Roma Katolik Kilisesi

Roma Katolik Kilisesi

Roma Katolik Kilisesi, Papa’yı, ve altındaki kardinalleri, piskoposları, rahipleri ve deaconları (Diyakoz) içeren dini bir hiyerarşiden oluşur. Hiyerarşinin her üyesi farklı bir otorite düzeyinde çalışır. Katolik Kilisesi’nin idari merkezi Vatikan’dır. Papa Papa, tüm Katolik Kilisesi’nin baş papazıdır ve Mesih’in yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul edilir. Katolik Ansiklopedisine göre, Papa “Kilise yaşamının her bir bölümünü kontrol eder.” … Devamını oku…Roma Katolik Kilisesi

Rus Ortodoks Kilisesi

rus-ortodoks-kilisesi

Rus Ortodoks Kilisesi Rus Ortodoks Kilisesi, 1000 yıldan fazla bir süredir Rusya’da hakim dini güç olmuştur. Hiyerarşisi diğer Ortodoks kiliselerine benzer yapıda olup – bir patrik, başpiskoposlar, piskoposlar ve rahipler tarafından yönetilmektedir. Sovyetler Birliği’nin uyguladığı ateizme rağmen, günümüzde Rusların yüzde 60’ı Rus Ortodoksluğu resmi inançları olarak kabul etmektedir. Rus Ortodoks Kilisesi hiyerarşik bir yapıya sahiptir. … Devamını oku…Rus Ortodoks Kilisesi

Catharlar – Kathar İnanışları

katharlar-catharlar

Catharlar – Kathar İnanışları Katharlar veya Catharlar 12 ve. 13. Yüzyılda Fransa’nın Languedoc bölgesinde ortaya çıkmış ve yayılmış Hristiyan inanıştır. Katharlar kendilerini “ İyi Hristiyanlar “ olarak nitelendirmekteydi. Kathar inanışı ortaya çıktığında Katolik Kilisesi bu inanışı heretik olarak ilan etmişti. Fakat sapkınlık olarak nitelendirilmesine rağmen Katharlar hızla büyüdü. Bu büyüme o kadar fazla oldu ki … Devamını oku…Catharlar – Kathar İnanışları

Barnabas İncili ve Barnabas Hakkında Hristiyan ve İslami Görüş Nedir?

barnabas-incili

İslam inancına göre Barnabas İncili Barnabas İslam inancına göre Musevi bir aileden doğmuştur. Barnabas’ın gerçek ismi Joseph’tir (Yusuf). Barnaba ismi ise teselli oğlu anlamına gelen, Joseph’e sonradan verilmiş bir lakaptır. Barnabas’ın yazmış olduğu İncil İslam inancına göre İsa’nın havarilerinden ve İsa’nın yanında olan kişinin günümüze ulaşmış tek İncilidir. Hristiyan inanışta ki kabul edilen dört İncil’in … Devamını oku…Barnabas İncili ve Barnabas Hakkında Hristiyan ve İslami Görüş Nedir?

Arianizm – Ariusçuluk Nedir?

ariusculuk-nedir

Arianizm – Ariusçuluk Nedir? Arianizm, 4. yüzyılda yaşayan Mısırlı bir rahip ve ilahiyatçı olan Arius tarafından geliştirilen Tanrı’nın doğası hakkında Katolik ve Ortodoks Kiliselerle ayrışan bir inanç sistemidir. Arianizm, Hristiyan kilisesinin ilk yıllarında önemli tartışmalara neden oldu ve nihayetinde ilk ekümenik konsey olan Nikea konseyinin toplanmasına sebebiyet verdi. Konsey boyunca, Hristiyan piskoposlar, Arius’un öğretilerini çürütmek … Devamını oku…Arianizm – Ariusçuluk Nedir?

Protestan Evangelizm (Evanjelizm) – Müjdeyi Ulaştırmak

protestan-evanjelizm

Protestanlık Ve Evangelizm (Evanjelizm) Modern Protestan kilisesinin evangelizm hakkındaki görüşünün çoğu, ilk Reformcular tarafından oluşturuldu. Luther, Zwingli, Calvin, Arminius ve diğer reformcular, müjdeyi yaymanın en iyi yolları hakkında farklı görüşlere sahiplerdi, ancak herkesin temel kurtuluş ilkesinin İsa Mesih’e iman ederek olacağını paylaştılar. Martin Luther Luther insanları İncil’i kendilerinin okuyup öğrenmeleri teşvik etti.  Luther’in kurtuluş anlayışı … Devamını oku…Protestan Evangelizm (Evanjelizm) – Müjdeyi Ulaştırmak

Protestanlar İçin Vaftizin Önemi Ve Kutsal Ruh

protestan-vaftiz

Protestanlar İçin Vaftizin Önemi Ve Kutsal Ruh Martin Luther takipçileri Baba, Oğul ve Kutsal Ruh (Hristiyan Üçleme, Tanrı’nın üç doğası) adına vaftiz edilir ve vaftiz Kutsal Ruh’u almanın bir aracı olarak kabul edilir. Vaftiz ve Kutsal Ruh. Protestanlar vaftizi, Tanrı tarafından emredilen bir uygulama olarak görür. Vaftiz, Kutsal Ruh’u almanın bir yoludur. Martin Luther Kutsal … Devamını oku…Protestanlar İçin Vaftizin Önemi Ve Kutsal Ruh

Kutsal Ruh’tan Yedi Armağan (Katolik Kilisesi)

kutsal-ruh-hediye

Kutsal Ruh’tan Yedi Armağan (Katolik Kilisesi) Kutsal Ruh’un armağanları Katoliklikte var olan bir kavramdır. Kutsal Ruh’un hediyeleri, inançlarını doğru takip eden Katoliklere verilen manevi zaferlere atıfta bulunmaktadır. – Bilgelik, Dindarlık, Rab’bin Korkusu, Anlayış, Manevi danışmanlık, Manevi ilham ve güç – Kutsal Kitapta, bölüm 11, 2-3 ayetlerde ana hatlarıyla belirtilmiştir. Hediyeler, ruhsal olarak saf bir hayat … Devamını oku…Kutsal Ruh’tan Yedi Armağan (Katolik Kilisesi)

Antakya Süryani Maruni Kilisesi (Doğu Katolik Kilisesi)

aktakya-süryani-kilisesi

Maruni Kilisesi, Katolik Hristiyanlığında eşsiz bir konuma sahiptir. Bizans Riti kiliselerinden biri olan Maruniler Roma Katolik Kilisesi ile tam bir birliktelik içerisindedir. Oysa gelenek ve görenekleri birçok yönden Batı Hristiyanlığından farklıdır. Bu farklılık, kısmen Marunilerin hem dindar insanlar olmasından hem de Lübnan’da etnik bir grup olmalarından kaynaklanmaktadır. Marunilerin gelenek ve görenekleri çok eski tarihlerden kalma … Devamını oku…Antakya Süryani Maruni Kilisesi (Doğu Katolik Kilisesi)

Hristiyanlık İçinde Ayrışmalar (Katolik, Protestan, Anglikan, Metodist İnanç)

hristiyan-mezhepler

Hristiyanlık İçinde Ayrışmalar. Tüm Hristiyanlar genel anlamda İsa Mesih’in öğretilerini takip ettiklerini savunurlar. Fakat Katolikler, Metodistler ve Protestanlar ortak temel prensiplere sahip olsalar da, her Hristiyanlık mezhebinin kendine has inancı vardır. Hristiyanlık son iki bin yılda çok sayıda değişiklik ve gelişme yaşamıştır. 16. yüzyılda, Protestan Reformu adlı dini bir ayaklanma Avrupa’yı bölmüş, Martin Luther ve … Devamını oku…Hristiyanlık İçinde Ayrışmalar (Katolik, Protestan, Anglikan, Metodist İnanç)