Rus Ortodoks Kilisesi

Rus Ortodoks Kilisesi

Rus Ortodoks Kilisesi

Rus Ortodoks Kilisesi, 1000 yıldan fazla bir süredir Rusya’da hakim dini güç olmuştur. Hiyerarşisi diğer Ortodoks kiliselerine benzer yapıda olup – bir patrik, başpiskoposlar, piskoposlar ve rahipler tarafından yönetilmektedir. Sovyetler Birliği’nin uyguladığı ateizme rağmen, günümüzde Rusların yüzde 60’ı Rus Ortodoksluğu resmi inançları olarak kabul etmektedir.

Rus Ortodoks Kilisesi hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Yerel Konsey en yüksek makamdır. Piskoposlar ve kilisenin diğer bölgelerinin temsilcilerinden oluşur. Kilise öğretilerini yorumlamaktan ve Patrik’i seçmekle sorumludur. Piskopos Konseyi, piskoposlar ve cemaatler içinde yerel meseleleri denetler

Patrik

Patrik, Rus Ortodoks Kilisesi’nin başıdır, ancak diğer Ortodoks Patrikleri gibi yanılabilir. Roma Katolik Papası gibi yüce veya yanılmaz olarak kabul edilmez. Patrik, bir Amerikan başkanına benzer yönetici olarak düşünülebilir, ancak görev süresi bir ömür boyu sürer. Bir patrik, en az 40 yaşında piskopos olmalı, yüksek ilahiyat eğitimine sahip olmalı ve kilisenin saygınlığını korumalıdır. Mevcut Patrik, 2009 yılında Patrik olan Patrik Kirill’dir.

 Başpiskoposlar, Piskoposlar ve Rahipler

Rus Ortodoks Kilisesi’nde yaklaşık 130 bölüm vardır. Bölümler cemaatlere ayrılmıştır ve bu cemaatler genellikle bir rahip tarafından yönetilmektedir. Ortodoks piskoposları bekardır, ancak rahipler için bekarlığa gerek yoktur.Rus Ortodoks Kilisesi, aslen Konstantinopolis Patrikliği’nin yetkisi altındaydı, ancak 1325’te Kilise’nin gücünün merkezi Kiev’den Moskova’ya taşındı. Kilisenin yönetimi, kilisenin tarihinde çokça değişmiştir. Örneğin, mevcut Patrik, kilise tarihinde yalnızca 16. sıradadır çünkü Patrikhane, diğer kilise yönetim biçimlerinin etkisiyle sık sık kesintiye uğramıştır.

Yorum yapın