Katolikler, Protestanlar ve Presbiteryenler – Kader ve Kurtuluş

Katolikler, Protestanlar ve Presbiteryenler – Kader ve Kurtuluş

Katolikler, Protestanlar ve Presbiteryenler arasında ki Kader ve Kurtuluş farklılıkları

Katolikler, Protestanlar ve Presbiteryenler birçok ortak inancı paylaşırlar. Hepsi Tanrı’nın  Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Üçlüsü olduğuna inanır. Üç mezhepte Tanrı’nın oğlu İsa Mesih’i insanlığın kurtarıcısı olarak gönderdiğine inanmaktadır. Ek olarak, hepsi de İncil’e ve kilisenin geleneksel inançlarına – Apostle Creed ve Nicene Creed’i kabul eder. Fakat bu üç Hristiyan mezhepleri arasında çeşitli farklılıklar vardır.

Protestan reformu

Hem Lutheran hem de Presbiteryen kiliseleri mirasını 16. yüzyılda Protestan Reformununa borçludur.. Lutheran (Protestan) Kilisesi, ağırlıklı olarak Martin Luther adında ki Alman rahip tarafından etkilenmiştir. Presbiteryen Kilisesi, ağırlıklı olarak Fransız-İsviçreli teolog John Calvin ve daha sonra  John Knox tarafından etkilenmiştir. Protestan Reformu başlangıçta Martin Luther’in Katolik Kilisesi’nin otoritesine itiraz etmesiyle başladı.

Beş Sola

İlk başta, Luther Katolik Kilisesi’ne reform getirmeye çalıştı. Buna karşılık Katolik Kilisesi, Batı Hristiyanlığın Roma Katolik ve Protestan fraksiyonlarına bölünmesine yol açan bir dizi olay başlatarak onu dışladı. Yeni Protestan hareketinin ana ilkeleri, Beş Sola’da toplandı. Bu solalar, özellikle Mukaddes Kitabın otoritesine eşit olan kilise geleneğine ve kilisenin kurtuluştaki rolüyle ilgili Katolik öğretilerine karşı  yazılmıştır.

Luther ve Calvin çoğu konuda hemfikirdiler. Presbiteryen Kilisesi’nin bir kolu olan Reform Kilisesi’nin Protestanlar’dan ayrılmasına neden olan önemli farklılıklardan biri, vaftiz ve  kutsallıklarının kesin doğası ile ilgiliydi. Protestanlar, bu konuda Katolik inancını takip ettiler.  Presbiteryenler, kutsallıkların Tanrı’nın inananla olan sözleşmesinin bir işareti veya mührü olduğuna inanırlar.

Presbiteryenler ve Reform Kilisesi’nin diğer kiliseleri ön karara inanmaktadır. Basitçe söylemek gerekirse, dünyanın kuruluşundan önce, Tanrı’nın bazılarının cennette sonsuzluğun tadını çıkarmasını, bazılarının cehenneme mahkum edilmesine karar verdiğine inanırlar. Protestanlar, Tanrı’nın Mesih’e güvenenleri kurtarmayı seçtiğini, ancak mahkum olanların Mesih’e iman etmeyi reddettiği için kurtulamayacaklarını söyler. Katolik Ansiklopedisi’ne göre, Katolik Kilisesi, Protestanlara benzer bir şekilde bu görüşü savunmaktadır.

Yorum yapın