Protestanlar ve “Aziz” İnanışı

azizlik ve protestanlık

Protestanlar ve “Aziz” İnanışı Protestanlıkta Azizlik Protestanlar pek çok doktriner konuda kendilerini Katoliklerden ayırırlar. Üçlü Birliğe ve diğer Hristiyan inanışlarına olan inancı paylaşırken, Katolik ve Protestanlar ile azizler hakkındaki görüşler arasında belirgin bir fark vardır. Farklılığın çoğu Reformasyon sırasında ortaya çıktı ve geçtiğimiz yüzyıllarda daha da gelişti. Tüm inananların Rahipliği Üç temel doktrin Protestan Reformu’nu … Devamını oku…Protestanlar ve “Aziz” İnanışı