Katoliklikte İsa Mesih

Katoliklikte İsa Mesih

Katolik inanışta İsa Mesih

Katolikler, İsa’yı inançlarının kurucusu, Roma Katolik kilisesinin başı ve ruhlarının kurtarıcısı olarak görür. İsa Mesih’e iman bir Katolik için esastır. İsa Mesih hakkındaki Katolik öğretileri yaklaşık 2.000 yıl boyunca tutarlı kalmıştır. Büyük ölçüde, diğer Hristiyan kiliseleri öğretilerini Katolik Kilisesi öğretilerine uzatarak İsa Mesih’e dayandırır. Çoğu Hristiyan kilisesi, Katoliklerin ilk defa ifade ettiği Trinity – Üçleme, Bakire Doğum ve Kefaret gibi doktrinlere inanır.

Üçlüme – Kutsal Üçlü – Kutsal Üçleme

Katolik öğretisi, İsa Mesih’i Tanrı’nın Oğlu ve ‘Üçlünün ikinci kişisi’ olarak ifade eder. Katolikler, Tanrı’nın bir ve üç kişiliği olduğuna inanır. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh Katolik inancındaki üçlemeyi oluşturur. Nicene Creed, üçlemenin birbiriyle eşit olduğunu ilan eder. Katolikler üçlemeyi bir inanç maddesi olarak kabul ederler. Bunun insanın anlayışı ötesinde bir şey olduğunu söylemektedirler. Üçlü ve İsa’nın üçlemede ki yeri, rasyonel veya ayrıntılı olarak bir insan tarafından anlaşılamaz. Katolikler bu nedenle Trinity’yi bir gizem olarak tanımlarlar.

Kefaret

Katolikler, İsa’nın her yönden kusursuz, günahsız bir yaşam sürdüğünü söyler. İsa’nın çarmıhta ölmesinin, insanlığın Tanrı’nın lütfunu ve affedilmesini alabilmesi için gerekli olduğu, İsa’nın çarmıhta ölmesinin, bütün insanlık adına günahın ücreti olduğuna inanırlar. Katolikler, Mesih’in kurtarıcı eyleminin, Tanrı ile insanlık arasında yeni bir antlaşma başlattığını söylemektedirler.

Diriliş

İsa çarmıhta öldü ve bir mezara yerleştirildi. Ancak burada bitmiyor. Katolikler, İsa’nın mezardan üç gün sonra dirildiğine inanıyor. İsa Mesih’i dirilişinden sonra yüzlerce inananın gördüğü anlatılır. Diriliş Katoliklere, Hristiyanların Mesih’in kurtarıcı fedakarlığı nedeniyle aldığı yeni hayatı göstermektedir. Aynı şekilde, Katolikler, tüm ölülerin tekrar dirileceklerine ve ya Tanrıyla mutlu ve huzurlu ya da Tanrı’dan ayrı olarak acılı bir şekilde tekrar yaşayacağına inanır.

Yükseliş ve Sonrası

Katolikler, dirilişten 40 gün sonra İsa’nın dünyadan cennete yükseldiğini söyler. Katoliklere göre dirilen bedeni Tanrı’ya döndü. İsa’nın yükselişten 10 gün sonra Katolik Kilisesi’ne yardım etmek ve inşa etmek için Kutsal Ruh’u gönderdiğine inanılır. İsa Mesih bugün Katolik Kilisesi’nde, Katoliklere göre ayin, İncil ve kutsal yerler aracılığıyla mevcuttur. Katolikler, Eucharist sırasında ekmeğin ve şarabın görünmez bir şekilde İsa’nın gerçek bedenine ve kanına dönüştürüldüğünü söylerler.

Yorum yapın