Günahın Affı Üzerine Hristiyan Öğretileri

Günahın Affı Üzerine Hristiyan Öğretileri

Hristiyanlar,  İsa’nın çarmıhta ölerek günahın affını ödediğini düşünmekteler.
Günahın affı, Hristiyan inancının özünde yatmaktadır. Hristiyanların çoğunluğu, günahın bağışlanmasının, İsa Mesih’in yaşamı ve ölümünün temel nedeni olduğuna ve çarmıha gerildiğinde tüm günahların  bedelini ödediğine inanmaktadır. Ancak Hristiyan mezhepler Tanrı’nın affını nasıl elde edeceğiniz  konusunda farklılıklar gösterir.

Ortodoks Görüş

Ortodoks Hristiyanları, yalnızca Tanrı’nın günahı affedebileceğini öğretir. İnsanlar ilk önce vaftiz edildiklerinde günahları affedilir. Tekrar günah çıkarmaları durumunda, Ortodoks Hristiyanlar bir kez daha affedilebileceklerine, günahı itiraf ederek yasaları takip etme taahhütlerini yenileyebileceklerine inanır.

Katolik Roma Görüşü

Roma Katolikleri, insanların vaftiz ve itirafla  Tanrı’nın affını aldıklarına inanır. Onların görüşüne göre, vaftiz, doğuştan bütün insanlıkta mevcut olan ilk günahı ve bireyin işlediği günahları temizler. Katoliklik, inananlara, vaftizden sonra işlenen günahları Tanrı’nın lütfuna geri dönebilmek için itirafla günahlardan arınmayı öğretir.

Protestan Görüş

Protestanlar, inananların Mesih’e iman ettiği zaman Tanrı’nın rahmetiyle günahların bağışlandığını öğretir. İnançla birleştikleri vaftizin günahların affedilmesini sağladığına ve ayrıca Hristiyanların bu günahları,  Mesih’e itiraf etmesi gerektiğine inanmaktalar.

Presbiteryen ve Reformist Görüş

Presbiteryen ve Reform kiliseleri, insanların Tanrı tarafından seçilmediği sürece Tanrı’nın lütfunu alamadıklarını savunmaktalar. Genellikle buna “seçim” diyorlar. Reform teolojisinde, herkes günahkardır, ancak yalnızca seçilenler Mesih’in onları affetmesi için fedakarlıklarla günahlarından kurtulacaklarına inanırlar. Seçilmiş birinin seçimini veya kurtuluşunu hiç bir zaman kaybetmeyeceğini belirtirler.

Anglikan ve Episcopal Görüş

Episcopal Catechism’e göre, insanlar  Rab’bin Sofrası olarak da adlandırılan Kutsal Vaftiz ve Kutsal Eucharist’in kutsallıkları aracılığıyla günahın bağışlanmasını içeren lütuf alırlar. Günah işleyen ve tövbe edenler  günahkar davranışlardan uzak dururlar.

Baptistci Görüş

Baptistler, bir kişinin günahkar olduğunu,  İsa Mesihlerinin Rab ve Kurtarıcıları olduğunu , İsa’nın ölümünün günahlarının bedelini ödediğine inanarak geçmiş, şimdiki ve gelecekteki tüm günahların affedileceğine inanır. Bu nedenle, Baptistciler için itiraf affedilmenin bir yolu değil, Tanrı ile uygun bir ilişkiyi yeniden kurma aracıdır.

Metodist ve Wesleyan Görüş

Metodist ve Wesleyan inançları, Tanrı’nın çarmıha gerilmiş İsa’nın ölümüyle insanlığın tüm günahlarının affedilmesini sağladığını öğretir. Bağışlama bu nedenle Mesih’e tövbe ve inançla elde edilir. İnsanlar tövbeden sonra günahkar olurlarsa günahlarından tövbe etmeli ve affedilmek için bir kez daha Tanrı’ya dönmelidirler.

Yorum yapın