Hristiyanlık ve Yahudilikte Şeytan (Satan, Lucifer)

şeytan

Hristiyanlık, Lucifer veya Şeytan adında düşmüş bir meleğe karşı ilahi bir kavramı desteklerken, Yahudiliğin böyle bir kavramı yoktur. Yahudi kutsal yazılarında Şeytan da dahil hiçbir melek Tanrı’ya karşı çıkmaz. Tevrat’ta “Şeytan” İbranice “mücadeleci” anlamına gelir. Şeytan, genellikle insanların Tanrı’nın emirlerine bağlılıklarını sınamak için Tanrı tarafından gönderilen bir melek olarak görülür. Satan – “engelleyici” ruhu temsil … Devamını oku…Hristiyanlık ve Yahudilikte Şeytan (Satan, Lucifer)