Hristiyanlık ve İslam – Müslümanlar ve Hristiyanlar Arasında Benzerlik, Farklılıklar

Hristiyanlık ve İslam – Müslümanlar ve Hristiyanlar Arasında Benzerlik, Farklılıklar

Müslümanlar ve Hristiyanlar Arasında Benzerlik, Farklılıklar Nelerdir?

Hristiyanlık ve İslam, dünyadaki en büyük iki dindir. Her birinin kendine özgü kültürel ve dini bir kimliği vardır. Hristiyanlar ve Müslümanlar, özellikle Haçlı Seferleri’nde kültürel ve dini farklılıklarını tarihsel olarak kanıtlamışlardır. Bununla birlikte, iki din arasındaki doktrinal farklılıklara rağmen, bazı büyük benzerlikler de mevcuttur.

Monoteizm – Tek Tanrı İnanışı

Hem Hristiyanlık hem de İslamiyet, tek tanrılı dinlerdir. Yani sadece bir Tanrı’ya ibadet ettikleri anlamına gelir. İslam’da, Tanrı’ya Allah denir. Hristiyanlıkta Tanrı, RAB veya Kutsal Baba’dır. Bununla birlikte, iki din arasında Tanrı’nın doğasını nasıl gördükleri açısından önemli bir fark vardır. Çoğu Hristiyan kilisesi, Tanrı’nın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak var olduğu inancına katılır. Bu Kutsal Üçleme (Trinity) olarak bilinir. Ancak Müslümanlar, Allah’ın sadece tek ve bir, benzersiz , başka bir doğası olmadığına ve buna ihtiyacı olmadığına  inanırlar.

İbrahim’in Tanrısı

Müslümanlar ve Hristiyanlar tek Tanrı’nın doğasını tartışırken, Tanrı’nın kimliğini tartışmazlar. Allah ve RAB, esas olarak bir ve aynıdır. Bu belki de iki inanç arasındaki en önemli ortak temeldir. Hem Hristiyanlık hem de İslam’da ibadet tanrısı, ibadet edilmeyi hak eden tek yaratıcının İslamiyet’te İbrahim olarak bilinen Abraham Peygambere, kendisini belli eden Tanrı’dır. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar, İbrahim’i Tanrı’nın peygamberi ve inançlarının ilk önderlerinden olarak görürler.

İsa

Beklenen Mesih Hristiyan inancına göre  İsa Mesih’tir. Müslümanlar, Hz. Muhammed’i son ve en büyük peygamber olarak görür. Ancak Müslümanlar, İsa’yı da peygamber ve kutsal bir figür olarak görürler. İslamiyette ki en büyük peygamberler arasındadır. “Orijinal günah” a olan inanç İslam’ın bir parçası olmadığından. Müslümanlar, İsa’nın günahsız yaşadığına, Yeni Ahit’teki mucizeleri gerçekleştirdiğine ve bir bakireden doğduğuna inanırlar. Fakat insanların günahı için çarmıha gerilip öldüğünü kabul etmezler. Müslümanlara göre İsa peygamber Allah’ın yanına çıkmıştır ve ölmemiştir.

İsa’nın Tekrar Gelişi

Hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar, İsa Mesih’in dünyaya tekrar geri döneceğine inanırlar. İslam’da hadisler, El-Deccal olarak bilinen ve son zamanlarda dünyaya kötülük yayacak olan “aldatıcıyı” anlatır. Müslümanlar, İsa’nın Deccal’i öldürmek ve Kıyamet Günü’nden önce dünyaya düzeni sağlamak için geri döneceğine inanırlar. Bu, “Antichrist” in karanlık bitiş zamanlarında hüküm sürdüğünü ve ardından İsa’nın gelmesiyle yok edileceğini belirten Yeni Ahit’in Hristiyan yorumuna oldukça benzer.

 

Yorum yapın