Kutsal Kitap Işığında Hristiyan Ahlakı

Kutsal Kitap Işığında Hristiyan Ahlakı

Bir Hristiyan’ın Kutsal Kitaba Göre Ahlakı Nasıl Olmalıdır?

Hristiyan İncil ahlakı, Tanrı’nın karakterini anlamada kesin olan Eski ve Yeni Ahit’te açıklandığı gibi net bir ahlaki düzen sistemine dayanır. Kutsal Kitabın mezhepten mezhebe, bireyden bireye kadar farklı yorumları olsa bile, temel ahlaki ilkeler genelde ortaktır.

Yönetim ilkesi, sahip olduğumuz her şeyin Tanrı’dan geldiğini ve Tanrı’ya ait olduğunu söyler:

“Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babası’ndan gelir.” (Yakup 1:17); “RAB’bindir yeryüzü ve içindeki her şey,
Dünya ve üzerinde yaşayanlar; 2 Çünkü O’dur denizler üzerinde onu kuran, Sular üzerinde durduran. ” (Mezmur 24: 1,2).

Tanrı insanları Dünya’nın egemeni olmaları için yaratmıştır.

” Tanrı, “Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım” dedi, “Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.”” (Yaratılış 1:26).

Tanrı Ev halkını idare etmek, bir bölgeyi idare etmek, çocuk yetiştirmek, evcil hayvanlara bakmak, gezegeni ve kaynaklarını kullanmak olsun, liderlik, hizmetimize emanet edilen her şeyi sorumlu bir şekilde yönetmeye çağırmaktadır.

Kutsal Kitap Hristiyanlara, yoksul olanlara bakmak için bir görev verir:

“Ağzını hakkını savunamayan için, Kimsesizin davasını gütmek için aç. Ağzını aç ve adaletle yargıla, Mazlumun, yoksulun hakkını savun”( Süleyman’ın Özdeyişleri 31: 8-9).

İncil’e göre, ihtiyacı olan birine giysi ve yiyecek vererek, hastalara bakarak, bir yabancıya misafirperverlik göstererek ya da bir hastaları ziyaret ederek Tanrı’nın başkalarına sevgisini gösterdiğimizde, sevgimizi Tanrı’ya da ifade ediyoruz. İsa şöyle demektedir:

“Kral da onları şöyle yanıtlayacak: ‘Size doğrusunu söyleyeyim, bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı, benim için yapmış oldunuz.” (Matta 25:40).

Mukaddes Kitaba dayalı ahlak kuralları, sevgi ve adaletin temel Hristiyan değerlerinin bir ifadesi olan dürüstlükle hareket etmeyi gerektirir. Çalma, yalan söyleme ve aldatmaya karşı temel emirlerin ötesinde (Leviticus 19: 11-13), başkaları ile barış içinde yaşamak ve insanlara kibar olmak için elimizden geleni yapmalıyız:

“Öyleyse, Tanrı’nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin.
” (Koloseliler 3:12).

Uzlaşma ruhu içinde olmalıyız. Eğer bunu yapmazsak, affetme ve bağışlama talep etmeliyiz:

“Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz” (Matta 6:15).

Altın kural

İsa’nın sözleriyle, iki emir üzeri yaşamaya yönelik İncil talimatları:

“Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin” (Matta 22:37)“Komşunu kendin gibi seveceksin” (Matta 22:39).

Bunlar Kutsal Kitapta ki Altın Kurallardır.

“İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Çünkü Kutsal Yasa’nın ve peygamberlerin söylediği budur.” (Matta 7:12).

Bu Altın Kurallar yalnızca Hristiyanlık için değil, aynı zamanda dünyanın diğer dinlerinin de merkezindedir. Etik bir sistemin temeli olarak, tüm kişileri suçlarıyla kabul etmek, sorumlu bir yönetim sağlamak, hayırseverlik ve dürüstlükle yaşamak her Hristiyan ve her insanın yapması gerekenlerdir.

Yorum yapın