Katolik İnanışa Göre Kutsal Kitap

Katolik İnanışa Göre Kutsal Kitap

Katolik İnanışa Göre Kutsal Kitap

Katoliklerin Protestanlara göre yedi tane daha kutsal kabul edilen kitabı vardır. Katolik Hıristiyanlar da kutsal kitaplarını ilahi ilhamların armağanı olarak kabul ederler. Yazıcılara Tanrı’nın ilahi müdahale yoluyla yani Kutsal Ruh aracılığıyla ne yazacaklarını bilgilendirdiğine inanırlar. Katolik Kilisesi 312’de  Hristiyanlığın uygulaması için 73 kitaptan oluşan kutsal metinleri kabul etmiştir.

Eski Ahit

İsa’dan Önce 1000 ile 100 yılları arasında yazılmış kabul edilen olan Eski Ahit, 46 kitaptan oluşmaktadır. Eski Ahit’in çoğu İbranice yazılmıştır. Eski Ahit, İsa’nın doğumundan önceki yıllarda Yahudilerin mücadeleleri ve yaşadıkları hakkında bir açıklama sunar.

Deuterocanonical

Eski Ahit’in Katolik versiyonunda ki 46 kitaptan 7 tanesinin Hristiyanlığın başka mezhepleri ve görüşlerinde kutsal olmadığı görülmektedir. Deuterocanonical olarak bilinen bu kitaplar, Tobit, Judith, 1 ve 2 Maccabees, Bilgelik, Sirach ve Baruch’dur. Eski Ahit’te en son bulunan bu kitaplar tartışmalara yol açmıştır. Çünkü diğerlerinden farklı olarak aslen Yunanca yazılmışlardı. Protestanlar, deuterokanonikleri tamamen ret etmektedir.

Yeni Ahit İsa’nın yaşamı, ölümü ve dirilişi, takipçilerinin sonraki öğretileri, Yeni Ahit’in konusudur. İncil’in bu bölümünde 27 kitap metni bulunmaktadır. İsa’dan sonra 50 ila 100 yıl arasında Kudüs’te yazıldığı kabul edilen bu kitaplar, Hristiyanlığın her türünde  ve mezhebinde kutsaldır. Katolik Kutsal Kitaplar  Katolik liderler, kanonda birleştirilmeye değer kitapları belirlemek için üç toplantı ve kilise konseyi topladılar. Hippo (393), Carthage I (397) ve Carthage II (419) . Erken dönem Hristiyan kilisesi, hangisinin gerçek ve otoriter olduğuna karar vermek için çeşitli dini metinlerle sıralama görevini üstlenmiştir. Seçilen 66 kitaba kanon adı verilir. Doğu Ortodoks Hıristiyanları, Eski ve Yeni Ahit’in 66 kitabını kabul etmekte, ancak daha sonra aynı zamanda duterokanonik olarak bilinen bir dizi kitap metnini de tanımaktadır.  Kanonda şu anda Eski Ahit’in 46 kitabı ve Yeni Ahit’in 27 kitabı Katolik İncil olarak kutsal kabul edildi. Bu kanon, resmi Katolik Hıristiyan İncilini oluşturdu.Katolik İncilleri ayrıca Protestan İncillerinde bulunmayan Esther ve Daniel Kitaplarından bölümler içermektedir.  Bundan ayrıca New American Bible (NAB) Katolik İncil’i bulunmaktadır. New American Bible (NAB) ‘in orjinal versiyonu 1970 yılında yayınlandı. Çevirinin çeşitli basımlarının yanı sıra, birçok farklı yayıncı NAB’ın basımlarını da üretmiştir. Her yayıncı, fotoğraflar, haritalar, ibadetler ve dualar gibi materyaller eklemiştir..

Yorum yapın