Katolik Kilisesinin Kuruluşu

Katolik Kilisesinin Kuruluşu

Katolik Hristiyanlık araştırmalarına göre Katolik Kilisesi herhangi bir kişi veya kişiler tarafından kurulmadı. Bunun yerine, temeli yüzyıllar süren ve kuruluş için kesin bir tarihi olmayan bir süreç vardı. Aşağıda, Peter, Paul ve Constantine’nin rolünü ve Katolik Kilisesi’nin kuruluşunun genel sürecini inceleyeceğiz.

Peter

İsa  Petrus’u Havariler’in  lideri ve gelecekteki kilisesinin başı olarak olarak atadı. ( Matta 16: 18’de )  Bugünün Katolik Kilisesi’nin çekirdeği kesinlikle onun tarafından kurulmadı. Ancak, İsa’nın ölümü üzerine Roma’nın ilk Piskoposu olduğu ve Roma Kilisesinin başı olarak kabul edildikten sonra Roma kilisesinin temelleri atılmış oluyordu. Petrus Hristiyan hareketinin ana liderlerinden biriydi.

Paul (Pavlus)

Paul diğer adıyla Pavlus, çağdaş Hristiyanlar arasında Peter’dan daha fazla etkiye sahip olmuş olabilir ve kesinlikle Hristiyanlığa Peter’tan daha fazla dönüşüm getirmiştir. Pavlus’un yazıları Hristiyan Yeni Ahit’in özü haline geldi ve böylece Hristiyanları yaklaşık 2000 yıl boyunca etkiledi. Hristiyan teolojisine dönüşen inanışların çoğu, İsa ile değil, Paul’un yazdıklarından kaynaklanmaktadır. Peter’ın karşı çıkmasına rağmen, Hristiyanların Yahudi yasalarına uymasını ve sünnet uygulamasının gerekli olmadığını söyleyen Paul’du.

Konstantin

Petrus ve Pavlus’un zamanından itibaren, çeşitli kaynaklardan aktarılan İsa’nın çeşitli öğretilerini izleyenler çok çeşitli ve çoğu zaman birbiriyle uyuşmayan inançları, yapıları ve liderleri kapsıyordu. Roma İmparatoru Konstantin, Hristiyanlığı Roma devletinin koruması altına aldığında, Hristiyanlar teolojiye karşı o kadar sık ​​ve o kadar istikrarsızlaştırıcı bir şekilde mücadele ediyorlardı ki; Nicene Creed (İznik Konsili), İsa’nın ölümünden yaklaşık 300 yıl sonra 325 yılında yapılmak zorunda kalındı.

Başlangıçta büyük ölçüde görmezden gelinmesine rağmen, 381’de Roma İmparatoru Theodosius, Nicene Creed’i (İznik Konsili) Hristiyanlığın resmi inanışı yaptı; Nicene Creed, Tanrı’yı ​​Baba, Oğlu İsa’yı ve Kutsal Ruh’u Tanrı’nın Kutsal Üçlüsü olarak tanımlayan temel bir inanç sistemini ve bugün kabul edildiği gibi, bütün Katolikleri ortak bir inançla birleştirdi.

Roma’nın Katolik Kilisesi Hristiyanlığın idari ve manevi merkezi olarak kabul edilmesi birkaç yüzyıl sürdü. Sonunda, Roma Piskoposları gelişmekte olan bir kurumsal organizasyonun liderleri olarak kendilerini ortaya koymaya başladı.  Roma’da Batı Roma İmparatorluğu’nun  yıkılışına kadar çok az  Hristiyan vardı doğu batı kiliselerinin ayrımından sonra Katolik Kilisesi kendini daha da çok güçlendirdi.

Yorum yapın