On iki Havarilerin Meslekleri Neydi?

On iki Havarilerin Meslekleri Neydi?

İsa, en yakınları ve arkadaşları olarak hizmet etmek için 12 öğrenci çağırdı. Yuhanna 1: 37-49, Andrew, Peter, James, John, Philip ve Nathaniel’in çağrılmasıyla ilgilidir. Matthew gruba daha sonra katıldı. Philip, Bartholomew olarak da bilinen Nathaniel’i getirdi. Thomas, bir ikizdi; James, İsa’nın kuzeni; Simon,bir fanatik yahudi; Thaddaeus ve Judas ile orijinal 12’yi tamamladılar.

Balıkçılar

Zebedee’nin oğulları olan Andrew, Peter, James ve John, balıkçı olarak çalıştı. Matta 4: 18-22, Andrew ve Peter’ın avlandıklarak ticaret yaptıklarını söyler.  Thomas, Nathaniel ve Philip, dirilişinin ardından İsa Yuhanna 21: 2-8’de göründüğü zaman hepsi birlikteydi ve  balık avı yapıyorlardı,.

Vergi memuru

Luka’daki Levi denilen Matthew, Roma hükümeti için vergi tahsildarı olarak çalıştı. Bu işi yaparak için bir miktar eğitim ve itibar kazanmış olacaktı. İşi, ona büyük bir zenginlik sağladı, çünkü vergi tahsildarları, İsa’yı takip eden başka bir ünlü vergi tahsildarı olan Zacchaeus’un hikayesinde belirtildiği gibi, topladıklarının bir kısmını kendileri kazanmaktaydı.  Matta’nın serveti, İsa’nın öğretisini yaymak için  yardımcı olmuş olabilir.

Bir Fanatik

Simon Zealot yani, bir yahudi fanatik olarak biliniyordu. Evet bu  bir meslek değildi fakat bazı fanatik yahudiler Roma hükümetini devirmek için  siyasetle uğraşıp, anarşi ve isyanlar yapmaktaydılar. Bazı araştırmacılara göre Simon Politikacı veya devrimci olabilir. İsa’ya katıldığında politik devrimden ziyade İsa’ya sadık kaldı.

Bir hırsız

Yahuda,  hazine görevlisi olarak hizmet etti ve Yuhanna 12: 4-6 onu hırsız  olarak tanımladı. İncil bize havari olmadan önce ne yaptığını söylemez. İncillerin her biri onu İsa’ya ihanet eden biri olarak tanımlar. Matta’nın Müjdesi (Matta 27: 3-10) Yahuda’nın ihaneti yüzünden pişmanlık duyduğunu ve parayı yüksek rahiplere geri vermeye çalıştıktan sonra kendisini astığını belirtir. 

Diğer Havariler

İncil, Alphaeus’un oğlu Philip, Bartholomew, Thomas, Thaddaeus veya James’in meslekleri hakkında bilgi sağlamaz. İsa’nın ölümünden ve dirilişinden sonra bir elçi olan Paul hakkında bilgi sağlar. Paul bir Farisiydi ve dini ders vermiş ya da siyasi görevlerde çalışmış olabilir. Misyoner yolculuklarında, Paul, Elçilerin İşleri 18: 1-3’e göre çadır yapımcısı olarak görev aldı.

Yorum yapın