İsa Mesih Yahudiliği Değiştirmeye Çalıştı Mı?

yahudilikte isa

Son iki yüzyıl boyunca, ilahiyatçılar ve tarihçiler, İsa’nın Yahudiliği yeni bir dine dönüştürmeyi amaçlayıp amaçlamadıklarını tartışmışlardır. Çağdaş İncil tarihçileri, İsa’nın dindar bir Yahudi olduğuna ve kendisine ibadet edilen yeni dinin ölümünden yıllar sonra takipçileri tarafından yaratıldığına inanıyor. “Tarihsel İsa” nın Ortaya Çıkışı 18. yüzyıldan itibaren, Aydınlanma’nın rasyonel sorgulama ruhu, İsa’nın Tanrısallığını da sorgulamaya başladı. Yeni … Devamını oku…İsa Mesih Yahudiliği Değiştirmeye Çalıştı Mı?