Kutsal Kitaptan Liderlere Öğütler

Kutsal Kitaptan Liderlere Öğütler

Kutsal Kitaptan Öğütler

Kutsal Kitap, bir ailenin başı, bir kilise veya bir devlet olsun, her türlü Hristiyan liderleri için talimatlar verir. İncil’in liderlik ilkeleri, liderlere başarılı olacağı değerleri gösterir. Yaratılış Kitabı’ndan başlayarak Yeni Ahit’e kadar, Kutsal Kitap birçok özel, eyleme geçirilebilecek liderlik ipucu sağlar.

Yardım

Kutsal Kitap, liderlere başkalarına hizmet vermelerini tavsiye eder. Hristiyan liderlere, çaresizlere, haksızlığa uğrayanlara ve yoksullara yardım etmeleri talimatı verilmiştir.

“Ağzını hakkını savunamayan için,
Kimsesizin davasını gütmek için aç.
9 Ağzını aç ve adaletle yargıla,
Mazlumun, yoksulun hakkını savun.””
(Suleymanin Ozdeyisleri 31: 8-9)

“Oysa bilmeden dayağı hak eden davranışlarda bulunan, az dayak yiyecek. Kime çok verilmişse, ondan çok istenecek. Kime çok şey emanet edilmişse, kendisinden daha fazlası istenecektir..”
İsa (Luka 12:48)

Hükumet Liderleri

Kutsal Yazılar, devlet liderlerini Süleyman’ın Özdeyişleri Kitabı’nda ahlaklarından sorumlu tutar.

“Krallar kötülükten iğrenir,
Çünkü tahtın güvencesi adalettir. ”
Kral Solomon (Süleyman’ın Özdeyişleri16:12)

“Doğru kişiler çoğalınca halk sevinir,
Kötü kişi hükümdar olunca halk inler..”

Kral Solomon (Süleyman’ın Özdeyişleri 29: 2)

Kilise Liderleri

Kutsal Yazılar, papazların kilise üyelerini Mukaddes Kitabın yollarına etkili biçimde yönlendirmeleri için talimatlar sunar. Ayrıca, kilise liderlerinin kişisel yaşamlarında sergilemeleri gereken ahlaki örnekleri de ortaya koyar.

“Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen, ötekilerin hizmetkârı olsun. ”
İsa (Matta 20:26)

“Kendi evini yönetmesini bilmeyen, Tanrı’nın topluluğunu nasıl kayırabilir?”
Aziz Paul (1 Timoteos 3: 5)

“İhtiyar seçilecek kişi eleştirilecek yönü olmayan, tek karılı biri olsun. Çocukları imanlı olmalı, sefahatle suçlanan ya da asi çocuklar olmamalı. 7 Gözetmen, Tanrı evinin kâhyası olduğuna göre, eleştirilecek yönü olmamalı. Dikbaşlı, tez öfkelenen, şarap düşkünü, zorba, haksız kazanç peşinde koşan biri olmamalı. ”
Aziz Paul (Titus 1: 6-7)

“Kendinize ve Kutsal Ruh’un sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün sürüye göz kulak olun. Rab’bin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız.” Aziz Luka
(Elçilerin İşleri 20:28 )

 

En Büyük Liderlik Modeli

İsa, Vaftizci Yahya’nın gelmiş geçmiş en büyük peygamber olduğunu söyledi. Bu nedenle, İsa’nın Vaftizci Yahya’da bulduğu liderlik niteliklerine, yani tanık olduğu alçakgönüllülüğüne bakmak yardımcı olacaktır.

“Tanrı’nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. 7 Tanıklık amacıyla, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. 8 Kendisi ışık değildi, ama ışığa tanıklık etmeye geldi”
Aziz Yuhanna (Yuhanna 1: 6-8)

Yorum yapın