İncil’de 12 Sayısının Önemi

hristiyanlıkta sayılar

12 rakamı inanç, kilise ve ilahi kuralın bir sembolüdür. 12 sayısı, Kutsal Kitap’ta belirgin bir şekilde öne çıkar.  Eski Ahit Yaratılış Kitabı, Yakup’un 12 oğlu olduğunu ve bu 12 oğlu İsrail’in 12 kabilesini oluşturduğunu belirtir. Yeni Ahit bize İsa’nın 12 havarisi olduğunu söyler. Vahiy Kitabına göre, Tanrı’nın krallığının 12 melek tarafından korunan 12 kapısı vardır. 12 sayısı, … Devamını oku…İncil’de 12 Sayısının Önemi

Püriten (Puritan) İnançlarında Şeytan – Satan

püritenler

Püriten inancında Şeytan birçok şekilde görünebilir. Püritenler, İngiltere Kilisesi’nden zulüm görmekten korkarak Amerika’ya yerleşen ilk Avrupalılardan bazılarıydı. Bu yerleşimciler, dinin yaşamlarındaki rolü hakkında katı inançlara sahipti ve bu özellikle Şeytan inanışı belirgindi. Püritenler Şeytanın günlük hayatta aktif bir etken olduğuna ve karşılaştıkları zorluklardan sorumlu olduğuna inanıyordu. Tarih Puritan hareketi İngiltere’de, bireylerin İngiltere Kilisesi’nin öğretilerinden memnun … Devamını oku…Püriten (Puritan) İnançlarında Şeytan – Satan

Katolik Kilisesinin Kuruluşu

katolikliğin kuruluşu

Katolik Hristiyanlık araştırmalarına göre Katolik Kilisesi herhangi bir kişi veya kişiler tarafından kurulmadı. Bunun yerine, temeli yüzyıllar süren ve kuruluş için kesin bir tarihi olmayan bir süreç vardı. Aşağıda, Peter, Paul ve Constantine’nin rolünü ve Katolik Kilisesi’nin kuruluşunun genel sürecini inceleyeceğiz. Peter İsa  Petrus’u Havariler’in  lideri ve gelecekteki kilisesinin başı olarak olarak atadı. ( Matta … Devamını oku…Katolik Kilisesinin Kuruluşu

Başmelekler Ve Görevleri

başmelekler ve görevleri

Hristiyan inanışa göre, Başmelekler, Tanrı’nın elçileridir. Yedi başmeleğin her birine özel görevler verildi ve insanlara belirli bir şekilde yardım ettiler. Michael (Mikail) Michael, baş meleklerin başıdır ve adı “Tanrı’ya benzeyen” anlamına gelir. Görevi, korkuyu ortadan kaldırmak, rehberlik ve güç sağlamaktır. Ayrıca İsrail’in koruyucu meleğidir. Raphael Raphael, insanları ve hayvanları iyileştirmekle, hem zihinsel hem de fiziksel … Devamını oku…Başmelekler Ve Görevleri

On iki Havarilerin Meslekleri Neydi?

havariler ve meslekleri

İsa, en yakınları ve arkadaşları olarak hizmet etmek için 12 öğrenci çağırdı. Yuhanna 1: 37-49, Andrew, Peter, James, John, Philip ve Nathaniel’in çağrılmasıyla ilgilidir. Matthew gruba daha sonra katıldı. Philip, Bartholomew olarak da bilinen Nathaniel’i getirdi. Thomas, bir ikizdi; James, İsa’nın kuzeni; Simon,bir fanatik yahudi; Thaddaeus ve Judas ile orijinal 12’yi tamamladılar. Balıkçılar Zebedee’nin oğulları olan Andrew, … Devamını oku…On iki Havarilerin Meslekleri Neydi?

Budist Bakış Açısı: İsa Mesih Kimdir?

isa ve budizm

İsa’nın öğretileri Budistler tarafından takdir edilmektedir. Budistler ve Hristiyanların inançları ve uygulamaları farklı görünse de, kurucularının hikayeleri ve öğretileri bazı çarpıcı benzerliklere sahiptir. İncil’i okuyan veya İsa’nın hikayesini duyan bazı önde gelen Budistler, İsa’nın aslında Budizm’deki herkes için mevcut olan bir üst insan, Buda olduğu sonucuna varmışlardır. Bir Buda olmak, kişinin tamamen uyandığı, aydınlandığı ve acılarını sona … Devamını oku…Budist Bakış Açısı: İsa Mesih Kimdir?

Yahudilikte Hayaletler Ve Doğaüstü Varlıklar

yahudilikte hayaletler

Talmud’a göre mezarlıklarda ki bazı hayaletler konuşabilir. İncil’in aksine, Talmud gibi Yahudi metinleri hayaletlerle ve doğaüstü varlıklarla doludur. Yahudilikteki hayaletler, Geoffrey Dennis’in “Yahudi Efsanesi, Sihir ve Tasavvuf Ansiklopedisi” ne göre yaşadığımız dünyaya geçmeden önce, dünyada bulunan yaşayanların ölülerin ruhlarını rahatsız etmesiyle geçmektedir. Yahudilerin hayaletlere olan inancı, 16. ve 17. yüzyıllarda çok yaygındı ve o zamandan beri … Devamını oku…Yahudilikte Hayaletler Ve Doğaüstü Varlıklar

Leviathan Ruhu Nedir?

Leviathan-nedir

Bazı Hristiyanlar, Leviathan adında kötü bir ruh tarafından saldırıya uğradıklarına inanmaktadır. Kutsal Kitap insanlara manevi saldırılar düzenleyebilecek şeytanlara veya diğer kötü niyetli doğaüstü varlıklara gönderme yapar. Bazı günümüz Hristiyanları, bu varlıkların bugün de var olduğuna inanmakta,  hala inananların hayatlarında acılara neden olabileceğine inanırlar. Farklı alemlerden gelen saldırılar, Leviathan olarak bilinen varlık gibi saldırıya uğrayanlarda farklı … Devamını oku…Leviathan Ruhu Nedir?

Günahın Affı Üzerine Hristiyan Öğretileri

hristiyanlıkta ilk günah

Hristiyanlar,  İsa’nın çarmıhta ölerek günahın affını ödediğini düşünmekteler. Günahın affı, Hristiyan inancının özünde yatmaktadır. Hristiyanların çoğunluğu, günahın bağışlanmasının, İsa Mesih’in yaşamı ve ölümünün temel nedeni olduğuna ve çarmıha gerildiğinde tüm günahların  bedelini ödediğine inanmaktadır. Ancak Hristiyan mezhepler Tanrı’nın affını nasıl elde edeceğiniz  konusunda farklılıklar gösterir. Ortodoks Görüş Ortodoks Hristiyanları, yalnızca Tanrı’nın günahı affedebileceğini öğretir. İnsanlar … Devamını oku…Günahın Affı Üzerine Hristiyan Öğretileri

Pentikostalizm, Pentekostal Nedir?

Pentikostalizm Nedir? Pentikostalizm, 20. yüzyılın başlarında mütevazi başlangıçlardan doğup, Hristiyanlığın içindeki en büyük hareketlerinden biri haline geldi. Pentekostalizm, 20.000’den fazla üyesi olan Güney Kore’deki küçük ev kiliselerinden, dünyanın en büyük Hristiyan cemaatine – Yoido Tam İncil Kilisesi’ne kadar, 500 milyondan fazla taraftarla 700’den fazla farklı mezhepten oluşuyor. Bugün dünyada 4 Hristiyandan 1 tanesi Pentekostal olduğu … Devamını oku…Pentikostalizm, Pentekostal Nedir?