Protestanlar İçin Vaftizin Önemi Ve Kutsal Ruh

Protestanlar İçin Vaftizin Önemi Ve Kutsal Ruh

Protestanlar İçin Vaftizin Önemi Ve Kutsal Ruh

Martin Luther takipçileri Baba, Oğul ve Kutsal Ruh (Hristiyan Üçleme, Tanrı’nın üç doğası) adına vaftiz edilir ve vaftiz Kutsal Ruh’u almanın bir aracı olarak kabul edilir.

Vaftiz ve Kutsal Ruh.

Protestanlar vaftizi, Tanrı tarafından emredilen bir uygulama olarak görür. Vaftiz, Kutsal Ruh’u almanın bir yoludur. Martin Luther Kutsal Ruh’un Tanrı’nın güçlü bir eseri olduğunu ve  Kitaplarının çoğu bölümünde Kutsal Ruh için vaftizin önemini belirtiyor. Protestan vaftizinin esasları Kutsal Kitap belirlemektedir.

Geçmiş kilise geleneğiyle birleştirilen Kutsal Yazılardan ziyade tek başına Kutsal Kitap, Protestan inançlarının temelini oluşturur. Bu nedenle, Protestanların vaftiz ya da ilahi bir şekilde düzenlenmiş olduğu düşünülen herhangi bir şey hakkındaki kural esasları İncil’den gelmelidir. Martin Luther, vaftizin Tanrı tarafından emredildiğine dair inancını bildirmek için İncil’den iki ayet alıntı yapmakta. Birincisi, Matta 28:19: 19 

 ” Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin “;

İkincisi: Markos’un İncil’inde (16:15-16)

” İsa Mesih’in şöyle dediği yazılmıştır: “Dünyanın her yanına gidin, Müjde’yi bütün yaratılışa duyurun. İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek.”

Protestanlar İçin Vaftiz Kurtuluş İçin Gereklidir.

Martin Luther kitaplarında açıkça belirtmiştir. “Vaftiz kurtuluş için gereklidir.” Protestanlar  papaz, alim, aziz gibi insan eserlerinin kurtuluş için gerekli olmadığına inanırlar fakat Protestanlıkta vaftiz insan eseri sayılmamaktadır. Vaftiz Tanrı’nın eseridir.

Yenidoğan Vaftizi.

Katolik Kilisesi gibi, Protestan Kilisesi de bebek vaftizine inanmakta. Martin Luther takipçileri, bir insanın Kutsal Ruh’u yaşına bakmaksızın vaftiz yoluyla kut sayacağına inanır. Martin Luther kitaplarında bebeklerin vaftizinin Mesih’i mutlu ettiğini belirtmekte.

 

Yorum yapın