Katolik İnanışta Kutsal Kitabın Önemi

Katolik İnanışta Kutsal Kitabın Önemi

Katolik İnanışta Kutsal Kitabın Önemi

Katolikler küresel olarak günlük ve pazar ayinlerinde kutsal okumalar yapmaktadır. Kutsal okumalar İncildir. Bu nedenle, İncil bir Katolik’in hayatında önemli bir rol oynar. Kutsal Kitabın yazarlarının ilahi olarak ilham aldıklarını belirten Katolik Kilisesi’nin tasavvufunda kutsallığının önemi açıklanmıştır. Kutsal Kitabın, yazıları yanılmaz ve hatasızdır. Katolik Papalar Leo XIII ve Pius XII, Kutsal Yazıların yanılmazlığını ayrı ayrı savunmuşlardır.

Tanrı’nın Sözü

Katolikler, İncil’i okuduklarında benliklerinin Kutsal Ruh’tan ilham aldığına inanırlar. Katolik Kilisesi, “Tanrı’nın insanla insanca konuştuğunu” ifade eder. Katolik okuyucunun ilahi olarak ilham alması için, üç şey gereklidir. Kutsal yazıları okurken içeriğe dikkat etmeli, kilisenin geleneğinde okunmalı ve “inanç benzetmesine” dikkat etmelidir.

Kutsal Yazıların Okunması Değişim Yaratır

1943’te Papa Pius XII, Katolikleri bireysel olarak Kutsal Kitabı okumaya alıştırmak için cesaretlendiren “Divino Afflante Spiritu” adlı eseri yayınladı. Bundan önce, İncil’i bireysel olarak okumak genellikle Protestanların yaptıkları gelenek olarak kabul edilirdi.. Vatikan, Kutsal Kitabın yazarlarının yanılmazlığını yeniden kanıtladığını ve bu kutsal yazıların Kutsal Ruh’tan ilham olarak alındığını tekrarladı. Vatikan’dan sonra cemaatler Kutsal Kitap incelemelerine başladı. Amerika Birleşik Devletleri Katolik Piskoposlar Konferansı’na göre, kutsal okumalar Katoliklerin kalbinin değişmesine yol açmaktadır.
Katoliklik ve Protestanlık arasındaki farklardan biri gelenektir. Protestanlar, Kutsal Kitabın tek doktrin kaynağı olduğuna inanırken, Katolikler hem kutsal yazıların hem de kilise geleneklerinin inanç doktrinini oluşturduğuna inanır. Katolik Kilisesi’ndeki catechism, hem Kutsal Kitabın hem de kilise geleneğinin aynı şekilde onurlandırılması gerektiğini belirtir.

Katoliklere göre İncil, geleneklerden bahseder. Elçi Pavlus, Selanikliler’e elçilerin yazdığı mektuplarla öğrettikleri gelenekleri sürdürmelerini söyler (2 Selanikliler 2:15).

Yorum yapın