Günahın Affı Üzerine Hristiyan Öğretileri

hristiyanlıkta ilk günah

Hristiyanlar,  İsa’nın çarmıhta ölerek günahın affını ödediğini düşünmekteler. Günahın affı, Hristiyan inancının özünde yatmaktadır. Hristiyanların çoğunluğu, günahın bağışlanmasının, İsa Mesih’in yaşamı ve ölümünün temel nedeni olduğuna ve çarmıha gerildiğinde tüm günahların  bedelini ödediğine inanmaktadır. Ancak Hristiyan mezhepler Tanrı’nın affını nasıl elde edeceğiniz  konusunda farklılıklar gösterir. Ortodoks Görüş Ortodoks Hristiyanları, yalnızca Tanrı’nın günahı affedebileceğini öğretir. İnsanlar … Devamını oku…Günahın Affı Üzerine Hristiyan Öğretileri