Protestanlara Göre Kutsal Kitap

Protestanlara Göre Kutsal Kitap

Protestanlara Göre Kutsal Kitap

Birçok Hristiyan, Katolik İncilinin Protestanlar tarafından kullanılan İncil’den farklı olduğunu öğrenince şaşırmaktadır. Protestan İncil’lerinde bulunan 66 kitabın tümü Katolik İncil’de de bulunurken, Katolik İncil ayrıca başka kitaplar ve kitaplara eklemeler içerir. Katolik İncil’i Eski Ahit’te 46, Protestan İncil’de 39 ve Yeni Ahit’te 27, Protestan İncil’inde de 27 adet kutsal kabul edilen kitap  bulunmaktadır.

Katolik İncil’indeki ek kitaplar deuterocanonicals / Apocrypha olarak bilinir. Bunlar Tobit, Judith, 1 Maccabees, 2 Maccabees, Bilgelik, Sirach (Ecclesiasticus) ve Baruch’dur. Katolik İncil ayrıca Esther ve Daniel’in kitaplarına eklemeler içerir. Protestanlara göre Erken Hristiyan kilisesinde önemli bir tartışma vardı; ilk kilise babalarının çoğu, Apocrypha’nın İncil’e ait olduğu fikrini reddetti.

Ancak, Roma’nın muazzam baskısı altında, Latin Vulgate’in tercümanı Jerome, Jerome’un Apocrypha’nın İncil’de olmadığı konusunda ısrar etmesine rağmen Apocrypha’yı içeriyordu. Latin Vulgate, baskın şekilde  resmen onaylanmış Katolik İncil’i haline geldi ve yaklaşık 1200 yıl boyunca bu şekilde kaldı. Böylece Apocrypha, Katolik İncilinin bir parçası oldu.

Apocrypha, Protestan Reformuna cevaben Trent Konseyi’ne kadar resmen resmen Katolik İncil’in bir parçası olamadı. İlk Protestan Reformcuları Musevilikle uzlaşarak Apocrypha’nın İncil’e ait olmadığını belirledi ve bu nedenle Apocrypha’yı Protestan İncil’den çıkardı.

Bugün Katolik İncilinin en popüler İngilizce çevirileri Yeni Amerikan İncil’i, Yeni Revize Edilmiş Standart Sürüm Katolik Sürümü ve Yeni Kudüs İncil’idir. Protestanlara göre Apocrypha’nın dahil edilmesinin yanı sıra, bu İncil tercümelerinin her biri, Kutsal Kitaptaki metni İngilizce’ye çevriliş konusunda makul derecede  doğru sayılmaktadır.

Özet olarak, Katolik İncil, Roma Katolik Kilisesi tarafından teşvik edilen ve dünyanın Katoliklerinin çoğunluğu tarafından kullanılan İncil’in versiyonudur. Apocrypha’nın dahil edilmesinin yanı sıra, Katolik İncil’i kanon bakımından Protestan İncil’lerle aynıdır (İncil’e ait kitaplar).

Tit.2: 7-8 “ İyi olanı yaparak her konuda onlara örnek ol. Öğretişinde dürüst ve
ağırbaşlı ol, kimsenin kınayamayacağı doğru sözler söyle. Öyle ki bize karşı
gelen, hakkımızda söyleyecek kötü bir söz bulamayıp utansın. “

Yorum yapın