Melekler ve Çeşitleri

Melekler ve Çeşitleri

Tanrı’nın manevi elçisi ve hizmetçisi olan melekler, Hristiyan ve Yahudi inancının önemli bir parçasını oluşturur. Melekler, Mukaddes Kitapta geniş çapta yer almakla birlikte, doğasıyla ilgili çoğu ayrıntı, sonraki yüzyıllarda verilir. Kutsal Kitap seraphim, cherubim ve başmelekler gibi belirli melek sınıflarından bahsetmektedir.

Seraphim

İncil’de açıkça belirtilen bir melek türüdür. Adı İbranice’de ” saraph/seraph = yanmak ” anlamına gelen seraphim’dir. Seraphim melekleri, Tanrı’yı yücelten parlak enerjili varlıklardır. İşaya Kitabı, onları “altı kanatlı varlıklar” olarak tanımlar.

Cherubim (Keruv Melekleri)

Cherubim melekleri, yalnızca Tanrı’yı yücelten melekler olarak değil, aynı zamanda taht taşıyıcıları olarak da görev yapar. Kutsal yerlerin ve kutsal şeylerin koruyucularıdırlar. Cherubim ” asur dilinden (kirubu, karâbu) ibranice’ye geçmiştir ve “yakın olanlar anlamına gelir. İncil, Cherubim’in etkileyici şekilde kanatlı insan veya hayvan şeklini aldığını söyler. Ancak Avrupa Rönesansında Keruv melekleri masum, tombul yüzlü çocuklar olarak tasvir edilir.

Başmelekler

Başmelekler, Tanrı’nın elçilerine yardım eden özel bir melek kategorisidir. Bunlar,  insanlara doğrudan görünmeleri nedeniyle İncil’deki en belirgin meleklerden bazılarıdır. Bazı yorumcular baş melek Michael’ı tek baş melek olarak görür, ancak bazıları Gabriel ve Raphael gibi melekleri de eklerler.

Diğer melekler

Bazı bilginlerin listelediği başka birçok melek türü vardır, ancak ayrıntılı bilgi kaynakları Kutsal Kitabın bir parçası değildir. Hristiyan İncillerine kabul edilmeyen Enoch Kitabı yedi tür melek listeler ve düşmüş meleklerden ayrıntılı olarak bahseder.

Yorum yapın