Hristiyanlıkta Melekler ve Görevleri

Hristiyanlıkta Melekler ve Görevleri

Tanrının ilahi elçileri olan melekler Hristiyanlık dışında birçok dinî gelenek içinde de mevcuttur. Kutsal Kitabın manevi varlıklarına atıfta bulunduğu anda kişinin aklına genellikle, kar beyazı, kanatlı, bir figürün görüntüsü gelir. Tam olarak meleklerin ne olduğu konusunda birçok yorum olmasına rağmen, ortak kabul edilen görüş insanları korumak ve Tanrı’nın iradesini yerine getirmek için çalışan doğaüstü habercilerdir. Başmelekler, manevi varlıkların hiyerarşisinde daha yüksek bir rütbeyi temsil ederler.

Melek Hiyerarşisi

Hristiyan melek hiyerarşisi, belki de bugün en çok bilinenleridir. Hristiyan ilahiyatçılar, cennetsel varlıkların düzenli bir sıralama sistemini oluşturmuştur.

Başmelekler ve melekler fiziksel olarak benzer özelliklerle tasvir edilir. Her ne kadar çoğu temsilde kanatlar meleklere atfedilse de, İncil’deki yazılar bu görüntüyü desteklememektedir. Başmelekler, görünümlerinde diğer meleklerden biraz farklıdır. Genellikle zırhla ve diğer melekler üzerinde otorite olarak tasvir edilir. Melekler insanlara yardıma eğilimli olsalar da, baş melekler güçlerini ilahi savaşlara öncülük etmek ve Tanrı’dan gelen önemli görevleri yerine getirmek için kullanırlar.

Başmelekler Kimdir?

Teologlar arasında Başmelekler konusunda bir ikilik vardır. Bazıları, baş meleklerin yalnızca yüksek güçler ve görevlerle yükseltilmiş melekler olduğunu iddia ederken, diğerleri baş meleklerin tamamen ayrı ve üst düzey bir manevi varlıklar olduğunu iddia ederler. Michael, Raphael, Remiell, Uriel, Gabriel, Raguel ve Sariel’in yedi baş melek olduğu söylenmektedir. Yahudilik ve Protestan Hristiyanlığı genel olarak Michael (Mikail) ve Gabriel (Cebrail)’in merkezi baş melekler olduğu konusunda hemfikir iken, İslam ve Katolik Hristiyanlık Raphael’in varlığında hemfikirdir.

Haberciler

” Oysa sizler Siyon Dağı’na, yaşayan Tanrı’nın kenti olan göksel Yeruşalim’e, bir bayram şenliği içindeki on binlerce meleğe, adları göklerde yazılmış ilk doğanların topluluğuna yaklaştınız.” – İbraniler 12:22

Rab’bin elçileri olarak hareket eden melekler sayısız ve sonsuzdur. Hristiyan melek hiyerarşisindeki en düşük rütbe haberci meleklerden oluşsa da, insanlarla daha fazla temastan sorumludurlar.

Yorum yapın