Hristiyanlık Sembolleri

Hristiyanlık Sembolleri

Hristiyanlığın çok sayıda sembolü vardır. Hristiyan sembollerden en çok tanınanları Hristiyan haçı ve Hristiyan balığıdır. Her iki sembol de kilisenin ilk günlerine dayanmaktadır. Hristiyan haçı, Hristiyan ibadet yerleriyle en çok ilişkilendirilen semboldür.

Hristiyan Sembolleri: Haç

Hristiyan haçı en yaygın olarak tanınan Hristiyan sembolüdür. Haç, İsa’nın çarmıha gerilmesini, Dirilişini ve insanlığın kurtarılmasını temsil eder. Neredeyse Hristiyanlığın yayılmaya başladığından beri  Hristiyanlığın sembolü olarak bilinmektedir. İmparator Konstantin, savaşı kazanabilmek için ordusunun kalkanlarına haç işareti kazdırmıştı.  Ordusunun müteakip başarısı ile, Roma İmparatorluğu’ndaki Hristiyanlığı ilk kez resmen kabul etmiş oldu. Şimdi, Hristiyan haçı tüm dünyada görülmektedir. Hristiyanların boyunlarından sarkan küçük haçlardan, Groom, Texas ve Effingham, Illinois gibi yerlerde görülen yaklaşık 200 metrelik haçlara kadar.

Hristiyan Sembolleri: Balık

Hristiyan balığı veya Yunanca “Ichthys”, tek bir çizgiyle balık şekli çizilen erken bir Hristiyan sembolüdür. Havariler’e  İsa’nın  “insanlar için balık” olacağını söylemesi ve havarilerden bazılarının balıkçılık yapması da dahil olmak üzere bu sembolün öneminin birçok nedeni vardır. Fakat Katolik Hristiyanlığa göre, bu sembolü popüler yapan şey “balık” kelimesiydi. Yunanca balık kelimesi için beş harf, “Ichthys”, aynı zamanda, İsa’nın – Tanrı Mesih, Kurtarıcı – İsa Mesih’in temel özelliklerini tanımlar.

Bazı Diğer Hristiyan Sembolleri

Birçok sembol Hristiyanlıkla ilişkilendirilmiştir. İsa’nın günahların affedilmesi için kurban edilmesini sembolize eden kuzu, bir Hristiyanlık sembolüdür. Alfabenin ilk ve son harfleri olan Yunan harfleri alfa ve omega, Hristiyanlıkla ilişkilendirilir çünkü Vahiy Kitabı, bölüm 1 ayet 8, şöyle demektedir:

“’ Var olan, var olmuş ve gelecek olan, Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, “Alfa ve Omega Ben’im” diyor.

İbadethanelerdeki Semboller

Haç’ın Hristiyan ibadet yerleri olan kiliselerde kullanımı neredeyse evrenseldir. Hristiyan balıkları gibi kiliselerde başka semboller de görülebilir, ancak her kilisede Hristiyan balık sembolü yoktur. Semboller, daha tartışmalı olan simgelerle karıştırılmamalıdır – bazı Protestan Kiliseleri, putperestlik yerlerindeki simgelerden, Hristiyanlığa putperestlik inançların karışacağı endişeleri nedeniyle uzak durmaktadır. Hristiyan simgesinin bir örneği Katolik kiliselerinde yaygın olan Meryem’in görüntüsüdür.

Yorum yapın