Kalvinizm Nedir? Kalvinizm İnanç Doktrini

Kalvinizm Nedir? Kalvinizm İnanç Doktrini

Kalvinizm Nedir ? Kalvinizm inanç Doktrini nelerdir ?

Kalvinizm, İsviçre Cenevre’deki kilisenin reformu ile tanınan 16. yüzyıl Protestan reformcusu John Calvin’in adını almıştır. Sistematik bir teoloji olan “Hıristiyan Din Enstitüleri” Reform Hristiyanlığının temelini oluşturdu. Kalvinizm, Reformasyonun diğer dalları ile aynı inançların bazılarını paylaşmaktadır. Bunlar; İncil’in inanç ve yaşam için tek temel olduğu ve kurtuluşun iman yoluyla kutsal lütuf olduğudur.

Kalvinizm, Yaratılış kitabının tam anlamıyla yorumuna uyar. Adem ve Havva’nın itaatsizliklerinden ötürü, onların soyundan gelenlerin hepsinin günahla bir olduğuna inanmaktadır. Kalvinizm insanların yalnızca günah işlemek için bir eğilime sahip olduğunu, tabiatı gereği Tanrı’yı ​​takip etmeyi seçemediklerini, ahlaksızlıkları nedeniyle, tüm insanların ilahi müdahale almasalardı sonsuza dek kurtuluşa eremeyecekleri inancını savunur.

Kalvinizm, Tanrı’nın cennetteki sonsuz kurtuluş için bazı insanları seçtiğini öğretir. Bu seçilen kişiler kendi başlarına bir liyakat nedeniyle değil, Tanrı onları seçmek istediği için seçilmiştir. Bu seçim insan doğmadan, Adem ve Havva günah işlemeden ve hatta dünya yaratılmadan önce yapılmıştır. Kalvinizm, günahların kefaretinin İsa’nın ölümü ve dirilişi ile sağlandığını öğretir. Başka bir deyişle, ahlaksız insanlar ölmeyi ve lanetlenmeyi hak ederler. İsa, ahlaksız insanların yerine öldü, böylece bazı insanlar kurtarılabilir ve cennete gidebilir.

Kalvinizm, Tanrı insanları kurtuluşa çağırdığında, eğer onları kutsal seçilimin bir parçası olarak çağırdıysa, istese bile reddedemeyeceklerine inanır. Hristiyan mesajına inanmak için gerekli olan Kutsal Lütuf, Kalvinist geleneğe göre, Tanrı’dan bir armağandır. Bir birey Hristiyan olmayı seçiyor gibi gözükse de, bu seçimi yapma yeteneği Tanrı’dan gelir.

Kalvinizm, insanlar bir kez Tanrı tarafından kurtarıldıktan sonra, bu insanların kurtuluşlarını kendi davranışlarıyla kaybedemeyeceklerine inanmaktadır. Bu inanç, Tanrı’nın bütün egemenliğine olan inancı temel almaktadır. Eğer Tanrı bir şeyi veya birini seçmişse, hiçbir ölümlü bu seçimi engelleme gücüne sahip değildir. Seçilmiş biri bu seçimi engelleyemez. Eğer bir kişi günah işlemiş ve lanetlenmişse, günahı seçtiği için değil, asla kurtulmayı seçmemiş olması nedeniyleydir.

Yorum yapın