Protestan Evangelizm (Evanjelizm) – Müjdeyi Ulaştırmak

Protestan Evangelizm (Evanjelizm) – Müjdeyi Ulaştırmak

Protestanlık Ve Evangelizm (Evanjelizm)

Modern Protestan kilisesinin evangelizm hakkındaki görüşünün çoğu, ilk Reformcular tarafından oluşturuldu. Luther, Zwingli, Calvin, Arminius ve diğer reformcular, müjdeyi yaymanın en iyi yolları hakkında farklı görüşlere sahiplerdi, ancak herkesin temel kurtuluş ilkesinin İsa Mesih’e iman ederek olacağını paylaştılar.

Martin Luther

Luther insanları İncil’i kendilerinin okuyup öğrenmeleri teşvik etti.  Luther’in kurtuluş anlayışı Romalılar 3: 23-24’e dayanıyor:

“Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı. 24 İnsanlar İsa Mesih’te olan kurtuluşla[a], Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar..”

Luther, Tanrı’nın kurtuluş mesajının kendileri için Yeni Ahit’i okuyabilen herkes tarafından bulunabileceği ve kolayca anlaşılabileceğine inanıyordu. Bu, Kutsal Kitabın günün yerel dili olan Almancaya  çevrilmesine ve Hristiyan inancını çocukların anlayabileceği bir biçimde sunmaya çalıştığı kitabına yol açtı.

Luther’in sözleriyle,

“Komşusu için Mesih olmak her Hıristiyanlığın görevidir.”

Huldrych Zwingli

Huldrych Zwingli, Alman-İsviçreli bir reformcu ve Luther’in çağdaşıydı. İkisi çoğu konuda hemfikirken, Zwingli, Luther’in kutsal ayinlere katılmanın inancı korumak için önemli olduğu konusundaki tutumuyla aynı fikirde değildi. Zwingli her zaman çabalarında  militandı. Zürih’ten başlayarak tüm toplulukları dönüştürmeye çalıştı. Düşünce biçiminde, yerel prensleri Protestanlığa dönüştürmek, tüm toplumu Reform Hristiyan inancına yönlendirmek geliyordu. Zwingli’nin İsviçre’deki Katolik kantonlarını (eyaletlerini) uyarma, dönüştürme konusundaki ısrarı ve uğraşı İsviçre’de kısa bir iç savaşa ve nihayetinde Zwingli’nin savaşta ölümüne yol açtı.

John Calvin

John Calvin, kurtarılacak olanların kurtuluşa önceden belirlenmiş olduğunu ve lanetlenecek olanların kaderlerine göre önceden belirlendiğini öğreten bir Fransız-İsviçre Reformcusu idi. Calvin’in görüşüne göre, Hristiyanların müjde mesajını yayarak sonuçlarını Tanrı’ya bırakmaları gerekiyordu. Calvin bu öğretisinin çağrısında bulunmaktaydı.

Jacob Arminius

Jacob Arminius, 16. yüzyılda Hollanda Reformu ilahiyatçısı ve papazıydı. İlk görevinde, John Calvin’in öğretilerine atfetti. Daha sonra Calvin’in bazı öğretilerine meydan okudu. Arminius’un görüşüne göre, herkese İsa Mesih aracılığıyla kurtuluş teklif edildi ve herkesin kurtuluşu kabul etme ya da reddetme özgürlüğü vardı. Bu inanç Arminius’u aktif bir evangelizm biçimine yönlendirdi. Arminius’un öğretileri ile özdeşleşenler evangelizm konusunda çok daha titiz olmaktadır. Herkesin Mesih aracılığıyla kurtuluş hakkında bilgi alması gerektiğine, bunun için tüm imkanlarla çalışmaya kendilerini sorumlu hissetmektedirler.

 

Yorum yapın