Pagan İnanışları Kutsal Kitabı Etkiledi Mi?

yahudilik ve baal

Paganizmin, en temel tanımı doğa tapıcılığıdır. Keltler olarak bilinen Avrupa kabileleri, toplu olarak beşinci yüzyıldan itibaren Hristiyanlığa geçmeden önce pagan inanışlarını uyguladılar. Hristiyanlık, birçok Kelt putperest inancını kendi geleneklerine çekerken, çok daha eski din biçimi Eski Ahit üzerinde güçlü bir etki yarattı. Bu, fırtına tanrısı Baal’ın ibadetiydi ve Eski Ahit öfkeyle buna karşı çıkmaktaydı. Canaan … Devamını oku…Pagan İnanışları Kutsal Kitabı Etkiledi Mi?