Ortodoks Hristiyanlığın İnanç Özeti

Ortodoks Hristiyanlığın İnanç Özeti

Ortodoks Hristiyanlığı ve Roma Katolik Kilisesi 1054 yılında tamamen ayrıldı.  Büyük Şizmin sırasında, Ortodoks Kilisesi papalık otoritesini reddetti. Kutsal Ruh’un çıkış noktası hakkındaki inançlar, ikisini ayrıma götüren en önemli sorundu.  Ortodoks geleneği, bazı ibadet uygulamalarının farklılık göstermesine rağmen, Roma Katolikleri ve Protestanlar ile benzer temel inançları paylaşmaktadır.

İsa ve İlk Günah

Diğer Hristiyan mezhepler gibi, Ortodoks Hristiyanlık da İsa Mesih’in ilahi doğasına inanır. İsa’nın Dünya’ya geldiğine, ritüel olarak günah kefareti için idam edildiğine ve ölümden dirildiğine inanmaktadır. İsa’nın çarmıha gerilmesi günahlara adanmış olsa da, Ortodoks Hristiyanlık, orijinal günah kavramı hakkında, Adem ve Havva’nın eylemleri nedeniyle insanların otomatik olarak günahkâr doğduğuna inanan diğer mezheplerden farklı inançlara sahiptir. Ortodoks Hristiyanlar, Adem ve Havva’nın yaptığından dolayı insanların suçlu olduğuna inanmazlar.  İsa’nın kefareti, insanların kendi günahlarının Tanrı ile ilişkilerinde yarattığı olumsuzluğu gidermeye hizmet eder.

Kutsal Üçlüme

Ortodoks Hristiyanları, Üçlü Birliğe inanır; tek olan Tanrı, Tanrı baba, oğul İsa ve Kutsal Ruh’tan ibarettir. Bununla birlikte, Roma Katolik Kilisesi ile Ortodoks Kilisesi arasındaki temel inanç farklılıklarından biri, Kutsal Ruh hakkındaki fikirdir. Roma Katolik Kilisesi, Kutsal Ruh’un hem Babadan hem de İsa’dan geldiğini, Ortodoks Kilisesi ise Kutsal Ruh’un yalnızca Tanrı’dan geldiğine inanır. Ortodokslara göre Kutsal Ruh,  Tanrı’nın dünyadaki kuvvetidir.

Kutsal Kitap ve Uygulamalar

Ortodoks Hristiyanların takip ettiği İncil, iki bölümden oluşan diğer Hristiyan mezheplerinin İncil’ine benzer: Eski Ahit ve Yeni Ahit.

Yahudi Tevratı, Eski Ahit’in ilk beş kitabını oluşturur. Ortodoks Kiliseleri İbranice Eski Ahit’i kullanmaz,  Yunanca eski bir Yahudi yazması olan Septuagint’i takip eder. Ortodoks Hristiyanlar, dualarına yardımcı olmaları için dini şahsiyetleri ve azizleri betimleyen sanatsal simgeler kullanır.

Ölüm ve Sonrası

Ortodoks Hristiyanlar, Kutsal Ruh’un Tanrı’nın insanlarla iletişim kurduğu güç olduğuna inanır. İnsan burada adaletli bir şekilde yaşarsa öbür dünyada ödüllendirileceğine inanmaktadır. Dünya yaşamını gerçek sonsuz yaşamın gelmesi için geçici bir dava olarak görmektedirler. İnsan günah nedeniyle dünyaya geldi; Adem ve Havva insanı dünyaya getirdiler, bu yüzden bütün insanlar onu tecrübe etmelidir. Ortodokslara göre;  İmana inananların,  Tanrı’nın huzurunda sonsuz ve mutlu yaşadıkları bir cennete girmelerine izin verilecek. İnancı reddedenler, Cehennemde sonsuz işkenceye maruz kalacak ve Tanrı’nın varlığından mahrum kalacaklar.

Yorum yapın