Kutsal Kitapta Vaftizci Yahya’nın Ölümü

Kutsal Kitapta Vaftizci Yahya’nın Ölümü

Vaftizci Yahya günümüzde bile şaşırtıcı, ilham verici ve tartışmalı bir figür olmaya devam ediyor. İsa Mesih’in öncüsü ve akrabası, Ürdün Nehri vadisinde vaiz veren bir kişiydi. Vaftizci Yahya İsa’yı vaftiz edendi. Doğum günü Roma Katolik Kilisesi tarafından kutlanan Meryem Ana dışında tek kişi olarak Hristiyan azizler arasında özel bir yere sahiptir. John’un (Yahya) hikâyesi görkemli bir trajedi ile bitmektedir.

İsa’nın yaşamı boyunca Celile’nin hükümdarı Büyük Herod’un oğlu Herod Antipas’dı. Herod Antipas, Roma İmparatorluğu’nun izniyle karar veren bir kukla kral olan “tetrarch” idi. İncil Arkeoloji Topluluğu, onu “oldukça pasif ama başarılı” olarak söylemektedir. Sinoptik İnciller, Matta, Markos ve Luka, Herod’dan bahseder, ancak hiçbiri üvey kızı Salome’yi adlandırmaz, ondan basitçe Herod’un karısı, Herodias’ın kızı olarak bahseder.

Matta İncili

Matta Kitabı, Vaftizci Yahya’nın ölümünü anlatır. Matta’ya göre, Herod, Vaftizci Yahya’yı hapse attı çünkü Yahya Herod’un kardeşi ve karısı olan Herodias’la olan evliliğini eleştirdi. Ancak Herod, Yahya’yı idam etmekten korkmuştur. Çünkü halk onun bir peygamber olduğuna inanmaktaydı. Herod’un üvey kızı misafirleri için dans ettiğinde, kralı ona kendisinden istediği dileği söylemesini ister. Üvey kızına annesi, Vaftizci Yahya’nın başının bir tabağa koyulmasını” söyle der. Kız bu isteği söyler. Herod mecbur dileği kabul eder ve istenileni yaptırır. Kız Yahya’nın kafasını annesine verir.

Markos İncili

Markos İncilide, Matta İnciline benzer olarak yazmaktadır. Ancak daha detaylı bir anlatım verir. Herod, Yahya’yı Herodias’la olan evliliğini eleştirdiği için hapse attı, fakat Markos İncilinde kraliçenin tepkisi de ele alınarak Yahya’ya “kin duyuyor” yazmaktadır. Markos İncilinde de, Herod Yahya’yı öldürmeyi reddediyor çünkü Yahya’yı “doğru ve kutsal bir adam” olarak tanıyor. Bölümün geri kalanı Matta İncili’nin yazılarına uyuyor aynı şekilde devam ediyor.

Luka İncili

Yuhanna İncil’de Yahya’nın ölümüyle alakalı kısa açıklama verir. Ne Herodias ne de kızından söz etmez.

Yorum yapın