Katolikliğin kutsal ritüellerinin bir kısmını koruyan Protestan mezhepleri için din adamları bu ritüelleri yönetmede rol oynamaktadır. Protestan din adamları  düğün ve vaftizler gerçekleştirir ve cenazelere başkanlık ederler. Protestan papazlar aynı zamanda danışman rolündedir ve cemaat üyelerinin kötü zamanlarında destek olabilir, yardım edebilirler.

Kadınlar 

Protestan kiliselerinde kadınlarda din görevlisi olabilir. İlk kadın din görevlisi 1853 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde göreve geldi ve yüzyılın sonunda bir çok Protestan mezhebinde 1.000’den fazla kadın görevlendirildi. Buna karşılık, Roma Katolik Kilisesi kadınların din görevlisi (Papaz vb) olmasına  izin vermemektedir. Tarihte Protestan kadın din görevlileri genellikle köleliğin kaldırılması, kadınların oy hakkı gibi sosyal olaylarla ilgileniyorlardı. Günümüzde Protestan kiliselerinde din görevlisi olarak hizmet veren kadınların sayısı artarak devam etmektedir.