Ortodoksluk ve Kalvinizm Mezheplerinde Benzerlik Ve Farklılıklar

Ortodoksluk ve Kalvinizm Mezheplerinde Benzerlik Ve Farklılıklar

Ortodoksluk ve Kalvinizm Nedir?

Ortodoks Hristiyanları Aziz Paul öğretisini, Kalvinist Hristiyanlar, protestan Reformu’nda öne çıkan Fransız-İsviçreli bir ilahiyatçı olan John Calvin’in öğretilerini takip etmektedirler. Kalvinist mezhepleri Reform ve Presbiteryen Kiliselerini içerir. Diğer birçok Hristiyan mezhepleri Kalvinizmden farklı derecelerde etkilenmektedir.

Kalvinizm, Adem ve Havva’nın ilk günahının insanlığa uzanarak insanların günahkar olduğunu öğretir. Kalvinizm’e göre, Adem günah işlediğinde, soyu da günaha ortak oldu. Kalvinizm, Tanrı’nın kurtarılacak insanları ve kurtulamayacakları zamanın başlangıcından önce seçtiğini söylemektedir. Buna, 8: 29’dan 30’a kadar Romalıların emri denir. Kalvinistler, yalnızca Tanrı tarafından çağrılanların çağrıya cevap verebildiklerine inanır.

Ortodoks Hıristiyanlar, Tanrı’nın lütfunun Kutsal Kitap İncil olduğuna inanır.
Kalvinizm, İsa’nın ölümünün herkesin günahlarını ödemesi için yeterli olduğunu, ancak yalnızca kurtarılması önceden belirlenenler için kefaret ve bağışlama sağladığını öğretir. Bu doktrin “sınırlı kefaret” olarak bilinir.

Ortodoks Hristiyanlar kefareti, Kalvinistlerin -veya diğer Protestanların ve Katoliklerin inandığı biçimde görmemektedir. Ortodoks görüşünde, kefaret, Tanrı’nın gazabını gidermek için yapılan bir ödeme yerine, Tanrı’yla birliğin yeniden kurulmasıdır.

Kalvinizm, lütufun bir iyilik olduğunu ve çağrılanların, Tanrı’nın kurtarıcı lütfuna karşı koyamayacaklarını, fakat önceden kurtulamayacaklarda olanların lütufu isteseler de kabul edemeyeceklerini öğretir. Kalvinistlerin görüşüne göre, Müjde mesajı herkese sunulur, ancak Tanrı bu çağrıya cevap vermek için gereken lütfu kimin alacağını ve almayacağını önceden belirlemiştir.

Ortodoks görüşüne göre, insanlar Tanrı’nın lütfunu alma veya direnme seçeneğine sahiptir.

Kalvinizm, Tanrı’nın lütfuyla çağrılan kişinin imandan uzaklaşmasının imkansız olduğunu söyler. Bu görüş genellikle “bir kez kabul edilmiş, her zaman kabul edilmiştir” şeklinde ifade edilir.

Ortodoks Hristiyanlar, insanın nihai kaderinin bir gizem olduğuna ve kurtarılıp kurtarılmayacağını kimsenin kesin olarak bilemeyeceğine inanmaktadır. Ortodoks Hristiyanları kurtuluşu, tek bir seferlik yerine, insanların nihai dirilişiyle sonuçlanan bir süreç olarak görme eğilimindedir.

Ortodoks Hıristiyanlar, genellikle iki boyutlu görüntülerde tasvir edilen azizleri kullanır. Ortodoks Hristiyanları azizlere düzenli olarak dua ederler.
Kalvinistler, ibadetlerde simgelerin kullanılmasının putperestlik tehlikesi olduğunu vurgularlar. Kalvinistlerin çoğu dini sanat eserlerine izin verirken, o sanat eserine kutsallık atfetmezler. Kalvinistler azizleri iyi örnek insanlar olarak görürler, ancak Tanrı ile insan arasında yalnızca bir arabulucunun var olduğunu ve tek başına Tanrıyı O’nun yalınlaştırdığını iddia ederler. Bu kişi de İsa Mesih’tir.

Yorum yapın