Katolik Kutsal Üçleme Nasıldır? Katolik Üçlü Birlik

Katolik Kutsal Üçleme Nasıldır? Katolik Üçlü Birlik

Katolik inançta Kutsal Üçleme nasıldır? Üçlü Birliğin önemi

Katolik kateşizmi Kutsal Üçleme için; “Hristiyan inancının ve Hristiyan yaşamının merkezi gizemidir” demektedir. Katoliklikte “gizem” kelimesi her zaman ilahi olarak ifşa edilmiş bir gerçeğe atıfta bulunur. Bu, onu yalnızca insan bilimine dayanan bir gerçeklikten ayırır.

Üçlü Birlik – Kutsal Üçlü – Üçleme

Yeni Ahit yazarları, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’a birçok atıfta bulunmaktadır. Ancak Üçlü Birliğin kesin tanımı Tertullian öğretilerinin oluşmaya başladığı ikinci ve üçüncü yüzyıllara kadar ortaya çıkmadı (c.160 – c. 225). Katoliklerin bugün; Bir Tanrı’nın üç kişiliği olduğuna inanır. Tanrı birdir, üç kişi aynı özdedir. Katolik teolojisinde “madde” her zaman “öz” veya “doğa” anlamına gelir. Bu nedenle, örneğin, Katolik inancı Oğlu “Baba ile özde” olarak adlandırmaktadır.
Bununla birlikte, öz olduğu gibi, her ilahi kişi ayrı ve benzersizdir. Tertullian ilk olarak “kişi” terimini Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’a uyguladı. Kullanımı “maske” anlamına gelen Latince bir kelimeden geldi. Bir Romalı aktör, sahnelenen bir dramada birden fazla karakter oynamak için farklı maskeler takar. Benzer şekilde, Tanrı yaratılan dünyaya üç ilahi “yüz” ü gösterir.

Tanrı

Oysa Tanrı’yı, yaratılmış dünyada yaptıklarına göre tanımlamak, hikayenin sadece yarısını anlatır. Tanrı’nın kim olduğunu, Tanrı’nın kendisinde tanımlamak meselesi vardır. “Ben kimim,” dedi ilahi sesle Sina Dağı’ndaki Musa’ya.

Çağdaş Katolik teolog olan Leonardo Boff, Üçlü Birliğin en iyi “mükemmel topluluk” olarak anlaşıldığını öne sürüyor. Onun düşüncesi, St. Augustine’nin 5. yüzyılda Trinity hakkında Sevginin ilahi bir topluluğu öğretmesini yansıtır. Başka bir deyişle, Baba, Oğul’u sınırsız, sevgiyle besler. Oğlu, sonsuz sevgiyi geri verir. Onların paylaşılan sevgisi, Tanrı’nın üçüncü ilahi kişiliği olan Kutsal Ruh haline gelir.

Birbirine bağlı, eşit boyutlu üç halka şeklinde bir geometrik şekil bu mükemmel topluluğu sembolize edebilir. Görsel olarak, üç halka arasında bir tür karşılıklı paylaşım ve etkileşim vardır. Her iki halka da diğeri ile bağlantılıyken farklı kalır. Bu ilahi yaşam ve sevginin karşılıklı olarak paylaşılması için teolojik terim “perikorez” dir.
Katolik kilisesi, Tanrı’nın her insanı Üçlü Birliğin iç yaşamına davet ettiğini öğretir. Hristiyan vaftizi olmak, daveti kabul etme şeklidir. Ancak, vaftiz sadece bir başlangıçtır. Trinity – Kutsal Üçleme ile olan bütünleşme zamanla büyür ve sonsuzlukta mükemmelleşir. Bu Tanrı’nın sevgi dolu hizmetine adanmış bir ömür ile mümkündür.

Yorum yapın