Kutsal Kitapta “Kadın”

Kutsal Kitapta “Kadın”

Kutsal Kitapta “Kadın”

Kutsal Kitap döneminde, erkekler kadınları toplum hayatında önemsemekteydi. Bu nedenle kadınların rolleri sınırlıydı. Bu bir erkeğin dünyasıydı ve bu dünyada erkekler odaktı. Ancak kadınlar için olan bu kültürel görüşe rağmen, Kutsal Kitap’ta onlar hakkında çok şey vardır. Kutsal Kitapta bazı kadınlar övgüye değerdi, bazıları değildi; Bununla birlikte, okuyucular Kutsal Kitap’taki kadınların tasvir edilme biçimlerinden çok şey öğrenebilirler.

“Easton’un İncil Sözlüğü” ne göre, “patrik” terimi ailenin başı anlamına gelir. İncil, bu terimi imanın babalarına atıfta bulunmak için özel bir şekilde kullanır: İbrahim ve İshak’ın eşleri mükemmel değildi. İbrahim’in karısı Sarah, Tanrı ona yaşlılıkta bir oğlu olacağını söylediğinde güldü. İshak’ın karısı Rebekah, Yakup’la Yakup’un erkek kardeşine komplo kurdu.. Onların kusurlarına rağmen, Kutsal Kitap onları Kutsal Kitap tarihinde çok önemli bir rol oynayan Tanrı’nın kadınları olarak görmektedir.

Sadık Kadınlar

Kutsal Kitap’taki sadık kadınlar birçok rol oynadılar. Peygamberler, kraliçeler, veya sadık hizmetkarlardı. Yargıçlar zamanında, Deborah peygamber (Kadın Peygamber) İsrail’i Kenan ordusuna karşı zafer kazandırdı. Kraliçe Esther, halkını kurtarmak için hayatını tehlikeye attı. Priscilla bir öğretmendi ve Paul’ün yakın bir arkadaşıydı. Dikkate değer diğer sadık kadınlar arasında şunlar vardır; Vaftizci Yahya’nın annesi Elizabeth, Boaz ve David’in büyük anneannesi Ruth, Samuel’in annesi Hannah, İsa’nın annesi Meryem, Mary ve Martha, evlerini İsa’ya açan kız kardeşler; ve dirilişinden sonra İsa’yı ilk gören Mary Magdalene.

Bazı kadınlar Tanrı’yı takip etmedi veya kabul etmedi. Tanrı’nın insanlar için olan planını engellemeye çalıştılar. İncil bu kadınları kötülük olarak görmektedir. Delilah, Samson’u Filistlilere teslim eden bir fahişeydi. Job’un  (Eyüp) karısı ona hastalıklara yakalandığında Tanrı’yı lanetlemesini söyledi. Potiphar’ın karısı, Yusuf’u aşk talebini kabul etmediğinde kendisine saldırmakla suçladı. Kral Ahab’ın karısı olan Kraliçe Jezebel, kendisini ve İsrail’i Baal ibadetiyle tanıştırdı ve bu süreçte Tanrı’nın peygamberlerini öldürdü. Jezebel’in kızı Athaliah, torunlarını öldürdü ve kendini kraliçe yaptı. Herod’un karısı olan Herodias, kocasının Vaftizci Yahya’yı öldürmesini planladı.

Yaratılış, Tanrı’nın Adem’i Eden’in Bahçesine yerleştirmesinden sonra kadının yaratılışını anlatır. Adem kendisini yalnız hissetti. Tanrı, Adem’e “bir yardımcı” yaratmaya karar verdi. Yaratılış 2:21, Tanrı’nın Adem’i uyuttuğunu ve Havva’yı kaburgasından nasıl yarattığını kaydeder. Havva, yasak meyveyi yiyen ilk kişi olmanın talihsiz bir ününe sahiptir. Ancak, Adem’de yedi ve ikisi de suçu paylaştı. Havva tüm insanların annesi olmaya devam etti. Kusurlu olan, ancak yine de Tanrı tarafından sevilen ve değer verilen kadınlara örnek teşkil eder.

Yorum yapın