İsa’nın 12 Havarisi – Havariler Kimlerdir?

İsa’nın 12 Havarisi – Havariler Kimlerdir?

Aynı zamanda 12 öğrenci olarak da bilinen 12 havariler, Hristiyanlık üzerindeki etkilerini İsa Mesih’in en yakın takipçileri olarak bıraktılar. Hristiyan metinleri havarilerin Mesih’in çarmıha gerilmesinden sonra müjdeyi yaymaya devam ettiğini bildirir. 12 havariden biri olan Yahuda Iskaryot, İsa’ya ihanet ettikten sonra kendisini asmıştır.

Havari Andrew (Andreas)

Roma ilahiyatçısı Hippolytus’un metnine göre Andrew, havarilerin çoğu gibi şehit oldu. Ölümünden önce, Andrew’un Mesih’in müjdesini Trakyalılara ve İskitlere vaaz ettiği söylenir. Ethereal Kütüphanesi Hristiyan Klasikleri tarafından derlenen metinlere göre, çarmıha kartal pozisyonda gerildiği söylenmektedir.

Havari Bartholomew (Bartalmay)

Bartholomew, Ermenistan ve Hindistan’da yıllarca müjdeyi yaymak için görev yaptıktan sonra yaklaşık M.S 70 yıllarında şehit olduğu bilinmektedir. Bartholomew’in ölümüyle ilgili çok az şey yazılmıştır, ancak Hristiyanlar çarmıha gerildiği zaman sonuna kadar Mesih’e sadık kaldığına inanmaktadır.

Havari James, Alphaeus’un Oğlu

Havari John ile kardeştirler. İspanya çevresinde müjdeyi yaymak için çalışmış, Bölgede ki İspanya Kralı tarafından başı kesilerek idam edilmiştir.

Havari James, Zebedee’nin Oğlu 

Zebedee’nin oğlu James, İsa’nın ölümünden sonra Kudüs’teki Hristiyan kilisesine önderlik etti. Hristiyan alimler tarafından, M.S 63 ‘de, Mesih’in dirilişi inkar etmesini isteyen üç adam tarafından şehit edildiğini belirtir. Bu isteği reddettiği zaman, tapınağının tepesinden atıldığı söylenmektedir.

Havari John

John şehit olmayan tek elçi olsa da, Roma İmparatoru tarafından inancı için Patmos Adası’na sürgüne gönderildi. Hristiyan Gelenekler, Havari John’un  95-100 yaş arasında doğal sebeplerden öldüğü belirtir. Ölmeden önce Mukaddes Kitabın Vahiy Kitabını yazdığına inanılmaktadır.

Havari Matthew (Matta)

Mesih’in ölümünden ve dirilişinden sonraki yıllarda, Matthew vergi tahsildarlığı yapmaktadır. M.S 60 ile 70 arasında, Hristiyanlar, Matthew’in Etiyopya’nın Nad-Davar kentinde zulüm gördüğüne inanır. Her ne kadar bir çekişme noktası olsa da, bazı bilginler Yeni Antlaşma’nın ilk Müjdesini Havari Matta’ya bağlar.

Havari Paul (Pavlus)

Galatyalılar 1:13, Pavlus’u başlarda inançsız olarak söyler. Mucizeyle Mesih’e inanmış ve genel olarak Judas Iscariot’un (Yahuda Iskaryot) yerini alan öğrenci olarak kabul edilir. Paul Yeni Ahit’in kitaplarının yarısından fazlasında olarak en önemli elçilerden biri olarak yerini almıştır.

Havari Peter 

İsa çarmıha gerilmesinden günler sonra, İncil’e göre Peter’a göründü. Bundan sonra Peter, sıcakkanlı bir öğrenci olarak mucizeler gerçekleştiren ve tutkuyla vaaz veren bir lidere dönüşmüştür. İncil dışı metinler Roma’da 64 ve 67 yılları arasında baş aşağı bir haç üzerinde çarmıha gerildiğini belirtir. Roma’nın ilk Hristiyan imparatoru Constantine, Peter’ın Vatikan Tepesi’ne gömülü olduğunu ilan etmiştir.

Havari Philip 

İsa’nın dirilişinden sonra, Philip’in Müjde’yi Frigya yani  Türkiye’ye getirdiği düşünülmektedir. Philip, Frig Yahudileri tarafından işkence edilip çarmıha gerildiği 54 tarihine kadar . elçi olarak görev yaptı.

Havari Simon 

Hristiyan tarihçiler, Simon’un havarilerden en çok seyahat edenler arasında olduğuna inanmakta. MS 74’te bir Suriyeli valinin ellerinde şehit olana  kadar Mısır, Libya ve İran gibi bölgelere müjdeyi yaymıştır.

Havari Thaddeus 

Yahuda Thaddaeus’un, Mezopotamya’daki putperest rahipler tarafından  yaklaşık 72 yıllarında sopayla dövülerek şehit edildiği biliniyor.

Havari Thomasİsa

Mesih’in Thomas’a gelmesinden sonra, elçi müjdeyi vaaz etmeye devam başladı. Kanonik olmayan Thomas İncil’ini yazdığı iddia edilmektedir. Havari Thomas’ın da MS 70 civarında şehit edildiğine inanılıyor; bazı hikayeler aşırı işkence ile ölümünü anlatır.

 

Yorum yapın