Güvercin Sembolü – Kutsal Ruh

Güvercin Sembolü – Kutsal Ruh

Güvercin Sembolü Kutsal Ruh, Barış, Kurban

Bir sembol olarak güvercin, Hristiyanlıktan önce gelir. İkinci yüzyıl Hristiyanlığında, hem güvercinler hem de balıklar Mesih’in takipçilerini tanımlamaktadır.

Kutsal ruh

Matta, Mark, Luka ve John, İsa’nın vaftiz edilmesinden sonra ruhun cennetten aşağıya İsa’ya bir güvercin gibi indiğini, bu kuşun Kutsal Ruhu temsil ettiğini bildirdi. Sanatçılar bu sembolizmi, güvercin çalışmalarında Kutsal Ruh’un önünde durması şeklinde yaparak daha da popüler hale getirdi. İsa’ya inişe ek olarak, Duyuru sırasında, yani melek Gabriel (Cebrail) Bakire Meryem’e İsa’yı taşımak üzere olduğunu bildirdiğinde Meryem’e doğru uçan güvercinler şeklinde gösterildi. Hristiyan sanatçılar da peygamberlerin ağzında uçan güvercinler tasvir etmişlerdir.

Barış

Güvercin, büyük tufandan sonra ünlü bir kurtarıcı görünümündedir. Zeytin yaprağı taşıyan bir güvercin gemiye döndüğünde, Nuh sel sularının azaldığını anladı. Bu yeni bir başlangıçtı . Zamanla, zeytin dalı taşıyan güvercin barışı temsil etmeye başladı. Güvercin nazik alışkanlıkları nedeniyle, aynı zamanda masumiyetle de ilişkilidir.İsa vaaz verirken öğrencilerine “güvercin gibi zararsız” olmalarını tavsiye etmiştir.

Kurban

Luka’ın müjdesi Meryem (Mary) ve Yusuf (Joseph)’un İsa’nın doğumundan sonra iki güvercin feda ettiğini bildirdi.Güvercinlerin diğer kullanımları arasında kutsanmış ruh olarak beyaz bir güvercinde vardır. Grail Şövalyeleri dahil birçok kuruluş güvercini bir amblem olarak kullanır. Katolikler, kırmızı güvercinler Mesih’in insanları kanı üzerinden kurtardığını ve benekli güvercinlerin 12 havariyi temsil ettiğini söylemektedir.

Yorum yapın