Pagan İnanışları Kutsal Kitabı Etkiledi Mi?

Pagan İnanışları Kutsal Kitabı Etkiledi Mi?

Paganizmin, en temel tanımı doğa tapıcılığıdır. Keltler olarak bilinen Avrupa kabileleri, toplu olarak beşinci yüzyıldan itibaren Hristiyanlığa geçmeden önce pagan inanışlarını uyguladılar. Hristiyanlık, birçok Kelt putperest inancını kendi geleneklerine çekerken, çok daha eski din biçimi Eski Ahit üzerinde güçlü bir etki yarattı. Bu, fırtına tanrısı Baal’ın ibadetiydi ve Eski Ahit öfkeyle buna karşı çıkmaktaydı.

Canaan (Kenan) Ülkesi

İsrail’in ve Filistin’in şu anda var olduğu bölge eski çağda Canaan ülkesi olarak geçmekteydi.
Canaanite medeniyeti, M.Ö 8,000. dayanıyor, ancak Kutsal Kitapta ki Kenanlılar, 3,000 ila 2,000 M.Ö tarihleri arasında adlarından söz ettirmeye başladı. Tarımsal bir halktılar, ancak topraklarını sulayacak nehirleri olmadığından, hayatta kalmak için yağmura muhtaçtılar. Birçok tanrıya ibadet ettiler, ama en güçlüsü Fırtına Tanrısı Baal’dı.

Baal kimdir?

Baal’ın kökenleri, dünyanın ilk uygarlıklarının beşiği olan Mezopotamya’ya dayanıyor. Fakat Baal’ın hava tanrısı rolü, onu Kenanlılar için çok önemli kılıyordu. Kenanlılar insan kurban ederek, cinsel ayinler ve hatta fuhuş ile ona taptılar. Baal, insan kurban edilen ayinlere korkunç bir örnek teşkil etti.

İsraillilerin tanrısı

Eski Ahit halkı yani İsrailliler, kendi tanrıları Yahweh’e ibadet ettiler. Ancak RAB ibadeti insan kurban etme ve cinsel ayinler değildi. Yahweh’in halkına verdiği yasaları takip etmekle ilgiliydi. Yine de sık sık kuraklıklarla Baal ibadeti İsrailliler için güçlü bir cazibe sunmaktaydı. Eski Ahit’in kanunu tamamen açıktı: sadece bir tanrı vardır, Başka herhangi bir Tanrı’ya ibadet etmek RAB’i kızdırır ve öfkeli gazabını getirir.

Eski Ahit’e Karşı Baal İbadeti

Peygamber İlyas, Baal ibadetleriyle mücadele etti.
Eski Ahit, Baal ve pagan inançlarıyla sayısız çatışma örneği içerir. RAB, Baal’a ibadet eden Sodom ve Gomorrah’ı ortadan kaldırmıştır.
Ancak araştırmacılara göre Eski Ahit yazarları, İsraillilere aşina olacak olan Baal mitlerini Yahweh’in ihtişamını yücelten öykülere eklemek için yeterince keskindi. Yeni Ahit’in tıpkı pagan mitlerini İsa hikayesine eklediği gibi, Baal’ın deniz tanrısı Yamm ile olan savaşının destansı hikayesi Yahweh’in Exodus’taki Mısır firavunu ile mücadelesinde paraleldi.

Yorum yapın