Protestanlıkta Kurtuluş

Protestanlıkta Kurtuluş

Protestanların cennete nasıl ulaşılacağına veya kurtuluşa ulaşılacağına dair inançları, 16. yüzyılın Protestan Reformunun bir ürünüdür. Martin Luther’e (1483-1546) göre kurtuluş, yalnızca Tanrı’nın lütfu,  İncil’i anlama ve İsa aracılığıyla olmaktadır. Sonsuz yaşamla ilgili büyük tartışmalardan biri, başka bir bireyin kurtuluşu etkileye bilip etkileyemeyeceği ve kurtuluşun tamamen Tanrı’nın elinde olup olmadığıdır.

İsa’nın Sözleri

Lutherciler, bir insanın cennette sonsuz bir yaşam sürmesi için İsa’ya inanması gerektiğine inanır. İman sahibi olmak ve İsa ile Tanrı’yı ​​anlamak için, tüm inananların  İncil’i anlaması ve yaşaması gerekir. Lutherci Protestanlar, Mukaddes Kitabı Tanrı’nın Sözü ve  kurtuluş kaynağı olarak görür.

Lutherci Protestanlar için lütuf  İncil ve İsa’nın ellerinden verilen  kutsaldır. Lutheranizm’deki  kutsal vaftiz ilk olarak bunun gerçekleşmesini sağlar. Lüteriler vaftiz  sırasında günahların bağışlandığını söylerler. Vaftiz  sadık olanın kurtuluşu sağlamak için Kutsal Ruh’u alma şeklidir.

Kalvinist Kurtuluş

John Calvin (1509-1564) Protestanlığı büyük ölçüde etkiledi. Kurtuluş açısından, Calvin öncelliği savundu. Kalvinistler için insanlar kendi eylemleriyle kurtuluş kazanamazlar. Tanrı, cennetteki ebedi hayatı önceden belirlediği insanlara vermektedir . Yani Tanrı Lütfu sadece önceden belirlediği insanlara sunar. Kalvinistler gibi Lutherciler  de bir kişinin kendi uygulamaları  ile  kurtuluş kazanamayacağına inanmaktadır. Kurtuluş ancak İsa’ya inançla yalnızca Tanrı tarafından verilmektedir. Ancak, Lutherciler bir konuda Kalvinistlerden farklıdır. Önceden belirlenmiş bir azınlıktan ziyade Lutherci Protestanlar, Tanrı’nın lütfunun herkese açık olduğunu savunmaktadır.

Lüteryanlar  “yalnızlık” terimini benimsemiştir. Tanrı  İsa sayesinde insanlara kurtuluşa giden bir yol sağladı. İsa’nın çarmıha gerilmesi insanları günahlarından kurtardı fakat  bu kurtuluş Tanrı’nın lütfuyla Tanrı’ya inançla gerçekleştirilebilir.

Yorum yapın