik Kutsal Üçleme için bu yazıya da devam edebilirsiniz: ->> Gnostisizm Ve Enkarnasyon – Üçlü Birlik

Yorum yapın