Ortodoks İnanışa Göre Kutsal Kitap

Ortodoks İnanışa Göre Kutsal Kitap

Ortodoks İnanışa Göre Kutsal Kitap

Doğu Ortodoks Kilisesine göre İncil,

Tanrı’nın inananları ve  Kilise için kutsal yazıların kitabıdır. Kilise’de, Kilise tarafından ve Kilise için, Tanrı’nın İsa Mesih inananları ile olan ahlaki ilişkisinin temel bir parçası olarak ilahi ilham, Kutsal Ruh  aracılığı ile yazıldı. Tanrı’nın seçtiği inananların meclisine, eski İsrail’e ve bugün ve sonsuza dek Mesih’in Kilisesi’ne ait olanlar için, İncil, Tanrı’nın gerçek Sözüdür.

Ortodokslara göre, İsa Kilisesinden olan inanç topluluğunun yaşamı ve deneyimi dışında, “gerçeğin direği ve dayanağı”  olarak kabul edilen hiç kimse Kutsal Kitabı tam olarak anlayamaz ve doğru şekilde yorumlayamaz.

İncil alimleri, insanlara ilahi içerikleri ve anlamlarını anlamalarına yardımcı olabilir. Arkeolojik, tarihi ve edebi çalışmaları ile kutsal sözlere ışık tutabilirler. Ancak kendi başlarına ve yalnızca akademik çalışmaları ile hiçbir insan Kutsal Kitap’ın doğru yorumunu yapamaz. Sadece Tanrı Sözü, Baba’dan gelir ve Kutsal Ruh aracılığıyla Kilise’sinde yaşar, Kilise Tanrı’yı tanıtabilir ve Tanrı’nın kutsal sözünü doğru bir şekilde anlayabilir.

İsa Mesih sonsuza dek Kutsal Ruh tarafından Kilise’de kalır ve inananların İncil’i anlamaları için zihinlerini açar (Jn 14.26, 16.13). Sadece Mesih’in Kilisesi içinde, inanç, lütuf ve hakikat cemaatinde, Kutsal Ruh’la dolu olan insanlar Kutsal Kitap’ın kutsal sözlerinin anlamını ve amacını anlayabilirler. Ortodoks Kilisesi kaynak olarak  Mesih’e inanmayanlar hakkında konuşan, elçi Pavlus’un 2 Kor 3.14 sözlerini gösterir.

Yeni Ahit’te, Mesih yalnızca Kutsal Kitabın doğru yorumlanmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda inananların doğrudan Kutsal Ruh tarafından aydınlanmasına ve “Mesih’in mektubu” olmalarına izin verir.

“ Mürekkeple değil, yaşayan Tanrı’nın Ruhu ile yazılmıştır, taş tabletler üzerine değil, insan kalp tabletleri üzerine ”(2 Kor 3.3).

İncil’in doğru bir şekilde yorumlanabilmesi, Mesih’in Ruhunun doğrudan esin kaynağı olan Kilisenin geleneği içerisindedir.

 24 Bizimle birlikte olanlardan bazıları mezara gitmiş ve durumu, tam kadınların anlatmış olduğu gibi bulmuşlar. Ama O’nu görmemişler.”

44 Sonra onlara şöyle dedi: “Daha sizlerle birlikteyken, ‘Musa’nın Yasası’nda, peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlar’da benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir’ demiştim.”

45 Bundan sonra Kutsal Yazılar’ı anlayabilmeleri için zihinlerini açtı”  (Luka 24.44–45)

Yorum yapın