Hristiyanlıkta Semboller – Kutsal Kitap, Haç, Tespih, Kutsal Su

Hristiyanlıkta Semboller – Kutsal Kitap, Haç, Tespih, Kutsal Su

Hristiyanlıkta Semboller

Hristiyanlık, 2 milyar takipçisi ile dünyanın en büyük dinidir. En yaygın sembolü, bilindiği gibi haçtır. İncil aynı zamanda Hristiyanlar için evrensel olarak kutsal bir nesne de olmaya devam etmektedir. Haç ve İncil’in ötesinde, bazı Hristiyanlar da dini öneme sahip tespih ve kutsal su vardır. Torino Kefeni ve Gerçek Haç’ın parçaları gibi eski eserlerin gerçekliği bilimsel olarak kanıtlanmamasına rağmen, hala birçok Hristiyan için kutsal bir statüdedir.

Kutsal Kitap

Hristiyanların Tanrı’nın sözü olduğuna inandığı İncil, Hristiyanlığın en kutsal nesnelerinden biridir. Eski Ahit ve Yeni Ahit olmak üzere iki bölümden oluşur.

Haç

İki çubuktan oluşan basit bir geometrik şekil olan haç, dünyadaki en evrensel olarak tanınan dini semboldür. Her Hristiyan kilisesinde, evlerde, sanat eserlerinde bir haç işareti görülebilir. Dinin en önemli figürüdür. Hristiyanların Tanrı’nın oğlu olduğuna inandığı İsa Mesih’in çarmıha gerilmesini sembolize eder. Haç acı çekmenin bir işareti olmasına rağmen, aynı zamanda Hristiyanlar için bir umut ve kurtuluş sembolüdür.

Tespih

Tespihler, Katolikler tarafından duaları okumak için kullanılır. Bugün, en yaygın kullanılan Katolik tespihleri, Kutsal Bakire’nin Tesbih’i olan Meryem Ana’ya adanmıştır. Tesbih, Yunan Ortodoks kilisesi ve Anglikan kilisesi tarafından da kullanılmaktadır.

Kutsal su

Hem Rum Ortodoks hem de Roma Katolik kiliselerinde kullanılan kutsal su, din adamları tarafından kutsanmış olan kutsal sudur. Su, Hristiyanlıkta (vaftizlerde ki su sembolü gibi) yeniden doğuş ve arınma sembolü olarak kullanıldığından, kutsal su, bir oda, ev veya insan gibi bir alanı kutsamak için de serpilir.

Bazı nesneler Hristiyanlar için mitolojik bir statüdedir. Örneğin, Torino Örtüsünün bir kısmı İsa Mesih’in cenaze giysisi olduğuna inanılmaktadır. San Giovanni Battista Katedrali tarafından korunan kefen erkek vücudunun ana hatlarını gösteriyor. Kan lekelerinin yanı sıra, Mesih’in vücudunda oluşan yaralar, çarmıha çivilenmek üzere görüntülerini içerdiğine inanılır. Bilimsel testlerin olumsuz olduğu kanıtlandı, ancak pek çok Hristiyan bu örtünün kutsallığına hala inanmakta. Torino Örtüsü gibi, Gerçek Haç – İsa’nın çarmıha gerilmesi için kullanıldığına inanılan haç – da  efsanevi bir statüyü koruyor. Efsane, Büyük Konstantin’in annesinin Gerçek Haç’ı Filistin’e yaptığı hac sırasında bulduğunu söylüyor. Protestan ilahiyatçılar, parçaların bir haç şeklinde birleştirilmiş olması halinde, İsa’nın çarmıha gerilmesi için çok büyük olacağını iddia etseler de, Roma Katolik teologları haçın kutsal olduğunu belirterek kutsallığına inanmaya devam etmekteler .

“Hristiyanlıkta Semboller – Kutsal Kitap, Haç, Tespih, Kutsal Su” üzerine bir yorum

Yorum yapın