Hristiyanlık İçinde Ayrışmalar (Katolik, Protestan, Anglikan, Metodist İnanç)

hristiyan-mezhepler

Hristiyanlık İçinde Ayrışmalar. Tüm Hristiyanlar genel anlamda İsa Mesih’in öğretilerini takip ettiklerini savunurlar. Fakat Katolikler, Metodistler ve Protestanlar ortak temel prensiplere sahip olsalar da, her Hristiyanlık mezhebinin kendine has inancı vardır. Hristiyanlık son iki bin yılda çok sayıda değişiklik ve gelişme yaşamıştır. 16. yüzyılda, Protestan Reformu adlı dini bir ayaklanma Avrupa’yı bölmüş, Martin Luther ve … Devamını oku…Hristiyanlık İçinde Ayrışmalar (Katolik, Protestan, Anglikan, Metodist İnanç)